รับทำบัญชี.COM | แนวคิดเกี่ยวกับการขาย ทฤษฎีการตลาด 5 ทฤษฎี?

Click to rate this post!
[Total: 72 Average: 5]

ความสัมพันธ์ของยอดขายรวมที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า

               ความหมายของส่วนผสมของยอดขาย เป็นความสัมพันธ์ของยอดขายรวมที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าในแต่ละชนิด ผู้บริหารในแต่ละองค์กร พยายามที่จะคำนวณถึงสัดส่วนของการจำหน่ายสินค้าแต่ละชนิดที่จะทำให้กิจการนั้นได้รับผลประโยชน์สูงสุด บริษัทโดยส่วนใหญ่จะมีผลิตภัณฑ์มากมายหลายชนิด แต่มีบ่อยครั้งที่พบว่าสินค้าบางชนิดมีความสามารถในการทำกำไรอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ

และเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่ากำไรส่วนเกินที่มากขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาถึงความสัมพันธ์ในสัดส่วนของยอดขายในสินค้าแต่ละชนิดว่าระดับใดที่ เหมาะสมกับความสามารถในการทำกำไรให้กับกิจการ การเปลี่ยนแปลงในส่วนผสมของยอดขายนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจากที่เราเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของยอดขายในสินค้าแต่ละชนิดให้เพิ่มชึ้นหรือลดลงจะมีผลทำให้กำไรดดยรวมของบริาัทเกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปพร้อมกันด้วย

หรืออาจจะบอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของยอดขายในสินค้าแต่ละชนิดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจะมีผลต่อกำไรส่วนเกินรวมให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงไปในลักษณะเดียวกัน

ยอดขายของธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์สามารถถูกแบ่งออกเป็นส่วนผสมหลาย ๆ ส่วน เพื่อทำให้เข้าใจและวิเคราะห์การขายได้อย่างละเอียดและครอบคลุม ส่วนผสมสำคัญที่มักใช้ในการวิเคราะห์ยอดขายรวมได้แก่

  1. ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ส่วนนี้ระบุถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ธุรกิจของคุณขาย และรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ, คุณค่า, และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น

  2. ตลาด ส่วนนี้ระบุถึงตลาดเป้าหมายของคุณ ซึ่งอาจเป็นกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า, พื้นที่ที่คุณต้องการเข้าถึง, และสภาพการแข่งขันในตลาด

  3. ราคา ส่วนนี้ระบุราคาที่คุณกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ รวมถึงยอดขายที่เกี่ยวข้องกับราคานี้

  4. กลยุทธ์การตลาด ส่วนนี้ระบุถึงวิธีการตลาดและกลยุทธ์ที่คุณใช้เพื่อสร้างการสนใจและความต้องการในตลาด เช่น โฆษณา, การโปรโมท, การขายโดยตรง, หรือการตลาดออนไลน์

  5. การกระจายสินค้า ส่วนนี้ระบุถึงวิธีการจัดส่งหรือกระจายผลิตภัณฑ์หรือบริการถึงลูกค้า เช่น การจัดส่งด้วยตนเอง, การจัดส่งทางไปรษณีย์, หรือการใช้ช่องทางกระจายอื่น ๆ

  6. บุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่วนนี้ระบุถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการขาย เช่น พนักงานขาย, พาร์ทเนอร์, หรือตัวแทนจำหน่าย

  7. กระบวนการขาย ส่วนนี้ระบุถึงกระบวนการหรือขั้นตอนที่ใช้ในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงการสร้างความสนใจ, การสอบถาม, การขาย, และการบริการหลังการขาย

  8. โครงสร้างค่าใช้จ่าย ส่วนนี้ระบุถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการผลิต, การตลาด, และการจัดส่ง

  9. วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ส่วนนี้ระบุถึงวิสัยทัศน์ของธุรกิจและกลยุทธ์การขายที่ใช้ในการสร้างความสำเร็จในอนาคต

การวิเคราะห์ส่วนผสมของยอดขายจะช่วยให้คุณเข้าใจและการวางแผนการขายของคุณได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงผลการขายและสร้างกำไรสูงสุดในธุรกิจของคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )