สินค้าระหว่างผลิต #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Good in Process

สินค้าระหว่างผลิต
[Total: 533 Average: 5]

สินค้าระหว่างผลิต

สินค้าระหว่างผลิต คือ ( Good in Process )

สินค้าระหว่างผลิต (Good in Process) หมายถึง สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตและยังไม่เสร็จสมบรูณ์ ซึ่งยังไม่ถือเป็นสินค้าสำเร็จรูปแต่ถือเป็นสินค้าคงเหลือปลายงวดของกิจการ ซึ่งจะถูกบันทึกในรายงานงบดุลในด้านฝั่งสินทรัพย์หมุนเวียน

สินค้าระหว่างผลิต บันทึกบัญชี อย่างไร

dr งานระว่างผลิต (สินทรัพย์)
cr วัตถุดิบ(ต้นทุน)

หมวดบัญชีสินค้าระหว่างผลิต

สินค้าระหว่างผลิต อยู่หมวดบัญชี

หมวดบัญชี สินทรัพย์

สินค้าระหว่างผลิต

แก้ไขครั้งสุดท้าย เมษายน 25, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top