เคล็ดลับสำหรับนักบัญชี

4 เคล็ดลับสำหรับนักบัญชีมือใหม่ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย

Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 5]

เคล็ดลับสำหรับนักบัญชีมือใหม่ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย

          สำหรับนักบัญชีมือใหม่ที่อาจจะเพิ่งเข้าทำงาน ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานแต่มีความรู้ทางทฤษฎีมาบ้างแล้ว เมื่อมาเจอกับการทำงานจริง อาจประสบอุปสรรคบางประการในขณะทำบัญชีได้ เช่น อาจจะไม่แม่นในข้อปฏิบัติ หรือระเบียบทางบัญชี ซึ่งแน่นอนว่าในระยะแรกต้องมีพี่เลี้ยงคอยให้คำชี้แนะจนมีความชำนาญและแม่นยำ วันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับสำหรับนักบัญชีมือใหม่เพื่อที่จะทำงานบัญชีให้บรรลุเป้าหมายกัน
1.ต้องมีความกระตือรือร้น ในระยะแรกนี้นักบัญชีต้องแสดงความกระตือรือร้นให้พี่เลี้ยงเห็นว่า อยากเรียนรู้งานจริง ๆ มิใช่รอแต่จะให้พี่เลี้ยงคอยป้อนงานให้ ในระหว่างที่ยังไม่มีอะไรทำ คุณควรหยิบหนังสือทางด้านบัญชีขึ้นมาศึกษา และในขณะที่ลงรายการบัญชีมีข้อสงสัยอะไรก็ควรถามทันที ว่าทำไมต้องลงด้านเดบิตหรือเครดิต เพราะในการทำบัญชีจะต้องทำอย่างถูกต้องจะผิดหลักการบัญชีไม่ได้เลย
2.ต้องมีการวางแผนการทำงาน เมื่อทำงานไปสักพักหนึ่ง นักบัญชีมือใหม่จะเริ่มรู้เนื้องานของตัวเอง ว่ามีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้าง ซึ่งปริมาณงานมากน้อยขึ้นอยู่กับขอบเขตของงาน เมื่อรู้แล้วว่างานในหน้าที่ของตนมีอะไรบ้าง นักบัญชีควรวางแผนงานเพื่อให้งานไม่คั่งค้างและบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน เมื่อได้แผนงานแล้วก็เดินไปตามแผนที่วางไว้ และตั้งใจว่าจะทำให้สำเร็จทุกขั้นตอนในแต่ละวัน
3.มีความพร้อมตลอดเวลา แน่นอนว่างานบัญชีต้องมีเวลาว่างให้คุณบ้าง คงไม่มีใครทำบัญชีทั้งวันแน่ เพราะจะเครียด นักบัญชีก็ต้องรู้จักลุกยืดเส้นยืดสายบ้าง นอกจากนี้แล้วนักบัญชีต้องมีความพร้อมตลอดเวลา มิใช่ใช้เวลาไปกับการเล่นโซเชียล จนกระทั่งงานมาแล้วก็ไม่ทำทันทียังเอื่อยเฉื่อยอยู่ เช่น พี่เลี้ยงบอกให้บันทึกรายการ ในขณะที่เรากำลังดูมือถืออยู่ และเราก็ไม่ตอบสนองทันทีบอกว่าแปปนึง แบบนี้หากติดเป็นนิสัยจะทำให้เราถูกประเมินโดยไม่รู้ตัว นักบัญชีมือใหม่ควรรู้จักกาลเทศะอย่าคิดว่าไม่เป็นไร เราต้องมีความพร้อมที่จะถูกเรียกใช้งานได้ตลอดเวลาในช่วงนี้
4.ดูแลสุขภาพของตนเองเสมอ หากคุณป่วยบ่อย ๆ ย่อมมีผลกระทบต่อการทำงาน การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอมีผลต่อการทำงาน การที่นักบัญชีพักผ่อนอย่างเพียงพอจะทำให้ทำบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้านักบัญชีนอนดึกเป็นประจำอาจมีผลกระทบต่องานทำให้งานไม่เสร็จตามเป้าหมายได้ ง่วงเหงาหาวนอน ดังนั้น นักบัญชีควรหมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสมอ ปัจจุบันแต่ละหน่วยงานจะมีตัวชี้วัดในการทำงาน นักบัญชีจะต้องปรับตัวตามและทำงานของตนให้สำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งตัวเราต้องมีความพร้อมตลอดเวลา มีความใส่ใจ รู้จักแบ่งเวลาให้ถูก ไม่ดองงาน ถ้าไม่รู้ให้ถามพี่เลี้ยงทันที จะทำให้คุณก้าวหน้าในการทำงานและงานสำเร็จตามที่กำหนด

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top