40 ถ้าบริษัทเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการที่ลูกค้า

รายได้ดอกเบี้ย
[Total: 197 Average: 5]

รายได้ดอกเบี้ย

ถ้าบริษัทเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการที่ลูกค้าผิดนัดชำระเงินต้องยื่น ภธ.40 หรือเปล่า ?

ไม่ต้องยื่นแบบ ภธ.40 ค่ะ เพราะดอกเบี้ยจากการผิดนัดรับชำระถือเป็นเงินได้จากการชดเชยค่าเสียหาย ไม่เป็นเงินได้ในทางภาษีธุรกิจเฉพาะ จึงไม่ต้องยื่นแบบ ภธ.40 ค่ะ.

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top