ออกจากงาน

ออกจากงานด้วยเหตุผลไม่เพียงพอ

Click to rate this post!
[Total: 695 Average: 5]

ออกจากงานด้วยเหตุผลไม่เพียงพอ

ออกจากงานด้วยเหตุผลไม่เพียงพอ

ออกจากงานด้วยเหตุผลไม่เพียงพอ จะได้เงินช่วยจากนายจ้างหรือไม่

ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของ กรมแรงงานที่คุ้มครองลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือใดๆจากนายจ้าง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top