3 ส่วนของเจ้าของกิจการ คือ บันทึกหมวดบัญชี

กำลังปรับปรุง
[Total: 1279 Average: 5]

ส่วนของกิจการ

ส่วนของเจ้าของกิจการ (Owner’s Equity) หมายถึงอะไร ?

ส่วนของเจ้าของกิจการ (Owner’s Equity) หมายถึง ทุนที่กิจการนั้นๆมีซึ่งมีค่าเท่ากับ สินทรัพย์ – หนี้สิน โดยการเรียกชื่อส่วนของเจ้าของกิจการจะแบ่งแยกตามประเภทของกิจการ เช่น
* กิจการประเภทเจ้าของคนเดียว เรียกว่า ส่วนของเจ้าของกิจการ
* กิจการประเภทห้างหุ้นส่วน เรียกว่า ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน
* กิจการประเภทบริษัท เรียกว่า ส่วนของผู้ถือหุ้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top