รับทำบัญชี.COM | ธุรกิจเดลิเวอรี่ขายอาหารเดลิเวอรี่ไม่มีหน้าร้าน?

Click to rate this post!
[Total: 194 Average: 5]

เดลิเวอรี่

การเริ่มต้นทำธุรกิจเดลิเวอรี่เป็นไอเดียที่น่าสนใจ! นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อเริ่มต้นธุรกิจเดลิเวอรี่ของคุณ

 1. วางแผนธุรกิจ ทำการวางแผนและศึกษาตลาดเพื่อให้คุณเข้าใจถึงความต้องการและความพร้อมในตลาดของคุณ อย่างเช่นการหาคู่แข่ง การวิจัยตลาด และการวางกลยุทธ์การตลาด

 2. กำหนดบริการและราคา กำหนดบริการที่คุณจะให้ เช่น การจัดส่งอาหาร หรือสิ่งที่ลูกค้าต้องการในเขตพื้นที่ของคุณ นอกจากนี้คุณควรกำหนดราคาที่เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 3. ทีมงานและความสามารถ คุณอาจต้องการสร้างทีมงานที่มีความสามารถในการจัดการด้านการขนส่งและการเรียกเก็บเงิน เช่น พนักงานส่งอาหาร คุณควรทำการสรรหาพนักงานที่มีความสามารถและความซื่อสัตย์

 4. จัดหาพื้นที่สำหรับฐานการทำงาน คุณควรมีพื้นที่ทำงานเพื่อที่จะรับออเดอร์ ส่งอาหารและจัดส่งไปยังลูกค้า อาจมีความจำเป็นที่คุณจะต้องเช่าพื้นที่หรือใช้พื้นที่ในบ้านของคุณ

 5. สร้างต้นทุนเริ่มต้น คุณจะต้องกำหนดต้นทุนที่จำเป็นในการเริ่มต้นธุรกิจ เช่น การซื้ออุปกรณ์การขนส่ง การโฆษณา หรือการจ้างงานพนักงาน คุณอาจต้องพิจารณาการขอสินเชื่อหรือหาทุนจากแหล่งอื่น ๆ

 6. การตลาด ตลาดธุรกิจของคุณโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น โฆษณาออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การสร้างเว็บไซต์ การใช้บริการแอปพลิเคชัน หรือการประชาสัมพันธ์ในชุมชน

 7. ปฏิบัติตามกฎหมาย คุณควรตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดลิเวอรี่ เช่น การรับรองสุขภาพ การจดทะเบียนธุรกิจ หรือการได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่น

 8. การติดตามและพัฒนา ควรทำการติดตามและปรับปรุงธุรกิจของคุณตามความต้องการของลูกค้า และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการตลาดหรือบริการเพื่อให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงในตลาด

การเริ่มต้นธุรกิจเดลิเวอรี่อาจต้องการความสำเร็จและความอดทน อย่าลืมทำการวิเคราะห์ตลาดและกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ด้วยความพร้อมและการวางแผนที่ดี คุณสามารถสร้างธุรกิจเดลิเวอรี่ที่ประสบความสำเร็จได้ โชคดีในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ!

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจเดลิเวอรี่

เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6
รายรับ            
ยอดขายสุทธิ            
รายจ่าย            
ค่าใช้จ่ายในการสั่งอาหาร            
ค่าเช่าพื้นที่            
ค่าเงินเดือนพนักงาน            
ค่าโฆษณาและการตลาด            
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ            
กำไร/ขาดทุน            

ในตารางนี้ คุณสามารถเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนรายการรายรับและรายจ่ายตามความเหมาะสมของธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มช่องเวลาอื่น ๆ หรือปรับเปลี่ยนช่องเวลาที่มีอยู่เพื่อให้ตารางตรงกับรอบการบัญชีของธุรกิจของคุณ

สำหรับแต่ละช่องเวลา (เดือน) คุณสามารถระบุยอดขายสุทธิของธุรกิจ รวมทั้งรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการสั่งอาหาร ค่าเช่าพื้นที่ ค่าเงินเดือนพนักงาน ค่าโฆษณาและการตลาด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในแต่ละเดือน สุดท้ายคือการคำนวณกำไรหรือขาดทุนของธุรกิจในแต่ละเดือน

โดยการจัดทำตารางรายรับรายจ่ายในรูปแบบแท็บูลาร์จะช่วยให้คุณสามารถติดตามและวิเคราะห์ผลประกอบการธุรกิจของคุณได้ในแต่ละเดือน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสร้างกำไรและความสำเร็จในอนาคตได้

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจ ธุรกิจเดลิเวอรี่

ต่อไปนี้คือการวิเคราะห์ SWOT (ความแข็งแกร่ง, ความอ่อนแอ, โอกาส, และอุปสรรค) สำหรับธุรกิจเดลิเวอรี่

 1. ความแข็งแกร่ง (Strengths)
 • บริการจัดส่งอาหารที่สะดวกและรวดเร็ว ธุรกิจเดลิเวอรี่มีความสามารถในการจัดส่งอาหารถึงลูกค้าในเวลาที่กำหนดและอยู่ในสภาวะที่ดีตลอดเวลา
 • คุณภาพอาหารที่ดี ธุรกิจเดลิเวอรี่มีความสามารถในการส่งอาหารที่มีคุณภาพและรสชาติที่ดีถึงลูกค้า
 • พื้นที่การบริการกว้างขวาง ธุรกิจเดลิเวอรี่สามารถบริการลูกค้าในพื้นที่กว้างขวางได้
 1. ความอ่อนแอ (Weaknesses)
 • ค่าใช้จ่ายสูง ธุรกิจเดลิเวอรี่อาจมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าเงินเดือนพนักงาน และค่าใช้จ่ายในการตลาด
 • พฤติกรรมการสั่งอาหารออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการสั่งอาหารออนไลน์อาจส่งผลให้ต้องปรับกลยุทธ์การตลาดและบริการของธุรกิจ
 1. โอกาส (Opportunities)
 • การเติบโตของตลาดอาหารออนไลน์ การสั่งอาหารออนไลน์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีโอกาสที่ธุรกิจเดลิเวอรี่สามารถเข้าถึงลูกค้าใหม่และขยายฐานลูกค้าได้
 • ความต้องการในการส่งอาหารที่มีคุณภาพ ลูกค้าสำรวจหาบริการส่งอาหารที่มีคุณภาพและมีระยะเวลาการจัดส่งที่รวดเร็ว ธุรกิจเดลิเวอรี่สามารถใช้โอกาสนี้ในการเพิ่มจำนวนลูกค้า
 • พื้นที่การขยายธุรกิจ ธุรกิจเดลิเวอรี่สามารถขยายการบริการไปยังพื้นที่ใหม่ที่ยังไม่มีการแข่งขันเพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโต
 1. อุปสรรค (Threats)
 • การแข่งขันที่เข้มข้น มีธุรกิจเดลิเวอรี่อื่น ๆ ในตลาดที่มีการแข่งขันที่สูง การดำเนินธุรกิจในระบบการส่งอาหารออนไลน์ต้องเผชิญกับคู่แข่งที่มีผลักดันกันอย่างแข็งขัน
 • ความเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายเกี่ยวกับการส่งอาหารออนไลน์อาจส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการและการดำเนินธุรกิจ

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณเข้าใจแนวทางการดำเนินธุรกิจของคุณ และช่วยในการวางกลยุทธ์และการตัดสินใจเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จในตลาดได้เป็นอย่างดี

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเดลิเวอรี่ ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เฉพาะกับธุรกิจเดลิเวอรี่ที่คุณควรรู้

 1. ธุรกิจเดลิเวอรี่ (Delivery business)

  • อังกฤษ Delivery business
  • อธิบาย ธุรกิจที่ให้บริการการจัดส่งสินค้าหรือบริการถึงลูกค้า
 2. กล่องอาหาร (Food box)

  • อังกฤษ Food box
  • อธิบาย กล่องหรือภาชนะที่ใช้ในการบรรจุอาหารเพื่อการจัดส่ง
 3. พนักงานส่งอาหาร (Delivery personnel)

  • อังกฤษ Delivery personnel
  • อธิบาย บุคคลที่ทำหน้าที่ส่งอาหารถึงลูกค้า
 4. ออเดอร์ (Order)

  • อังกฤษ Order
  • อธิบาย คำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากลูกค้า
 5. ระยะเวลาการจัดส่ง (Delivery time)

  • อังกฤษ Delivery time
  • อธิบาย เวลาที่ใช้ในการจัดส่งสินค้าหรือบริการถึงลูกค้า
 6. พื้นที่การบริการ (Service area)

  • อังกฤษ Service area
  • อธิบาย พื้นที่ที่ธุรกิจเดลิเวอรี่บริการให้ลูกค้า
 7. ค่าใช้จ่ายในการสั่งอาหาร (Food ordering fee)

  • อังกฤษ Food ordering fee
  • อธิบาย ค่าบริการที่เกิดขึ้นในการสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่
 8. รีวิวลูกค้า (Customer reviews)

  • อังกฤษ Customer reviews
  • อธิบาย ความคิดเห็นหรือรีวิวจากลูกค้าเกี่ยวกับบริการเดลิเวอรี่
 9. คู่แข่ง (Competitors)

  • อังกฤษ Competitors
  • อธิบาย ธุรกิจที่ให้บริการในตลาดเดียวกันและมีลูกค้าเป้าหมายเดียวกัน
 10. กฎหมายการส่งอาหาร (Food delivery regulations)

  • อังกฤษ Food delivery regulations
  • อธิบาย กฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเดลิเวอรี่อาหาร

โดยคำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่มักถูกใช้ในธุรกิจเดลิเวอรี่ และเข้าใจความหมายของแต่ละคำสามารถช่วยให้คุณสื่อสารและเข้าใจธุรกิจของคุณได้ดีกว่า

ธุรกิจ ธุรกิจเดลิเวอรี่ ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

เมื่อคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจเดลิเวอรี่ คุณอาจต้องจดทะเบียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ คุณต้องลงทะเบียนธุรกิจของคุณกับหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนธุรกิจ เช่น สำนักงานพาณิชย์หรือองค์กรท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและกฎหมายในพื้นที่ที่คุณกำลังดำเนินธุรกิจ

 2. ใบอนุญาตธุรกิจ บางจังหวัดหรือเมืองอาจมีความจำเป็นที่คุณจะต้องขอใบอนุญาตธุรกิจเพื่อดำเนินการ ตรวจสอบกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อทราบขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาต

 3. การรับรองสุขภาพ สำหรับธุรกิจเดลิเวอรี่ที่จัดส่งอาหาร อาจมีความจำเป็นที่คุณจะต้องได้รับการรับรองสุขภาพจากหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่น ตรวจสอบกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อดูขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 4. การลงทะเบียนเพื่อเสียภาษี คุณอาจต้องลงทะเบียนเพื่อเสียภาษีหรือการเสียค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเดลิเวอรี่ ตรวจสอบกับหน่วยงานภาษีเพื่อตรวจสอบขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 5. ใบอนุญาตขับขี่ หากคุณหรือพนักงานส่งอาหารของคุณจะต้องขับรถหรือยานพาหนะอื่นในการจัดส่ง คุณจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องและอัพเดท

นอกจากนี้ อย่าลืมตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจเดลิเวอรี่อื่น ๆ ที่อาจมีอยู่ กฎหมายและข้อกำหนดอาจแตกต่างไปตามพื้นที่ ดังนั้นควรทำการศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดลิเวอรี่ในพื้นที่ของคุณ

บริษัท ธุรกิจเดลิเวอรี่ เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจเดลิเวอรี่อาจต้องเสียภาษีต่าง ๆ ตามกฎหมายท้องถิ่นและประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ โดยทั่วไปแล้วมีภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดลิเวอรี่ดังนี้

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจส่วนบุคคล คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราภาษีที่กำหนดโดยกฎหมายในประเทศของคุณ ภาษีเงินได้จะคำนวณจากกำไรหรือรายได้ของธุรกิจของคุณ

 2. ภาษีขายและบริการ หากธุรกิจของคุณมีการให้บริการจัดส่งอาหาร คุณอาจต้องเสียภาษีขายและบริการ (Value Added Tax, VAT) หรือภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่น ภาษีนี้จะคำนวณจากยอดขายหรือบริการที่ให้ไปยังลูกค้า

 3. ภาษีท้องถิ่น หากมีกฎหมายท้องถิ่นที่กำหนดให้ธุรกิจเดลิเวอรี่เสียภาษีท้องถิ่น คุณอาจต้องเสียภาษีท้องถิ่นตามอัตราภาษีที่กำหนดในพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ

 4. ภาษีเงินได้บริษัท หากธุรกิจของคุณเป็นบริษัท คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้บริษัทตามอัตราภาษีที่กำหนดในประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ ภาษีเงินได้บริษัทจะคำนวณจากกำไรหรือรายได้ของบริษัท

ทั้งนี้เพื่อให้คุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่ถูกต้อง แนะนำให้คุณปรึกษากับที่ปรึกษาภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญทางภาษีท้องถิ่นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีที่คุณต้องเสียในธุรกิจเดลิเวอรี่ของคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )