รายได้ค่านายหน้าต้องนำมารวม

3 รายได้ค่านายหน้าต้องนำมารวมกับเงินเดือนหรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 186 Average: 5]

รายได้ค่านายหน้าต้องนำมารวมกับเงินเดือนหรือไม่

รายได้ของบุคคลธรรมดาในกรณีที่เกิขึ้นในปีภาษีนั้นๆ บุคลนั้นต้องนำรายได้ทุกรายการมารวมเพื่อคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 11, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top