แนบไฟล์เอกสารไม่ได้

รับทำบัญชี.COM | แนบไฟล์เอกสารไม่ได้ มีปัญหาตรงแนบเอกสาร เพราะจดทะเบียน?

Click to rate this post!
[Total: 26 Average: 5]

แนบไฟล์เอกสารไม่ได้ มีปัญหาตรงแนบเอกสาร เพราะจดทะเบียน

กำลังปรับปรุงข้อมูล (เก็บข้อมูลเดิมทะเบียนพาณิชย์) มีปัญหาตรงแนบเอกสาร เพราะจดทะเบียนครั้ง 1 ใช้เอกสาร 5 ใบ ทำในระบบแนบได้ 1 ไฟล์เดียว แนบเพิ่มระบบก็ไม่ขึ้นเอกสารให้ ต้องทำแบบไหน ลองหลายครั้งแล้วคะ รบกวนที

ให้ไปที่แถบเอกสารแนบ ทำการเลือกไฟล์แนบที่ท่านได้ทำการสแกนบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ไฟล์เอกสารแนบนั้นควรเป็นไฟล์ขนาดเล็ก และควรจะต้องมีข้อมูลหลายๆ หน้าในไฟล์เดียว อาทิเช่น ไฟล์สกุล pdf เพราะจะทำให้การแนบเอกสารใช้เวลาอัพโหลดน้อย ป้องกันการเกิดปัญหาระบบจัดการข้อมูลผิดพลาดได้

แถบเอกสารแนบเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆ โปรแกรมสำหรับการสร้างเอกสาร รวมถึงการส่งใบเสร็จรับเงินหรือใบวางบิลผ่านอีเมลหรือระบบอื่นๆ ในแถบเอกสารแนบนี้คุณสามารถเลือกไฟล์หรือเอกสารที่ต้องการแนบได้ โดยปกติแล้ว ขั้นตอนการแนบไฟล์แน่นอนจะแตกต่างกันไปตามโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่คุณกำลังใช้ อย่างไรก็ดี ขั้นตอนทั่วไปเป็นดังนี้

  1. เปิดเอกสารหรือโปรแกรมที่คุณต้องการสร้างหรือแก้ไขเอกสาร ตัวอย่างเช่น Microsoft Word, Google Docs, Adobe Acrobat, หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2. เลือกเมนู “แนบเอกสาร” หรือ “เพิ่มไฟล์แนบ” ที่แถบเครื่องมือหรือเมนูที่เกี่ยวข้องของโปรแกรมที่คุณใช้ เช่น “แทรก” หรือ “แนบไฟล์”

  3. ค้นหาและเลือกไฟล์ที่คุณต้องการแนบ เมื่อคุณคลิกที่ตัวเลือกแนบ เปิดหน้าต่างค้นหาไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบแล้วคลิก “เปิด” หรือ “แนบ” ตามชื่อปุ่มหรือตัวเลือกที่ปรากฎ

  4. ตรวจสอบและแก้ไขการแนบไฟล์ บางโปรแกรมอาจมีการตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ที่แนบ หรือให้คุณตั้งค่าเพิ่มเติม เช่น การระบุขนาดไฟล์สูงสุด หรือการเปิดการใช้งานความปลอดภัย

  5. บันทึกและส่งเอกสาร หลังจากที่คุณได้แนบไฟล์แล้ว ให้บันทึกเอกสารของคุณและส่งให้กับผู้รับ ระบบอีเมลหรือโปรแกรมที่คุณใช้เพื่อส่งเอกสารจะทำหน้าที่ส่งแนบไฟล์เดียวกันในอีเมลหรือเอกสารที่คุณส่ง

หลังจากที่คุณส่งเอกสารแล้ว ผู้รับจะได้รับเอกสารพร้อมกับไฟล์ที่แนบมากับมันในอีเมลหรือระบบที่ใช้ส่งเอกสาร อาจมีขั้นตอนเพิ่มเติมหรือการแนบไฟล์แบบแตกต่างขึ้นตามโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่คุณใช้งาน ดังนั้นควรอ่านคู่มือหรือคำแนะนำของโปรแกรมเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและการใช้งานที่ถูกต้อง