ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

19 อยากทราบค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

Click to rate this post!
[Total: 134 Average: 5]

อยากทราบค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

อยากทราบค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

อยากทราบค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหน่อยครับว่ามีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง

+++ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน +++
1. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
1.1 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-
1.2 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้ 100.-
(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)
1.3 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันตั้งแต่ 5,000,000 บาท 5,000.-
2. จดทะเบียนควบห้างหุ้นส่วน 2,000.-
3. จดทะเบียนแก้ไขชื่อห้างหุ้นส่วน 400.-
4. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 400.-
5. จดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา 400.-
6. จดทะเบียนหุ้นส่วนเข้าใหม่ คนละ 300.-
7. จดทะเบียนหุ้นส่วนออก คนละ 300.-
8. จดทะเบียนแก้ไขทุน
8.1 จดทะเบียนลดทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน คนละ 300.-
8.2 จดทะเบียนเพิ่มทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน
คิดตามทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่เพิ่มขึ้นรวมกันทุก 100,000 บาท 100.-
(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)
เพิ่มทุนตั้งแต่ 5,000,000 บาท 5,000.-
9. จดทะเบียนเปลี่ยนสิ่งที่นำมาลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วน คนละ 300.-
10. จดทะเบียนเปลี่ยนจำพวกหุ้นส่วน คนละ 300.-
11. จดทะเบียนแก้ไขหุ้นส่วนผู้จัดการ 400.-
12. จดทะเบียนข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ 400.-
13. จดทะเบียนแก้ไขตรา 400.-
14. จดทะเบียนรายการอื่น ๆ ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ 400.-
15. จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน 400.-
16. จดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี 400.-
17. จดทะเบียนแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชี 400.-
18. จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานชำระบัญชี 400.-
19. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี 400.-

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top