แนบไฟล์เอกสารไม่ได้

แนบไฟล์เอกสารไม่ได้ มีปัญหาตรงแนบเอกสาร เพราะจดทะเบียน

Click to rate this post!
[Total: 229 Average: 5]

แนบไฟล์เอกสารไม่ได้ มีปัญหาตรงแนบเอกสาร เพราะจดทะเบียน

แนบไฟล์เอกสารไม่ได้ มีปัญหาตรงแนบเอกสาร เพราะจดทะเบียน

กำลังปรับปรุงข้อมูล (เก็บข้อมูลเดิมทะเบียนพาณิชย์) มีปัญหาตรงแนบเอกสาร เพราะจดทะเบียนครั้ง 1 ใช้เอกสาร 5 ใบ ทำในระบบแนบได้ 1 ไฟล์เดียว แนบเพิ่มระบบก็ไม่ขึ้นเอกสารให้ ต้องทำแบบไหน ลองหลายครั้งแล้วคะ รบกวนที

ให้ไปที่แถบเอกสารแนบ ทำการเลือกไฟล์แนบที่ท่านได้ทำการสแกนบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ไฟล์เอกสารแนบนั้นควรเป็นไฟล์ขนาดเล็ก และควรจะต้องมีข้อมูลหลายๆ หน้าในไฟล์เดียว อาทิเช่น ไฟล์สกุล .pdf เพราะจะทำให้การแนบเอกสารใช้เวลาอัพโหลดน้อย ป้องกันการเกิดปัญหาระบบจัดการข้อมูลผิดพลาดได้

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top