เงินปันผลค้างจ่าย #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Cash Dividends Payable

[Total: 814 Average: 5]

เงินปันผลค้างจ่าย

เงินปันผลค้างจ่าย คือ ?

เงินปันผลค้างจ่าย หมายถึง เงินที่ค้างจ่ายจากการแบ่งส่วนแบ่งที่ได้จากกำไร จากการค้าขายในรูปแบบ บริษัท จำกัด เพราะเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมตามมติของคณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผลย่อมถือว่าบริษัทมีภาระผูกพันกับผู้ถือหุ้นที่ได้ประกาศไว้ ซึ้งถือว่าผู้ถือหุ้นมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของกิจการ

เงินปันผลค้างจ่าย อยู่หมวดไหน ?

เงินปันผลค้างจ่าย อยู่หมวด 2 หนี้สิน

เงินปันผลค้างจ่าย อยู่ในงบอะไร ?

ดอกเบี้ยค้างจ่าย อยู่ในงบดุล

เงินปันผลค้างจ่าย บันทึกบัญชี ?

Dr กำไรสะสม
Cr เงินปันผลค้างจ่าย

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เงินปันผลค้างจ่าย

1.เมื่อกิจการประกาศจ่ายเงินปันผล ณ วันที่ประกาศจ่าย

2.เมื่อถึงวันที่ จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลค้างจ่าย อยู่หมวด 2 หนี้สิน

แก้ไขครั้งสุดท้าย มีนาคม 4, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top