เอกสารบัญชี เก็บ กี่ปี ข้อกำหนด ประกอบการลงบัญชี พ ร บ วิธี ปฏิบัติ

[Total: 187 Average: 5]

เอกสารบัญชี เก็บ กี่ปี ข้อกำหนด ประกอบการลงบัญชี พ ร บ วิธี ปฏิบัติ

เอกสารทางบัญชี กิจการต้องเก็บไว้กี่ปี

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปิดบัญชี หรือจนกว่าจะมีการส่งมอบบัญชี เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชี ของกิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี เก็บรักษาบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ เกินห้าปีแต่ต้องไม่เกินเจ็ดปี
กรณีที่บริษัทฯ จัดเก็บบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปิดบัญชี  เว้นแต่อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีกำหนดให้เก็บรักษาไว้เกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี นับแต่วันปิดบัญชี
ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 มาตรา 14 ซื่งในขณะนี้ อธิบดียังไม่ได้มีการกำหนดให้กิจการใด ต้องเก็บรักษาบัญชีฯ เกิน 5 ปี

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มีนาคม 4, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top