หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ

รับทำบัญชี.COM | หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดประกอบด้วย?

Click to rate this post!
[Total: 149 Average: 5]

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ ( Cash-generating assets )

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ( Cash generating Unit CGU ) หมายถึง สินทรัพย์กลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุได้ว่าการใช้กลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (Cash Generating Unit – CGU) เป็นคอนเซ็ปต์ที่นำมาใช้ในการบัญชีและการประเมินสินทรัพย์ โดยเฉพาะในกรณีของการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตลาดหรือการประเมินค่าหายาก เพื่อหาค่าสินทรัพย์ที่เป็นราคายุทธศาสตร์ (Fair Value)

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดมักถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจหรือกิจกรรมที่สามารถให้เงินสดเป็นผลลัพธ์ หรือหน่วยสินทรัพย์ที่สามารถนำมาขายหรือใช้ในการสร้างรายได้โดยตรง ตัวอย่างของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดรวมถึง

  1. ร้านค้า ร้านค้าที่มีสินค้าในคลังสินค้าที่สามารถขายได้ เมื่อขายสินค้า จะได้รับเงินสดเป็นรายได้

  2. รถเช่า รถเช่าที่ให้บริการเช่ารถแก่ลูกค้า การเช่ารถจะสร้างรายได้ให้กับธุรกิจและเงินสดจากการเช่ารถ

  3. โรงแรม โรงแรมที่มีห้องพักที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้า การจองห้องพักและการเข้าพักจะสร้างรายได้และเงินสดสำหรับโรงแรม

  4. โรงงานผลิต โรงงานที่ผลิตสินค้าหรือบริการที่สามารถขายได้ รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการจะเป็นเงินสดสำหรับโรงงาน

  5. บริการบำรุงรักษา ธุรกิจบริการบำรุงรักษาที่ให้บริการลูกค้าโดยตรง การบริการจะสร้างรายได้และเงินสด

การกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์และในการบัญชีการเงิน เนื่องจากมีผลต่อการประมาณรายได้และการเงินของธุรกิจในระยะยาวและระยะสั้น

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )