รับทำบัญชี.COM | แนวคิดเกี่ยวกับส่วนผสมของยอดขาย?

Click to rate this post!
[Total: 72 Average: 5]

ความสัมพันธ์ของยอดขายรวมที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า

               ความหมายของส่วนผสมของยอดขาย เป็นความสัมพันธ์ของยอดขายรวมที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าในแต่ละชนิด ผู้บริหารในแต่ละองค์กร พยายามที่จะคำนวณถึงสัดส่วนของการจำหน่ายสินค้าแต่ละชนิดที่จะทำให้กิจการนั้นได้รับผลประโยชน์สูงสุด บริษัทโดยส่วนใหญ่จะมีผลิตภัณฑ์มากมายหลายชนิด แต่มีบ่อยครั้งที่พบว่าสินค้าบางชนิดมีความสามารถในการทำกำไรอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ

และเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่ากำไรส่วนเกินที่มากขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาถึงความสัมพันธ์ในสัดส่วนของยอดขายในสินค้าแต่ละชนิดว่าระดับใดที่ เหมาะสมกับความสามารถในการทำกำไรให้กับกิจการ การเปลี่ยนแปลงในส่วนผสมของยอดขายนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจากที่เราเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของยอดขายในสินค้าแต่ละชนิดให้เพิ่มชึ้นหรือลดลงจะมีผลทำให้กำไรดดยรวมของบริาัทเกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปพร้อมกันด้วย

หรืออาจจะบอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของยอดขายในสินค้าแต่ละชนิดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจะมีผลต่อกำไรส่วนเกินรวมให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงไปในลักษณะเดียวกัน

ยอดขายของธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์สามารถถูกแบ่งออกเป็นส่วนผสมหลาย ๆ ส่วน เพื่อทำให้เข้าใจและวิเคราะห์การขายได้อย่างละเอียดและครอบคลุม ส่วนผสมสำคัญที่มักใช้ในการวิเคราะห์ยอดขายรวมได้แก่

  1. ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ส่วนนี้ระบุถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ธุรกิจของคุณขาย และรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ, คุณค่า, และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น

  2. ตลาด ส่วนนี้ระบุถึงตลาดเป้าหมายของคุณ ซึ่งอาจเป็นกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า, พื้นที่ที่คุณต้องการเข้าถึง, และสภาพการแข่งขันในตลาด

  3. ราคา ส่วนนี้ระบุราคาที่คุณกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ รวมถึงยอดขายที่เกี่ยวข้องกับราคานี้

  4. กลยุทธ์การตลาด ส่วนนี้ระบุถึงวิธีการตลาดและกลยุทธ์ที่คุณใช้เพื่อสร้างการสนใจและความต้องการในตลาด เช่น โฆษณา, การโปรโมท, การขายโดยตรง, หรือการตลาดออนไลน์

  5. การกระจายสินค้า ส่วนนี้ระบุถึงวิธีการจัดส่งหรือกระจายผลิตภัณฑ์หรือบริการถึงลูกค้า เช่น การจัดส่งด้วยตนเอง, การจัดส่งทางไปรษณีย์, หรือการใช้ช่องทางกระจายอื่น ๆ

  6. บุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่วนนี้ระบุถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการขาย เช่น พนักงานขาย, พาร์ทเนอร์, หรือตัวแทนจำหน่าย

  7. กระบวนการขาย ส่วนนี้ระบุถึงกระบวนการหรือขั้นตอนที่ใช้ในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงการสร้างความสนใจ, การสอบถาม, การขาย, และการบริการหลังการขาย

  8. โครงสร้างค่าใช้จ่าย ส่วนนี้ระบุถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการผลิต, การตลาด, และการจัดส่ง

  9. วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ส่วนนี้ระบุถึงวิสัยทัศน์ของธุรกิจและกลยุทธ์การขายที่ใช้ในการสร้างความสำเร็จในอนาคต

การวิเคราะห์ส่วนผสมของยอดขายจะช่วยให้คุณเข้าใจและการวางแผนการขายของคุณได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงผลการขายและสร้างกำไรสูงสุดในธุรกิจของคุณ