การทำบัญชีมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น องค์ประกอบของการทำบัญชี

รับทำบัญชี.COM | เหตุผลหลักสำคัญที่ทำให้บริษัทต้องใช้ระบบบัญชี?

Click to rate this post!
[Total: 23 Average: 5]

การทำบัญชีมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น องค์ประกอบของการทำบัญชี

                ระบบบัญชีสำหรับธุรกิจ ไม่เพียงแค่เป็นการจดใส่สมุด ใส่กล่องหรือใส่แค่แฟ้มธรรมดา แต่ยังเป็นระบบหลักการบัญชีที่จะเก็บและจัดการข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ ซึ่งตัวเลขต่างๆ เหล่านั้นสามารถที่จะบอกสถานะเกี่ยวกับธุรกิจของผู้ประกอบการได้มากมาย ซึ่ง ระบบบัญชีนั้นสามารถทำได้มากกว่าแค่การเก็บข้อมูล เพราะยังสามารถใช้เป็นดัชนีทางการเงินได้เนื่องจากระบบบัญชีจะมีส่วนประกอบต่างๆ เพื่อให้การทำบัญชีมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น องค์ประกอบของการทำบัญชี ผู้ที่ทำบัญชีจะต้องทำบัญชีที่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน รายรับ รายจ่าย ค่าบริหารจัดการต่าง ๆ

และสามารถจัดการข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเรียงข้อมูล หรือค้นหาข้อมูลตามวัน รวมถึงการตามประเภทของรายการได้ โดยจะต้องมีฐานข้อมูลทางบัญชีที่สามารถนำข้อมูลเข้าในรูปแบบฟอร์มทางบัญชีได้ หรือสามารถคำนวณได้ และจะต้องมีรายงานทางการเงิน ที่สามารถแสดงรายงาน แสดงงบดุล งบกำไรขาดทุนเทียบกับงบประมาณได้ ที่สำคัญจะต้องวิเคราะห์ ช่วยควบคุมระบบการเงิน ทั้งนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น หรือใช้เงินทุนที่มีได้อย่างเต็มที่ เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาระบบบัญชี เพราะค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ค่อย ๆ เข้ามา ทุกๆครั้ง ที่คุณใช้จ่ายเงิน

ซึ่งก็คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับบริษัท หากคุณไม่มีระบบบัญชีที่ดีคอยติดตามการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา กระแสเงินสดของคุณอาจจะแห้งเหือดไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการใช้บัญชีเกินดุล หากไม่เห็นความสำคัญของการมีระบบบัญชี ก็เปรียบเสมือนกับเล่นเกมเดาว่า ตอนนี้เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ และต้องชดใช้เมื่อไหร่ รวมถึงการลงบัญชีผิดหรือขาดส่งไปแค่ 90 วัน อาจทำให้คุณต้องชดใช้อย่างหนักด้วยดอกเบี้ยที่ไม่น้อย ความจำเป็นต่อการทำระบบบัญชี ไม่ว่าจะธุรกิจใดย่อมเจอกับกระแสวิกฤตเงินสดที่มีความสูงบ้างต่ำบ้าง หากต้องการแก้ปัญหาช่วงที่ขาดเงินสดหรือต้องการเงินทุนเพิ่ม

การมีระบบบัญชีที่ดีจะช่วยให้คุณรู้ได้ว่า ใครติดหนี้คุณอยู่บ้างและมีรายจ่ายใดที่สามารถลดได้ และยังสามารถทำรายงานการเงินให้คุณได้ทุกๆ สามเดือนด้วย ซึ่งจะว่าไปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญควรจะถูกเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์และมีการสำรองข้อมูล ไว้ในตัวเก็บข้อมูลที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ คุณจะได้มีที่เก็บข้อมูลมากกว่าหนึ่งแห่ง เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้มีข้อมูลสำรอง หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

การจ้างคนทำบัญชี ก็จะได้ทำการรวบรวมและจัดการกับระบบข้อมูลทั้งหมดตอนสิ้นปี ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูง คุณควรจะต้องจัดการใบแจ้งหนี้ และ ระบบเจ้าหนี้ ระบบบัญชีรายรับในระหว่างปีภาษีไปเรื่อย ๆ เพื่อที่จะได้รู้กระแสเงินสดของตัวเองด้วย จะทำให้ปลายปีไม่ต้องเสียค่าเวลาจ้างคนทำบัญชีมากเกินไป