เครื่องมือเครื่องใช้ ประกอบด้วย 1 บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน

[Total: 754 Average: 5]

เครื่องมือเครื่องใช้

เครื่องมือเครื่องใช้ คือ ?

เครื่องมือเครื่องใช้ คือ (Tools) สังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยปรกตินิยมเฉพาะถิ่นหรือโดยเจตนาชัดแจ้งของเจ้าของทรัพย์ที่เป็นประธาน เป็นของใช้ประจำอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นอาจิณ เพื่อประโยชน์แก่การจัดดูแลใช้สอยหรือรักษาทรัพย์ที่เป็นประธาน และเจ้าของทรัพย์ได้นำมาสู่ทรัพย์ที่เป็นประธานโดยการนำมาติดต่อหรือปรับเข้าไว้

บันทึก เครื่องมือเครื่องใช้ ?

1.เมื่อกิจการซื้อเครื่องมือเครื่องใช้โดยจ่ายเป็นเงินสด

2.เมื่อกิจการจ่ายชำระค่าเครื่องมือเครื่องใช้ผ่านบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน

เครื่องมือเครื่องใช้ อยู่หมวดไหน?

เครื่องมือเครื่องใช้ อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

แก้ไขครั้งสุดท้าย มิถุนายน 21, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top