ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียน

2 ครั้ง ห้างหุ้นส่วน ถึอเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

Click to rate this post!
[Total: 75 Average: 5]

ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียน ถึอเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือเปล่าคะ

ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียน ถึอเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือเปล่าคะ

ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียน ถึอเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือเปล่า

ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดจะทะเบียน ก็ถือว่ามีสถานะเป็นนิติบุคคลค่ะ เมื่อเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ก็กำหนดให้นิติบุคคลต้องยื่นงบการเงินทุกปี และตามประมวลรัษฏากรก็กำหนดให้นิติบุคคลต้องยื่นแบบแสดงการเสียภาษีปีละ 2 ครั้งตามแบบ ภงด. 51 และ แบบ ภงด. 50

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top