วิธีการเขียนเช็ค

1 เขียนเช็ค ค่าภาษี จะมีวิธี หรือ การเขียน

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

วิธีการเขียนเช็ค จ่ายค่าภาษี จะมีวิธี หรือ การเขียนอย่างไรครับ พึ่งจบใหม่

วิธีการเขียนเช็ค จ่ายค่าภาษี จะมีวิธี หรือ การเขียนอย่างไรครับ พึ่งจบใหม่

การเขียนเช็คจ่ายภาษี สามารถเขียนเช็คสั่งจ่าย กรมสรรพากร ได้เลย โดยวันที่ระบุไว้ในเช็คไม่เกินวันที่ครบกำหนดยื่นภาษี

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

ข้อมูล : ตรวจภาษี ,

Leave a Comment

Scroll to Top