เบอร์โทรสำนักงานประกันสังคม

สายด่วนเบอร์ประกันสังคมนนทบุรีศาลากลาง ตรวจสอบสะดวก1506?

สายด่วนประกันสังคม

เบอร์โทรประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม บางบัวทอง

ถาม-ตอบ รีวิวจากผู้ใช้บริการสํานักงานประกันสังคมบางบัวทอง

แม้ว่าจะมีช่องทางการติดต่อไปที่สำนักงานประกันสังคมได้ในหลากหลายช่องทาง แต่ผู้ใช้งานซึ่งเป็นผู้ประกันตนหรือคนที่ต้องการติดต่อสำนักงานประกันสังคมบางบัวทองก็มีข้อคิดเห็นกันมาด้วยกันมาก และแม้ว่าจะไม่มีช่องทางส่งความเห็นโดยตรงของสำนักงานประกันสังคมบางบัวทองเช่นเฟสบุ๊ค หรือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ แต่ก็มีโลก Pantip ที่ผู้ใช้บริการสำนักงานประกันสังคมบางบัวทองมาแสดงความคิดเห็นกันมากมาย ทั้งนี้หวังว่าข้อความหรือข้อมูลที่หยิบบกขึ้นมาบางส่วนนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อย เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการต่อไปได้ในอนาคต

เรื่องควรรู้หลักการปฏิบัติและหน้าที่ของนายจ้าง-ลูกจ้าง (สำนักงานประกันสังคมบางบัวทอง)

เมื่อไรที่นายจ้างควรส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล และลูกจ้างเมื่อเจ็บป่วยจากการทำงานควรทำอย่างไร เป็นคำถามที่ใครหลายคนอดสงสัยไม่ได้ และเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้รู้ คนที่รู้จึงไม่ควรเป็นคนฝ่าบ HR หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลเท่านั้น เพื่อให้ทั้งลูกจ้างและนายจ้างได้รู้สิทธิประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย และสามารถเตรียมตัว และปฏิบัติตนเองได้ถูกต้อง

วิธีการดูแลลูกจ้างเมื่อประสบเหตุจากการทำงาน (หน้าที่ของนายจ้าง)

 1. นายจ้างจะต้องมีการตรวจสอบทันทีโดยเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าลูกจ้างประสบเหตุ ประสบอันตรายจาการทำงาน เจ็บป่วยจากการทำงานจริงหรือไม่
 2. นายจ้างกรอกข้อมูลแบบฟอร์มส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาล (กท.44) และให้ลูกจ้างนำไปยื่นที่โรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา (ตามที่เคยตกลงไว้ของตนเอง)
 3. นายจ้างส่งสำเนา กท.44 มายังสำนักงานประกันสังคมบางบัวทอง หรือเป็นสำนักงานประจำจังหวัดของตน

วิธีการปฏิบัติตนของลูกจ้างเมื่อประสบเหตุจากการทำงาน (หน้าที่ของลูกจ้าง)

 1. ลูกจ้างที่ประสบเหตุ ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจากการทำงานจะต้องแจ้งนายจ้างทันที แม้ว่าจะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยก็ตาม
 2. ลูกจ้างต้องตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสารที่นายจ้างให้เซ็นยินยอม ก่อนการลงลายมือชื่อจริงของตนเองในส่วนของลูกจ้าง (กท.16)
 3. หากลูกจ้างมีการชำระเงินไว้ก่อนแล้ว จะต้องรีบนำใบเสร็จมาเบิกเงินทดแทนคืนจากสำนักงานประกันสังคมบางบัวทอง หรือที่สำนึกงานประจำจังหวัดแล้วแต่กรณี
 4. หากเป็นกรณีลูกจ้างมีอาการเจ็บป่วยขึ้นภายหลังการสิ้นสภาพลูกจ้าง จะต้องยื่นคำร้อง กท.16 ภายใน 2 ปี โดยจะนับตั้งแต่วันแรกที่ทราบการเจ็บป่วยของตนเอง
 5. หากต้องมีการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ต้องทำเรื่องติดต่อสมัครเข้ารับการฟื้นฟูได้ที่ “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน” หรือที่ “สำนักงานกองทุนเงินทดแทน” หรือแจ้งมาที่สำนักงานประกันสังคมบางบัวทองหรือของจังหวัดแล้วแต่กรณี

ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่การเตรียมตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์จึงเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างยิ่ง หากลูกจ้างก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร นายจ้างก็ไม่ได้ติดตามเรื่องดังกล่าว ก็เรียกได้ว่าเสียสิทธิกันไปเปล่า ๆ โดยที่ไม่เกิดประโยชน์ทดแทนอะไรกันเลยนั้นเอง

รายละเอียดข้อมูลที่ตั้งสำนักงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง (โดยตรง)

 • 222-222/1-2 ชั้น 7 อาคารเวสต์อินคอมเพล็กซ์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
 • โทรศัพท์ 0-2634-0180
 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00-17:00

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี

 • ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 • โทรศัพท์ส่วนกลาง 02-550-5104 (ต่อ 7), 02-580-2982, 02-591-0140, 02-591-0937
 • โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายประโยชน์ทดแทน 02-926-7599
 • โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายอำนวยการ 02-950-9748
 • โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายการเงินและบัญชี 02-580-8300
 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16:30

เบอร์ประกันสังคม สายด่วน

 • โทรศัพท์ (สายด่วน) 1506
 • อีเมล info@sso1506.com
 • เว็บไซต์ https://www.sso.go.th
สายด่วนประกันสังคม

เบอร์ประกันสังคมมาตรา 40

ติดต่อประกันสังคมออนไลน์

 • อีเมล info@sso1506.com
 • เว็บไซต์ https://www.sso.go.th

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี ติดต่อ อย่างไร

ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ส่วนกลาง 02-550-5104 (ต่อ 7), 02-580-2982, 02-591-0140, 02-591-0937
โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายประโยชน์ทดแทน 02-926-7599
โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายอำนวยการ 02-950-9748
โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายการเงินและบัญชี 02-580-8300
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16:30

อยากแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินความพึงพอใจได้ที่ไหน

สำนักงานประกันสังคมบางบัวทองจะใช้เว็บไซด์ของสำนักงานประกันสังคมส่วนกลางเป็นหลักผู้ที่ต้องการทำแบบสำรวจออนไลน์สามารถเข้าไปเลือกส่วนจังหวัดนนทบุรีจากนั้นเลือกแบบสำรวจออนไลน์ จะพบเมนูดังนี้
การสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซด์
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (Online Poll)

เบอร์โทรประกันสังคมทั่วไทย

เบอร์ประกันสังคม สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพ โทรศัพท์  :  เบอร์กลาง  0-2622-2500-17
เบอร์ประกันสังคม สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม โทร : 034 271 434
เบอร์ประกันสังคม สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี โทร : 02 550 5104
เบอร์ประกันสังคม สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ โทร : 02 755 6249
เบอร์ประกันสังคม สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี โทร :  02 567 0633
เบอร์ประกันสังคม สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร โทร :  034 836 223
เบอร์ประกันสังคม สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดสงขลา โทร :   0-7431-4845
เบอร์ประกันสังคม สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดปัตตานี โทร :  073 460 278
เบอร์ประกันสังคม สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดยะลา โทร :  073362614
เบอร์ประกันสังคม สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส โทร : 073 532 334
เบอร์ประกันสังคม สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร :035 336 252
เบอร์ประกันสังคม สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี โทร : 038 784 420
เบอร์ประกันสังคม สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร : 088 202 1265
สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรีโทร :034 564 315
สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดตากโทร : 055-512-450-1
สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดนครนายกโทร :  037 313 097
สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมาโทร :  044 205 353
สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทรศัพท์: 032 603 361
สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรีโทรศัพท์:  037 454 160

ประกันสังคมบางบัวทอง

222-222/1-2 ชั้น 7 อาคารเวสต์อินคอมเพล็กซ์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ติดต่อส่วนกลาง ที่ เบอร์ประกันสังคม

โทรศัพท์ (สายด่วน) 1506
อีเมล info@sso1506.com
เว็บไซต์ https://www.sso.go.th

กระแสตอบรับขึ้นชื่อเรื่อง เบอร์ประกันสังคม โทรติดยากจริงไหม

ผู้ใช้บริการสำนักงานประกันสังคมมักจะโทรไม่ติด ดังนั้นถ้ารีบไม่ควรโทรศัพท์ส่วนกลางไปเพื่อติดต่อเด็ดขาด อาจจะติดแต่ก็เป็นส่วนน้อย ดังนั้น ข้อแนะนำข้อเสนอแนะคือ หากเป็นเรื่องเอกสารที่เรื่องที่ต้องการทราบเฉพาะเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางกฎหมายสามารถติดต่อส่วนกลางได้เลย
ก็จะติดต่อได้ง่ายกว่า หรือหากจำเป็นต้องติดต่อภายในสำนักงานประกันสังคมบางบัวทอง ก็จะต้องกดเบอร์โทรศัพท์ภายในโดยตรงเข้าไปที่แผนหจะทำให้ผู้ที่มาติดต่อเข้าถึงได้เร็วและง่ายมากขึ้น รายละเอียดดูได้จากข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่แนบมาด้านล่างได้เลย
ส่วนนี้จึงถูกร้องเรียนให้มีการปรับปรุงการบริการโดยด่วน ทั้งนี้อีกข้อเสนอแนะหากต้องการติดต่อสำนักงานประกันสังคมบางบัวทองกับเจ้าหน้าที่โดยตรงสามารถติดต่อ สปส.นนทบุรีหรือ สปส.สาขาบางบัวทองเพื่อให้เจ้าหน้ารับเรื่องประสานงานและช่วยติดต่อกลับได้ แต่ทั้งนี้ตัวเลือกนี้ก็เป็นเพียงการเสนอแนะเท่านั้น

ประกันสังคม ว่างงาน เบอร์ประกันสังคม เบอร์โทรอะไร

ผู้ประกันตนว่างงานขึ้นทะเบียนพร้อมรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้แล้ว

สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี แนะผู้ประกันตนสามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัว กรณีว่างงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้แล้ว หลังจากนั้นมายื่นแบบ 2-01/7 พร้อมเอกสารฯ เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานที่สำนักงานประกันสังคม และสามารถรายงานตัวกับสำนักงานจัดหาของรัฐแค่เดือนละ 1 ครั้ง สะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า จากการที่กรมการจัดหางาน ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพียงใช้เลขบัตรประชาชนในการเข้าสู่ระบบทาง http://empui.doe.go.th/auth/index เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาขึ้นทะเบียนและรายงานตัว ณ สำนักงานจัดหางาน อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมขอแจงขั้นตอนการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตดังนี้

 1. ผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนสมาชิกในเว็บไซต์ http://empui.doe.go.th/auth/index โดยใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชนพร้อมกรอกเลขหลังบัตรประชาชน (laser Code) โดยจะได้รหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบฯ
 2. เมื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ประกันตนมายื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส. 2-01/7 พร้อมเอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ส่งสำเนาแบบคำขอ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ
 3. การรายงานตัว สามารถรายงานตัวผ่านระบบได้ เดือนละ 1 ครั้ง
  กรณีผู้ประกันตนไม่สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ให้ไปขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ณ สำนักงานจัดหางาน เช่นเดิม หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานสามารถสอบได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง /จังหวัด / สาขา /ที่ท่านสะดวก หรือ สายด่วนประกันสังคม 24 ชั่วโมง โทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

งานขึ้นทะเบียนและรายงานตัวกรณีว่างาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี โทร 02 5674107

เบอร์ประกันสังคม สายด่วน ประกันสังคมปทุมธานี

เกี่ยวกับจ่ายเงินทดแทน เงินไม่เข้าบัญชี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี โทร 02 567-0361-5 ต่อ 204 212 และ 025675013 ในวันและเวลาราชการ

Click to rate this post!
[Total: 257 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )