3 แนวคิดเกี่ยวกับส่วนผสมของยอดขาย ยอดขาย

กำลังปรับปรุง
[Total: 206 Average: 5]

ความสัมพันธ์ของยอดขายรวมที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า ?

               ความหมายของส่วนผสมของยอดขาย เป็นความสัมพันธ์ของยอดขายรวมที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าในแต่ละชนิด ผู้บริหารในแต่ละองค์กร พยายามที่จะคำนวณถึงสัดส่วนของการจำหน่ายสินค้าแต่ละชนิดที่จะทำให้กิจการนั้นได้รับผลประโยชน์สูงสุด บริษัทโดยส่วนใหญ่จะมีผลิตภัณฑ์มากมายหลายชนิด แต่มีบ่อยครั้งที่พบว่าสินค้าบางชนิดมีความสามารถในการทำกำไรอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ

และเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่ากำไรส่วนเกินที่มากขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาถึงความสัมพันธ์ในสัดส่วนของยอดขายในสินค้าแต่ละชนิดว่าระดับใดที่ เหมาะสมกับความสามารถในการทำกำไรให้กับกิจการ การเปลี่ยนแปลงในส่วนผสมของยอดขายนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจากที่เราเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของยอดขายในสินค้าแต่ละชนิดให้เพิ่มชึ้นหรือลดลงจะมีผลทำให้กำไรดดยรวมของบริาัทเกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปพร้อมกันด้วย

หรืออาจจะบอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของยอดขายในสินค้าแต่ละชนิดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจะมีผลต่อกำไรส่วนเกินรวมให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงไปในลักษณะเดียวกัน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top