รับทำบัญชี.COM | เบอร์เกอร์หมูแฟรนไชส์สามล้อแดงลงทุนเท่าไร?

เบอร์เกอร์

เป็นไอเดียที่ดีที่คุณตัดสินใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจเบอร์เกอร์! นี่คือขั้นตอนเบื้องต้นที่คุณสามารถทำได้เพื่อเริ่มต้น

 1. วิจัยตลาดและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ทำการวิจัยตลาดเบอร์เกอร์ในพื้นที่ที่คุณต้องการทำธุรกิจ เข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของคุณ ว่าอยากได้เบอร์เกอร์ที่มีรสชาติแบบไหน มีขนาดเท่าไหร่ หรือมีอื่นๆ คุณต้องการพิจารณาเป็นพิเศษ

 2. วางแผนธุรกิจ สร้างแผนธุรกิจที่มีการกำหนดเป้าหมายรายได้ เลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับร้านของคุณ วางแผนการเช่าพื้นที่หรือการสร้างร้าน นอกจากนี้คุณควรวางแผนการจัดหาวัตถุดิบและการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น

 3. พัฒนาเมนู สร้างเมนูของคุณโดยพิจารณาความนิยมและความพอใจของกลุ่มเป้าหมายของคุณ คุณอาจต้องทดลองและปรับปรุงเมนูเบอร์เกอร์เพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุด

 4. ติดต่อซื้อวัตถุดิบ ค้นหาซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพสูงและราคาที่เหมาะสมสำหรับวัตถุดิบของคุณ เช่น เนื้อเบอร์เกอร์ ขนมปัง ผัก นม และอื่นๆ

 5. ตรวจสอบเรื่องกฎหมาย ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเบอร์เกอร์ในพื้นที่ของคุณ เช่น การขายอาหาร การได้รับใบอนุญาต การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร และอื่นๆ

 6. ติดตั้งอุปกรณ์และระบบ ซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำเบอร์เกอร์ เช่น เตาอบ เตาปิ้งขนมปัง เครื่องทำน้ำแข็ง และเครื่องดูดควัน นอกจากนี้คุณอาจต้องติดตั้งระบบ POS (Point of Sale) และระบบบัญชีเพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 7. การตลาดและโฆษณา สร้างแผนการตลาดเพื่อสร้างความรู้จักและดึงดูดลูกค้า ใช้สื่อโฆษณาที่เหมาะสม เช่น โฆษณาออนไลน์ โฆษณาทางโทรทัศน์ หรือโฆษณานอกสถานที่ เป็นต้น

 8. เริ่มต้นธุรกิจ เมื่อคุณได้ทำขั้นตอนทั้งหมดแล้ว คุณสามารถเปิดร้านและเริ่มทำธุรกิจเบอร์เกอร์ของคุณได้ แนะนำให้คุณคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 9. การติดตามและปรับปรุง ติดตามผลที่คุณได้รับจากธุรกิจของคุณ ฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากลูกค้า และปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของคุณตามต้องการ

อย่าลืมว่าการทำธุรกิจเบอร์เกอร์จะต้องใช้เวลาและความพยายามในการสร้างและเจริญก้าวหน้า คุณจะต้องมีความอดทนและความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำด้วยความหลงใหลและความพยายาม ธุรกิจเบอร์เกอร์ของคุณอาจกลายเป็นความสำเร็จได้! ขอให้โชคดีในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณครับ!

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจเบอร์เกอร์

นี่คือตัวอย่างของตารางรายรับรายจ่ายสำหรับธุรกิจเบอร์เกอร์

รายการ รายรับ รายจ่าย
ยอดขายเบอร์เกอร์ รายรับจากการขายเบอร์เกอร์  
ยอดขายเครื่องดื่มและของหวาน รายรับจากการขายเครื่องดื่มและของหวาน  
บริการอื่นๆ รายรับจากบริการอื่นๆ  
รวมรายรับ รวมรายรับ  
วัตถุดิบและวัสดุ   รายจ่ายสำหรับวัตถุดิบและวัสดุ
ค่าเช่าพื้นที่   รายจ่ายสำหรับค่าเช่าพื้นที่
ค่าแรงงาน   รายจ่ายสำหรับค่าแรงงาน
ค่าสาธารณูปโภค   รายจ่ายสำหรับค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น
ค่าโฆษณาและการตลาด   รายจ่ายสำหรับค่าโฆษณาและการตลาด
ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือ   รายจ่ายสำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือ
ค่าบริการอื่นๆ   รายจ่ายสำหรับบริการอื่นๆ
รวมรายจ่าย   รวมรายจ่าย
กำไร (ขาดทุน) รายรับรวม – รายจ่ายรวม  

ในตารางดังกล่าว คุณสามารถเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนรายการรายรับและรายจ่ายตามความเหมาะสมของธุรกิจเบอร์เกอร์ของคุณได้ นอกจากนี้คุณอาจต้องปรับปรุงรายการเป็นรายเดือนหรือรายปีเพื่อให้ได้ข้อมูลทางการเงินที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุณอาจใช้ซอฟต์แวร์บัญชีหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ เพื่อช่วยในการจัดทำและติดตามข้อมูลการเงินของธุรกิจของคุณ

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจ ธุรกิจเบอร์เกอร์

การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของธุรกิจของคุณภายใน รวมถึงโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อธุรกิจของคุณ นี่คือตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจเบอร์เกอร์

จุดแข็ง (Strengths)

 • คุณภาพสินค้าที่ดี เบอร์เกอร์ที่มีรสชาติอร่อยและคุณภาพสูงจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นที่นิยมในตลาด
 • สินค้าหลากหลาย การมีเมนูที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้า
 • ตำแหน่งที่ดี การตั้งร้านใกล้กับพื้นที่ที่คนมีความต้องการเบอร์เกอร์อาจช่วยเพิ่มยอดขายและความนิยมของธุรกิจของคุณ

จุดอ่อน (Weaknesses)

 • ความเชื่อมโยงกับการผลิต การผลิตเบอร์เกอร์ที่มีคุณภาพสูงอาจต้องใช้เวลาและทรัพยากรเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นและส่งผลต่อกำไรของธุรกิจ
 • การแข่งขันสูง ธุรกิจเบอร์เกอร์มีการแข่งขันอย่างสูงในตลาด ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการก้าวหน้าและรักษาลูกค้าของคุณ

โอกาส (Opportunities)

 • ตลาดเติบโต ตลาดเบอร์เกอร์ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความนิยมของเบอร์เกอร์ที่สูงในปัจจุบัน ซึ่งสร้างโอกาสให้คุณเพิ่มยอดขาย
 • การตลาดออนไลน์ การใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันสั่งอาหาร สามารถช่วยเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าใหม่และเพิ่มยอดขายของคุณได้

อุปสรรค (Threats)

 • คู่แข่งแรง ธุรกิจเบอร์เกอร์มีคู่แข่งที่แข็งแกร่งในตลาด ซึ่งอาจส่งผลให้มีการแบ่งแยกตลาดและการแข่งขันที่สูงขึ้น
 • สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและการค้าอาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของคุณ

การวิเคราะห์ SWOT นี้เป็นแนวทางในการเริ่มต้นวางแผนและพัฒนาธุรกิจเบอร์เกอร์ของคุณ คุณควรใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อพัฒนากลยุทธ์และปรับปรุงธุรกิจของคุณให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเบอร์เกอร์ ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เฉพาะกับธุรกิจเบอร์เกอร์ที่คุณควรรู้

 1. เบอร์เกอร์ (Burger) – อาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์หรือผักที่บดละเอียดแล้วทอดหรือย่าง
 2. พรีเมียม (Premium) – คำนามที่ใช้เพื่อเรียกชื่อเบอร์เกอร์ที่มีคุณภาพสูงและส่วนประกอบที่หรูหราเพิ่มเติม
 3. คาร์ท (Cart) – รถเข็นหรือเก้าอี้ล้อที่ใช้ในธุรกิจเบอร์เกอร์สำหรับการเตรียมและจัดเสิร์ฟอาหาร
 4. มายองเนส (Mayonnaise) – ซอสหรือเครื่องปรุงรสที่ทำจากไข่และน้ำมันพืช
 5. ซอส (Sauce) – เครื่องปรุงรสเหล่านี้มักถูกใช้เพื่อเพิ่มรสชาติให้กับเบอร์เกอร์ เช่น ซอสมาเรียน่า ซอสบาร์บีคิว
 6. ชีส (Cheese) – วัตถุดิบที่นิยมใส่ในเบอร์เกอร์ เพื่อเพิ่มรสชาติและความอร่อย
 7. สมาส (Sesame) – เมล็ดถั่วที่มีรสชาติกลมกล่อมและเป็นที่นิยมใช้ในการตกแต่งเบอร์เกอร์
 8. ชุดคอมโบ (Combo Set) – ชุดอาหารที่ประกอบด้วยเบอร์เกอร์พร้อมส่วนเสริม เช่น เฟรนฟรายด์และน้ำเครื่องดื่ม
 9. ท็อปปิ้ง (Toppings) – วัตถุดิบที่วางบนเบอร์เกอร์ เช่น ผักสลัด ชีส และเบคอน
 10. คอนเซ็ปต์ร้าน (Concept) – แนวคิดหรือแบรนด์ของร้านเบอร์เกอร์ ที่สร้างความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ในตลาด

ภาษาไทย เราสามารถพูดคำศัพท์ดังกล่าวได้ดังนี้

 1. เบอร์เกอร์
 2. พรีเมียม
 3. คาร์ท
 4. มายองเนส
 5. ซอส
 6. ชีส
 7. สมาส
 8. ชุดคอมโบ
 9. ท็อปปิ้ง
 10. คอนเซ็ปต์ร้าน

หวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณในธุรกิจเบอร์เกอร์ของคุณ!

ธุรกิจ ธุรกิจเบอร์เกอร์ ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

เพื่อดำเนินธุรกิจเบอร์เกอร์ในประเทศไทยอย่างถูกต้องและเป็นกฎหมาย คุณจะต้องจดทะเบียนองค์กรและทะเบียนธุรกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นี่คือรายการทะเบียนที่คุณควรพิจารณา

 1. จดทะเบียนบริษัทหรือนิติบุคคล คุณควรจดทะเบียนบริษัทหรือนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ซึ่งเป็นการลงทะเบียนธุรกิจของคุณในรูปแบบบริษัทจำกัดหรือนิติบุคคลอื่น ๆ

 2. ใบอนุญาตธุรกิจ สำหรับธุรกิจอาหาร คุณอาจต้องได้รับใบอนุญาตอาหาร จากเขตอุตสาหกรรมอาหารและยา (FDA) หรือหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและอาหาร

 3. ใบอนุญาตการใช้สิทธิ์ที่ดินหรือเช่าพื้นที่ หากคุณเป็นเจ้าของอาคารหรือที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่ในการดำเนินธุรกิจเบอร์เกอร์ คุณอาจต้องมีใบอนุญาตการใช้สิทธิ์ที่ดินหรือเช่าพื้นที่ ซึ่งอาจจะได้รับจากหน่วยงานท้องถิ่น

 4. สิทธิบัตรการค้า หากคุณมีสิทธิบัตรการค้า (Trademark) สำหรับชื่อร้านหรือโลโก้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเบอร์เกอร์ คุณควรจดทะเบียนสิทธิบัตรการค้าเพื่อปกป้องสิทธิ์ของคุณ

 5. ใบอนุญาตการใช้สิ่งแวดล้อม หากธุรกิจเบอร์เกอร์ของคุณมีการใช้สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดทำอาหารหรือการกำจัดขยะ คุณอาจต้องได้รับใบอนุญาตการใช้สิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

สิ่งสำคัญคือควรตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นและสภาพอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อธุรกิจเบอร์เกอร์ของคุณ การปรึกษากับทนายความหรือตัวแทนทางกฎหมายอาจมีประโยชน์ในกระบวนการจดทะเบียนและการปฏิบัติตามกฎหมายเช่นกัน

บริษัท ธุรกิจเบอร์เกอร์ เสียภาษีอย่างไร

ในธุรกิจเบอร์เกอร์มีการเสียภาษีต่าง ๆ ที่คุณควรทราบ เช่น

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีที่ต้องเสียจากกำไรที่ได้รับจากธุรกิจของคุณ ภาษีเงินได้จะคำนวณตามอัตราภาษีที่กำหนดโดยหน่วยงานภาษี เป็นภาษีที่คุณต้องเสียทุกปี

 2. ภาษีอากรสแควร์ เป็นภาษีที่เสียเมื่อซื้อสินค้าหรือบริการ ธุรกิจเบอร์เกอร์ที่ขายอาหารจะต้องเสียภาษีอากรสแควร์ตามอัตราภาษีที่กำหนด คุณจะต้องเก็บและส่งภาษีอากรสแควร์ให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ถ้าธุรกิจเบอร์เกอร์ของคุณมีรายได้เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คุณอาจต้องลงทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และเก็บภาษี VAT จากลูกค้าของคุณ และส่งภาษีเข้าสู่ระบบภาษี

 4. สาธารณูปโภค ธุรกิจเบอร์เกอร์อาจต้องเสียค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า หรือค่าโทรศัพท์เป็นต้น ซึ่งเป็นรายการสาธารณูปโภคที่ต้องชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ

นอกจากนี้คุณอาจต้องตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดภาษีท้องถิ่นเพิ่มเติมที่อาจมีอยู่ในพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายภาษีทั้งหมดอย่างถูกต้องและสอดคล้อง

ธุรกิจขายกระเป๋า

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )