หัก ณ ที่จ่าย ค่านายหน้า หัก กี่ เปอร์เซ็นต์

หักณที่จ่ายค่านายหน้า
[Total: 544 Average: 5]

หัก ณ ที่จ่ายค่านายหน้า

ค่านายหน้าหัก ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ ?

ตอบ: ค่านายหน้า หัก ณ ที่จ่าย
ตามประมวลรัษฎากร หัก ณ ที่จ่าย ค่านายหน้า ให้หัก 3 % ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ให้หัก 15% กรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มิได้อยู่ในประเทศไทย แต่ กรณีที่พนักงานบริษัท ได้รับค่านายหน้า ค่าคอม ให้รวมกับฐานเงินเดือน แล้วหักภาษีบุคคลธรรมดาในอัตราก้าวหน้า

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤษภาคม 19, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top