รับทำบัญชี.COM | โครงสร้างรถยนต์ไฟฟ้า วงจรรถไฟฟ้าแบตเตอรี่?

โครงสร้าง รถยนต์ไฟฟ้า

โครงสร้างของรถยนต์ไฟฟ้ามีความแตกต่างจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เชื้อเพลิงทั่วไป เนื่องจากต้องรองรับระบบพลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ดังนี้คือส่วนหนึ่งของโครงสร้างของรถยนต์ไฟฟ้า

  1. ชassis (โครงรถ) โครงรถยนต์ไฟฟ้าอาจมีโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อรองรับแบตเตอรี่และระบบพลังงานไฟฟ้าอื่น ๆ ที่จำเป็น โครงสร้างนี้มีบทบาทในการสร้างพื้นที่ในการจัดเก็บและจัดตำแหน่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า

  2. แบตเตอรี่ (Battery) แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าสำคัญในรถยนต์ไฟฟ้า มันมักจะถูกจัดเก็บในส่วนล่างของรถหรือบางครั้งอาจจัดเก็บในพื้นที่ที่เป็นร่องเพื่อลดการกระจายน้ำหนักและเพิ่มความเสถียรของรถ

  3. มอเตอร์ (Electric Motor) มอเตอร์ไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นเครื่องขับเคลื่อนหลักในรถยนต์ไฟฟ้า มันถูกติดตั้งอยู่ในเพลาหน้าหรือเพลาหลังของรถและเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อน

  4. อินเวอร์เตอร์ (Inverter) อินเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้ามาจากแบตเตอรี่ให้เป็นกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์

  5. ระบบควบคุม (Control System) ระบบควบคุมทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของมอเตอร์และระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รถมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน

  6. ระบบชาร์จ (Charging System) รถยนต์ไฟฟ้าต้องมีระบบชาร์จที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่จากแหล่งไฟฟ้าภายนอก เช่น ประจุไฟฟ้าจากช่องประมวลผล (power outlet) หรือจากสถานีชาร์จไฟฟ้า

โครงสร้างของรถยนต์ไฟฟ้าจะออกแบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งานระบบพลังงานไฟฟ้าและระบบการขับเคลื่อนไฟฟ้าอย่างเหมาะสม

ปก alibaba
บิลเงินสด

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )