ปก กบ

รับทำบัญชี.COM | สร้างรายได้ฟาร์มส่งออกกบ กบแปรรูปอะไรได้บาง

Click to rate this post!
[Total: 284 Average: 5]

ธุรกิจ ส่งออกกบ

ไอเดียธุรกิจส่งออก กบ

การส่งออกกบเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการสร้างรายได้สูงเนื่อมีความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าที่สนใจในผลิตภัณฑ์ที่มีกบเป็นส่วนประกอบหรือวัตถุดิบในอาหารหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆยิ่งกบนอกฤดูมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย ธุรกิจส่งออก กบสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่การส่งออก กบสด, กบแห้ง, หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกบ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ส่งออกกบ

มองหาลูกค้าของธุรกิจธุรกิจส่งออก กบ

การมองหาลูกค้าของธุรกิจส่งออก กบเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการเลือกลูกค้าที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจขายอาหารสามารถสร้างรายได้และรักษาฐานลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นการมองหาลูกค้าในธุรกิจส่งออก กบสามารถทำได้โดยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ เช่น ตลาดผู้บริโภคที่นำกบไปประกอบอาหารประเภทยำ ผัดพริก ทอด ทำแกงคั่ว ตลาดผู้บริโภคเนื้อกบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

วางกลยุทธ์ ธุรกิจส่งออก กบ แบบแผน A และแผน B

การวางกลยุทธ์สำหรับธุรกิจส่งออก กบ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถเติบโตและยังคงมีความแข็งแกร่งในตลาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้สนใจในการซื้อกบ เช่น แผน A โฆษณาแบบเส้นทางสื่อออนไลน์ สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจบนสื่อออนไลน์ เช่น รีวิว กบ วิธีการทำอาหารเกี่ยวกับกบ และเคล็ดลับเกี่ยวกับการกินกบที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

ธุรกิจธุรกิจส่งออก กบ ไม่ลืมว่า Digital Never Die

ทำการตลาดออนไลน์โดยเน้นใช้สื่อโฆษณาออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย หรือโฆษณาบนเว็บไซต์ที่เน้นการขายผ่านการตลาดทางด้านออนไลน์จะช่วยให้ธุรกิจขายกบของคุณสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าที่มีความสนใจในการซื้อกบในช่วงเวลาและสถานที่ที่ต่างกันได้ และยังเพิ่มโอกาสในการสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าของคุณได้อีกด้วย

กบ 02

เรียนรู้สิ่งที่เจ้าของธุรกิจส่งออก กบ ควรมี

เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่ต้องศึกษาหาความรู้เบื้องต้นในการเลี้ยงกบจากฟาร์มกบโดยตรงหรือผู้ที่เลี้ยงกบอยู่แล้ว อย่าอาศัยแค่อ่านจากเว็ปหรือหนังสือ เพราะการปฏิบัติจริงต้องละเอียดอ่อนกว่ามากๆ การเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เป็นงานที่ยุ่งยาก ลำบาก และต้องมีเวลาดูแลเอาใจใส่ตลอดทั้งวัน ต้องหมั่นสังเกตอาการ ตลอดเวลา ถ้ารู้ช้าจะเสียหายเกือบทั้งหมด และขาดทุนในที่สุด

มองหาทุนเริ่มต้นและทุนสำรองส่งออก กบ

การเริ่มต้นธุรกิจส่งออก กบ ไม่จำต้องใช้ต้นทุนที่สูงการมองหาทุนเริ่มต้นสำหรับธุรกิจขายกบนั้น สามารถทำได้หลายวิธีโดยขึ้นอยู่กับแนวทางการเลี้ยง เช่น ถ้าทำเป็นกบคอนโดฯแบบนี้ สมมติทั้งหมด 100 ตัว กินอาหารอยู่ที่ประมาณ 600-700 บาท จนถึงอายุกบที่จะโตไปเลย ขายได้ประมาณ 20 กิโล โลละ 80-150 บาท ก็ 1,600 บาทแล้ว ก็คุ้มค่าต่อการที่จะลงทุน

การวิเคราะห์ สวอต ส่งออก กบ (Swot analysis)

SWOT analysis เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจส่งออก กบ ได้โดยรวม พร้อมกับเปิดโอกาสและจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ SWOT analysis นำมาใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจส่งออก กบ ได้ดังนี้

swot กบ

จุดแข็งของธุรกิจส่งออก กบ (Strengths)

 • กบเป็นสินค้าที่ต้องการ กบเป็นอาหารที่มีความนิยมในตลาดโลก ซึ่งสามารถส่งออกไปยังหลายประเทศได้
 • ราคาที่เป็นไปได้ การผลิตกบมีความคุ้มค่าและราคาที่เหมาะสม ทำให้ธุรกิจส่งออก กบมีกำไรสูง
 • มาตรฐานการผลิตที่สูง ธุรกิจส่งออก กบในประเทศไทยได้มาตรฐานการผลิตที่สูง ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

จุดอ่อนของธุรกิจส่งออก กบ (Weaknesses)

 • มีการแข่งขันที่สูงในตลาดส่งออก ทำให้ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับให้มากยิ่งขึ้น
 • การเลี้ยงกบต้องใช้เทคนิค และต้องการความรู้ความชำนาญเพื่อประสบความสำเร็จในธุรกิจ
 • จำเป็นต้องรู้จักแหล่งขายให้ได้ก่อนลงมือทำ

โอกาสที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก กบ (Opportunities)

 • เปิดตลาดใหม่ในประเทศอื่นๆ ซึ่งยังไม่มีการแข่งขันหรือมีการแข่งขันน้อยในตลาดนั้นๆ
 • การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การตลาดออนไลน์ สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้ากบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • การเลือกใช้ช่องทางการส่งออกที่เหมาะสมสามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจส่งออกกบได้

จุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก กบ (Threats)

 • สภาพภูมิประเทศของประเทศต่างๆ อาจมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้ากบ เช่น สภาพภูมิอากาศที่ไม่เหมาะสมสำหรับการขนส่งสินค้ากบ
 • การแข่งขันในตลาดสินค้ากบอาจทำให้ธุรกิจส่งออก กบต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อรักษาตลาดของตนเอง

รับทำบัญชี ส่งออกกบ
รับทำบัญชี ส่งออกกบ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )