3 สูตรหา กำไรสะสมปลายปี วิธีคำนวณหา

Click to rate this post!
[Total: 280 Average: 5]

สูตรหา กำไรสะสมปลายปี วิธีคำนวณหา กำไรสะสมปลายปี

กำไรสะสมปลายปี = กำไรสะสมต้นปี + กำไรสุทธิ – เงินปันผลจ่าย

Leave a Comment

Scroll to Top