2 เงินฝากธนาคาร คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

เงินฝากธนาคาร
[Total: 785 Average: 5]

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร คือ ?

เงินฝากธนาคาร (Cash at Bank) คือ บัญชีเงินฝากธนาคาร ที่บันทึกเงินฝากธนาคารทุกประเภท  รวมทั้งบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารและสลากออมสินพิเศษ

เงินฝากธนาคาร อยู่หมวดไหน ?

เงินกู้ยืมธนาคาร อยู่ในหมวดหนี้สิน

เงินฝากธนาคาร อยู่ในงบอะไร ?

เงินกู้ยืมธนาคาร อยู่ในงบดุล

เงินฝากธนาคาร บันทึกบัญชี ?

Dr เงินฝากธนาคาร
Cr เงินกู้ยืมธนาคาร

เงินฝากธนคาร อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top