อบรมผู้ตรวจสอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่เข้ารับการอบรม

Click to rate this post!
[Total: 345 Average: 5]

ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่เข้ารับการอบรม

ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่เข้ารับการอบรม

– กรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กตามเกณฑ์ ซึ่งเวลายื่นกระทรวงพาณิชย์ไม่จำเป็นต้องใช้รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีแสดงว่าห้างฯ เหล่านี้สามารถยื่นงบการเงินให้กับกระทรวงพาณิชย์ได้ก่อนใช่หรือไม่ และมายื่นสรรพากรภายหลัง (ไม่พร้อมกัน) ได้ใช่หรือไม่ ถ้าทำได้แล้วหากตัวเลขที่กิจการยื่นไปกับกระทรวงแล้วไม่ตรงกับตัวเลขในงบการเงินที่ยื่นสรรพากรจะทำอย่างไร
– การยื่นงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ และการยื่นงบการเงินพร้อมแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 ต่อกรมสรรพากร จะยื่นไม่พร้อมกันก็ได้ แต่จะต้องยื่นภายในกำหนดเวลาที่กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากรกำหนด งบการเงินทื่ยื่นกับกระทรวงพาณิชย์และที่ยื่นกับกรมสรรพากรจะต้องตรงกัน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
วิธี บริจาคสินค้า ให้มูลนิธิ

วิธี บริจาคสินค้า ให้มูลนิธิ ทำอย่างไร

Click to rate this post! [Total: 345 Average: 5] วิธี บริจาคสินค้า ให้มูลนิธิ ทำอย่างไร 1. ควรจัดทำเอกสารประกอบรายการวัสดุที่บริจาค โดยอาจจัดทำเป็นใบเสนอให้กรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติ โดยระบุวัตถุประสงค์ที่จะช่วยผู้ประสบภัย พร้อมทั้งแจกรายละเอียดวัสดุทั้งชื่อ ชนิด ปริมาณ และราคาทุนที่ซื้อมา ( หากสาม …

ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่เข้ารับการอบรม Read More »

รับทําบัญชี.COM || ทุ่งครุ สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท

Click to rate this post! [Total: 345 Average: 5] รับทําบัญชี.COM || ทุ่งครุ สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท   ให้สำนักงานบัญชีเรา เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการจัดทำบัญชี และภาษี อย่างทุกต้องตามกฎหมาย เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 20 ปี ติดต่อทำบัญชี 081-931-8341 ทำไมต้องทำบัญชี บริษัท ปังปอน จำกัด เ …

ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่เข้ารับการอบรม Read More »

10 ขั้นตอนการปิดบริษัท ต้องทําอย่างไร !

ขั้นตอนการปิดบริษัท กรมสรรพากร จดเลิกบริษัท ออนไลน์ ปิดบริษัท ค่าใช้จ่าย เลิกกิจการ ไม่ เสร็จการชำระบัญชี การปิดบริษัทต้อง ทํา อย่างไร pantip บริษัทขาดทุน ปิดบริษัท  แบบฟอร์มจดเลิกบริษัท ขั้นตอนการจดเลิกบริษัท
งบที่ทำขึ้นเมื่อยอดเงินคงเหลือของใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 3 วิธี งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร excel งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร มีกี่วิธี งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร pdf งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร คือ งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร กรมบัญชีกลาง ตัวอย่างงบกระทบยอด
การกรอกแจ้งเพิ่มบริษัทรับทำบัญชีในเว็บของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แจ้งเพิ่มบริษัท ออนไลน์

แจ้งทําบัญชีเพิ่ม ภายในกี่วัน ยืนยันรายชื่อธุรกิจที่รับทําบัญชี 2565 คัดหนังสือรับรองบริษัท ออนไลน์  จองชื่อบริษัทออนไลน์ dbd จดทะเบียนออนไลน์ www.dbd.go.th บริการออนไลน์ แจ้งยืนยัน ผู้ทําบัญชี ปี 2565 ภายในวันที่ ขอหนังสือรับรองบริษัท ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ 

การบันทึกบัญชี รับชำระค่าหุ้น เมื่อได้รับมา

Click to rate this post! [Total: 345 Average: 5] ในหน้านี้ ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่เข้ารับการอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่เข้ารับการอบรมสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรวิธีบันทึก บัญชีรับชำระค่าหุ้น อยากทราบวิธีการบันทึกบัญชีการรับชำระค่าหุ้น จดทะเบ …

ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่เข้ารับการอบรม Read More »

ส่วนเกินทุน จากการริบหุ้นและการตีราคาสินทรัพย์ใหม่

Click to rate this post! [Total: 345 Average: 5] ผลต่างของสินทรัพย์ที่มีจำนวนสูงกว่าหนี้สิน ส่วนเกินทุน คือ ผลต่างของสินทรัพย์ที่มีจำนวนสูงกว่าหนี้สิน บวกมูลค่าหุ้นทุนพร้อมกำไรสะสม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ1). ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุน 2). ส่วนเกินทุนอื่นๆ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุน เกิดขึ้นได้ต่ …

ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่เข้ารับการอบรม Read More »

ผู้ทำบัญชีมีคุณวุฒิปริญญาตรีเท่านั้น

Click to rate this post! [Total: 345 Average: 5] ต้องมีผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีเท่านั้นใช่หรือป่าว บริษัทจำกัดมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 20 ล้านบาท และรายได้รวม 25 ล้านบาท จะต้องมีผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีเท่านั้นใช่หรือป่าว คุณสมบัติของผู้ทำบัญชีนั้นถูก …

ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่เข้ารับการอบรม Read More »

Leave a Comment

Scroll to Top