สิทธิประโยชน์จาก BOI แข่งขันยุติธรรม

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

สิทธิประโยชน์จาก BOI

สิทธิประโยชน์จาก BOI

สิทธิประโยชน์จาก BOI
ประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การค้าโลก ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้การค้าระหว่างประเทศแข่งขันกันอย่างยุติธรรม  ซึ่งทุกประเทศจึงมุ่งเน้นด้านการส่งออกให้ได้มากที่สุด จึงทำให้รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ส่งออกได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 % ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับประโยชน์สูงที่สุดและยังมีอีกปลายแนวทางของสิทธิประโยชน์ในด้านภาษีจาก BOIเช่น
-ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
-ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็น
-ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล
-ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50
-หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา เป็นสองเท่า
-หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ 25
-ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก                                                                                                              

สำนักงานบัญชี บริการอะไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

คอนกรีตผสมเสร็จ ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

ธุรกิจแพล้นปูน แพล้นคอนกรีตผสมเสร็จ กฎหมาย โรงงาน คอนกรีต ผสมเสร็จ ขั้นตอนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ การขออนุญาตก่อสร้าง โรงงาน คอนกรีต ผสมเสร็จ ขออนุญาตตั้ง แพ ล้น ปูน แพล้นปูน ราคา ใกล้ฉัน ออนไลน์

ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ รายรับ รายจ่าย โอกาส !

ไอ เดีย ธุรกิจ เพื่อสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ  ธุรกิจ แปลก ใหม่ เอาใจคนรักสุขภาพ ธุรกิจสุขภาพ มีกี่ประเภท ธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ธุรกิจ sme อาหารเพื่อสุขภาพ

เห็ด กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

แผนธุรกิจฟาร์มเห็ด ทําฟาร์มเห็ด ลงทุนเท่าไหร่ ธุรกิจเห็ดแปรรูป แผนธุรกิจเพาะเห็ดขาย ธุรกิจเห็ดหอม ลงทุน ฟาร์มเห็ด ฟาร์มเห็ดอัจฉริยะ ธุรกิจเพาะเห็ดฟาง

เคมีภัณฑ์ ความเสี่ยง รายรับ รายจ่าย โอกาส !

แนวโน้มธุรกิจเคมีภัณฑ์ แนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 2567 ธุรกิจ เคมีภัณฑ์ 2568 แนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 2569 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ มีอะไรบ้าง อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ คือ เคมีภัณฑ์ ส่งออก แนวโน้ม ธุรกิจก่อสร้าง 2570

ร้านอาหาร รายรับ รายจ่าย โอกาส !

เปิดร้านอาหาร คนเดียว สร้างร้านอาหารแบบประหยัด สร้างร้านอาหาร งบ หลักหมื่น กลยุทธ์ ในการเปิดร้านอาหาร กฎหมายการเปิดร้านอาหาร โครงสร้างร้านอาหารเล็กๆ การเปิดร้านอาหาร ต้องขออนุญาต อะไรบ้าง แชร์ประสบการณ์เปิดร้านอาหาร

เบเกอรี่โฮมเมด กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

เปิดร้านเบเกอรี่ ลงทุนเท่าไหร่ อยากเปิดร้านเบเกอรี่ ต้องทําไง ตัวอย่างธุรกิจร้านเบเกอรี่ ธุรกิจเบเกอรี่ ประสบความสําเร็จ เปิดร้าน เบ เก อ รี่ อุปกรณ์ ขาย เบ เก อ รี่ ไม่มี หน้าร้าน แผนธุรกิจ ร้านเบเกอรี่ bakery shop ธุรกิจเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ

บัญชี ที่ กฎหมายกำหนด ให้จัดทำ

สรุปกฎหมายบัญชี พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 สรุป สรุปพรบ.การบัญชี 2543 pdf พร บ การบัญชี 2563 ผู้ทําบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 คือบุคคลใดบ้าง ชนิดของบัญชีตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 ที่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องจัดทำคือข้อใด การจัดทําบัญชีตามประมวลรัษฎากร มีอะไรบ้าง ตาม พ ร บ การบัญชี พ ศ 2543 กำหนดเวลาในการยื่นงบ การเงิน เริ่ม นับ เมื่อ ใด

Leave a Comment

Scroll to Top