3 เรียกประชุมใหญ่ทางไปรษณีย์ตีกลับ

หนังสือเชิญประชุม
[Total: 119 Average: 5]

หนังสือเชิญประชุม

กรณีที่ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทางไปรษณีย์ตอบรับแล้ว แต่หนังสือถูกตีกลับ ?

กรณีที่ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทางไปรษณีย์ตอบรับแล้ว แต่หนังสือบอกกล่าวถูกส่งคืนบริษัทเนื่องจากไม่มีผู้รับจะถือว่าการส่งคำบอกกล่าวนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

การส่งคำบอกกล่าวฯ กม. กำหนดให้ส่งไปรษณีย์ตอบรับไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อส่งโดยวิธีดังกล่าวแล้ว แม้จะไม่มีผู้รับอาจเนื่องมากจากผู้ถือหุ้นย้ายที่อยู่ใหม่แล้วไม่แจ้งบริษัท ก็ต้องถือว่าการส่งหนังสือบอกกล่าวฯ นั้นชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top