กำลังปรับปรุง

3 สำรองอื่น คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 152 Average: 5]

สำรองอื่น คือ (Other Reserves)

สำรองอื่น (Other Reserves) คืออัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนในรูปของเงินทุนสำรองที่กันไว้จากกำไรสุทธิประจำปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
สำรองอื่น คือ (Other Reserves)
สำรองอื่น คือ (Other Reserves)

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 11, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top