สินค้าระหว่างผลิต

รับทำบัญชี.COM | สินค้าระหว่างผลิตปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

สินค้าระหว่างผลิต

สินค้าระหว่างผลิต คือ

สินค้าระหว่างผลิต คือ (Good in Process) หมายถึง สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตและยังไม่เสร็จสมบรูณ์ ซึ่งยังไม่ถือเป็นสินค้าสำเร็จรูปแต่ถือเป็นสินค้าคงเหลือปลายงวดของกิจการ ซึ่งจะถูกบันทึกในรายงานงบดุลในด้านฝั่งสินทรัพย์หมุนเวียน

สินค้าระหว่างผลิต บันทึกบัญชี

dr งานระว่างผลิต (สินทรัพย์)
cr วัตถุดิบ(ต้นทุน)

หมวดบัญชีสินค้าระหว่างผลิต

สินค้าระหว่างผลิต อยู่หมวดบัญชี

หมวดบัญชี สินทรัพย์

สินค้าระหว่างผลิต

Click to rate this post!
[Total: 144 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )