ปก กุ้ง

รับทำบัญชี.COM | พันธุ์ที่นิยมส่งออกกุ้งอาหารทะเลแช่แข็ง?

Click to rate this post!
[Total: 222 Average: 5]

ธุรกิจ ส่งออกกุ้ง

ไอเดียธุรกิจส่งออก กุ้ง

ธุรกิจส่งออกกุ้งคือกิจกรรมการนำกุ้งหรือผลิตภัณฑ์จากกุ้งไปขายในตลาดต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ประกอบการและประเทศไทยในระยะยาว ธุรกิจส่งออกกุ้งมีความสำคัญสูงในประเทศไทยเนื่องจากเป็นที่มาของรายได้สำคัญของประเทศ เนื่องจากการส่งออก กุ้งที่สำคัญจะอยู่ในทวีปเอเชีย เพราะภูมิภาคนี้มีความได้เปรียบในการผลิตมากกว่าภูมิภาคอื่น ๆ ด้วยเหตุผลว่ามีกุ้งเป็นจำนวนมาก มีแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งประเทศไทย ก็เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกที่สำคัญ เพราะมีทั้งการทำประมงน้ำจืด ประมงน้ำเค็ม และการเพาะเลี้ยงฟาร์มกุ้ง ทำให้สามารถส่งผลผลิตกุ้งออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกุ้งทะเล

ส่งออกกุ้ง

มองหาลูกค้าของธุรกิจธุรกิจส่งออก กุ้ง

การมองหาลูกค้าของธุรกิจส่งออก กุ้ง เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการเลือกลูกค้าที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างรายได้และรักษาฐานลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ต้องบอกว่าคนไทยบริโภคกุ้งเพียง 1 ใน 10 ของผลผลิตทั้งหมดเท่านั้น ส่วนที่เหลือจึงเป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยมีตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 31%, ญี่ปุ่น 27%, ไต้หวัน 3%

วางกลยุทธ์ ธุรกิจส่งออก กุ้ง แบบแผน A และแผน B

การวางกลยุทธ์สำหรับธุรกิจส่งออก เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเพื่อเตรียมพร้อมและจัดการกับความเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในสภาวะทางธุรกิจ ดังนั้นเราจึงมีกลยุทธ์สำรองเพื่อเตรียมการดำเนินงานในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการผลิต ธุรกิจส่งออก กุ้งควรพัฒนากระบวนการผลิตและเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อให้สามารถขายกุ้งให้กับลูกค้าได้มากขึ้น โดยการลงทุนในเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การใช้ระบบการเพาะเลี้ยงกุ้งที่มีประสิทธิภาพสูง และการใช้เทคโนโลยีการแปรรูปกุ้งเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

เรียนรู้สิ่งที่เจ้าของธุรกิจส่งออก กุ้ง ควรมี

เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่ต้องศึกษาหาความรู้เบื้องต้นในธุรกิจส่งออก กุ้งไม่ว่าจะเป็นความรู้และความเชี่ยวชาญในการเลี่ยง ดูแล และการจัดการกับกุ้งให้มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะการเลือกใช้การเลี้ยงที่เหมาะสมกับที่ดินและสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ เช่น ความรู้เรื่องทำความสะอาดบ่อ หลังจากจับกุ้งจำหน่ายจนหมดบ่อแล้ว จะพักบ่อและทำความสะอาดก้นบ่อให้เรียบร้อย จากนั้นโรยก้นบ่อด้วยปูนขาว เมื่อเตรียมบ่อเสร็จแล้ว จะปล่อยน้ำเข้าภายในบ่อทันที ซึ่งขนาดของบ่อเลี้ยงกุ้งขาวจะมีขนาดตั้งแต่ 4-6 ไร่ ความลึกของบ่ออยู่ที่ 2 เมตร ใส่น้ำเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ 1.5 เมตร

มองหาทุนเริ่มต้นและทุนสำรองส่งออก กุ้ง

ทุนเริ่มต้น – ซึ่งเป็นเงินทุนที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงการจัดหาสถานที่, การซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิต, การจ้างพนักงานเบื้องต้น, การวิจัยตลาดและการส่งออก, การจัดการทางบัญชีและการเงิน เป็นต้น 

ทุนสำรอง- ซึ่งเป็นเงินทุนที่เก็บไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ธุรกิจไม่คาดคิด เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติม, การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตเพิ่มเติม, การเพิ่มเวลาในการส่งออก, การต่อรองกับลูกค้า และการจัดการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งออกกล้วยไข่

พันธุ์กุ้งที่นิยมส่งออก

โดยประเทศไทยเคยเป็นผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่ของโลก เพราะในประเทศไทยได้กุ้งมาจากทั้งการทำประมงน้ำเค็ม ประมงน้ำจืด และการเพาะพันธุ์กุ้ง โดยพันธ์ที่นิยมเพาะเลี้ยงขายเชิงพาณิชย์ในไทยคือ กุ้งขาวเวนนาไม และ กุ้งกุลาดำ 

วิธีดูแล กุ้ง

 1. กุ้งขาวเวนนาไม (Whiteleg Shrimp) เป็นพันธุ์กุ้งที่มีลักษณะเด่นคือมีสีขาวบางๆ และสีเทาอ่อน โดยทั่วไปจะมีขนาดกลางถึงใหญ่ มีลักษณะเป็นสัตว์น้ำเครือข่ายเล็ก สามารถปลดปล่อยในป่าชายเลนและปลายทางการส่งออกเป็นอาหารทะเล นิยมปลูกเลี้ยงในประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย มีตลาดส่งออกในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอเมริกาใต้ กุ้งขาวเวนนามีรสชาติหวานอร่อย และเป็นที่นิยมในการทำอาหารทะเลหลากหลายชนิด รวมถึงอาหารจีนและญี่ปุ่นด้วย
 2. กุ้งกุลาดำ (Black Tiger Shrimp) เป็นพันธุ์กุ้งที่มีลักษณะเด่นคือมีสีดำตามลำตัวและขา อยู่ในตระกูลกุ้งน้ำจืด ตัวอย่างของกุ้งกุลาดำมีขนาดใหญ่กว่ากุ้งขาวเวนนา ลักษณะทั่วไปของกุ้งกุลาดำมีหัวเล็กๆ ลำตัวยาวโดยมีจำนวนขา 5 คู่ ส่วนท้ายของลำตัวมีการหงายหลัง การปลูกเลี้ยงกุ้งกุลาดำได้แก่การเลี้ยงในชายฝั่ง ประมาณ 80% และการเลี้ยงในน้ำจืด ประมาณ 20% โดยมีการเลี้ยงเพื่อการส่งออกของประเทศไทย แต่ปัจจุบันมีการลดลงในการปลูกเพราะความต้องการลดปริมาณการใช้สารเคมีในการเลี้ยงกุ้ง นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นอันตรายต่อการปลูกเลี้ยงกุ้งกุลาดำด้วย

การวิเคราะห์ สวอต ส่งออก กุ้ง (Swot analysis)

SWOT analysis เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ ได้โดยรวม พร้อมกับเปิดโอกาสและจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ SWOT analysis นำมาใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจได้ดังนี้  

swot กุ้ง

จุดแข็งของธุรกิจส่งออก กุ้ง (Strengths)

 • กุ้งที่ส่งออกมักมีคุณภาพสูงและมีความสดใหม่ เนื่องจากต้องการผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนจะส่งออก
 • การส่งออก กุ้งเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตและมีการแบ่งแยกตลาดสูง โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
 • การส่งออก กุ้งมักมีราคาขายสูงกว่าการขายในตลาดในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสในการขายกุ้งเป็นช่วงเวลาที่ราคาของกุ้งสูง

จุดอ่อนของธุรกิจส่งออก กุ้ง (Weaknesses)

 • การควบคุมคุณภาพไม่เพียงพออาจทำให้สินค้าไม่ได้รับการยอมรับในตลาด
 • การขนส่งสินค้าอาจเป็นอุปสรรคในการส่งออก
 • การค้นหาตลาดใหม่ๆ อาจไม่มีความสามารถเทียบเท่ากับคู่แข่ง

โอกาสที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก กุ้ง(Opportunities)

 • ธุรกิจส่งออก กุ้งมีโอกาสที่จะเปิดตลาดใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดเผย โดยการสำรวจตลาดที่เป็นไปได้และค้นหาความต้องการของลูกค้าในตลาดนั้น
 • การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของกุ้ง อาจช่วยให้ธุรกิจส่งออก กุ้งเติบโตได้มากขึ้น

จุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก กุ้ง (Threats)

 • ตลาดส่งออก กุ้งมีการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจส่งออก กุ้งต้องแข่งขันในราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • ประสบปัญหาโรคระบาดเช่น โรคไวรัสหัวเหลือง และโรคดวงขาว (ตัวแดงดวงขาว) ที่ทำให้ผลผลิตลดลงมา

เครดิต www.longtunman.com/ www.amarintv.com

อ่านเพิ่มเติม >> ภาษีคนเลี้ยงกุ้ง