รับทำบัญชี.COM | ธุรกิจฝากขายมีอะไรบ้าง รับรู้รายได้ฝากขาย?

Click to rate this post!
[Total: 93 Average: 5]

กิจการควรบันทึกรับรู้รายได้จากการฝากขายเมื่อใด กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้า

               กิจการนำสินค้าไปฝากขายกับบริษัท ก จำกัด เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นจำนวน 10 เครื่อง กิจการควรบันทึกรับรู้รายได้จากการฝากขายเมื่อใด กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อผู้รับฝากขายสินค้าขายสินค้าได้เท่านั้น เพราะฉะนั้น กิจการจะบันทึกรับรู้รายได้ก็ต่อเมื่อผู้รับฝากขายสินค้าของกิจการได้ และส่งรายงานการขายมาให้กิจการค่ะ

การฝากขาย

การฝากขาย (Consignment) เป็นรูปแบบการค้าที่ผู้ฝากขาย (Consignor) จัดส่งสินค้าหรือสินค้าที่มีค่าให้กับผู้รับฝากขาย (Consignee) เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า โดยผู้รับฝากขายจะรับบทบาทในการค้าและการจัดการสินค้าตามที่ผู้ฝากขายกำหนด ระหว่างนี้ผู้ฝากขายยังคงเป็นเจ้าของสินค้าจนกว่าจะมีการขายและผู้รับฝากขายจะรับค่าคอมมิชชันหรือค่าบริการจากการขายเป็นรายได้

นี่คือขั้นตอนหลักของการฝากขาย

  1. นโยบายและข้อกำหนด ผู้ฝากขายและผู้รับฝากขายควรตกลงในนโยบายและข้อกำหนดที่เป็นรายละเอียด เช่น ราคาขาย, ระยะเวลาฝากขาย, วิธีการชำระเงิน, การคืนสินค้าที่ไม่ได้ขาย, และค่าคอมมิชชันหรือค่าบริการ
  2. การจัดส่งสินค้า ผู้ฝากขายจัดส่งสินค้าหรือสินค้าที่มีค่าให้แก่ผู้รับฝากขาย และมักมีการบันทึกจำนวนและสถานะของสินค้า
  3. การนับสินค้าและบันทึก ผู้รับฝากขายจะทำการนับสินค้าและบันทึกสถานะของสินค้าที่ถูกฝากขาย อาจใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือวิธีการบันทึกอื่น ๆ เพื่อติดตามสินค้า
  4. การโฆษณาและการขาย ผู้รับฝากขายจะเริ่มการโฆษณาและการขายสินค้าตามนโยบายและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจเป็นการใช้หน้าร้าน, การโฆษณาออนไลน์, หรือการติดต่อลูกค้าที่มีอยู่แล้ว
  5. รายงานและการชำระเงิน ผู้รับฝากขายจะต้องรายงานรายได้และการขายให้แก่ผู้ฝากขายตามที่กำหนด และชำระเงินค่าคอมมิชชันหรือค่าบริการตามข้อตกลง
  6. คืนสินค้า ในกรณีที่มีสินค้าที่ไม่ได้ขาย ผู้รับฝากขายจะต้องติดต่อผู้ฝากขายและดำเนินกระบวนการคืนสินค้าตามข้อตกลง

การฝากขายเป็นวิธีที่ผู้ฝากขายสามารถนำสินค้าหรือสินค้าที่มีค่าไปยังตลาดโดยไม่ต้องแทนเงินล่วงหน้า แต่ยังคงควบคุมสินค้าและได้รับรายได้จากการขาย การฝากขายเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ฝากขายที่ต้องการทดลองตลาดหรือไม่แน่ใจว่าสินค้าจะขายดีหรือไม่ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ และไม่ต้องเสี่ยงเงินลงทุนล่วงหน้าในการซื้อสินค้า

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )