กำลังปรับปรุง

100,000 บาท เตือน ! ไม่ส่งงบการเงิน โทษปรับสูงสุด

Click to rate this post!
[Total: 193 Average: 5]

เตือน ! ไม่ส่งงบการเงิน โทษปรับสูงสุด 100,000 บาท

           กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตือนภาคธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด หากฝ่าฝืนโทษนิติบุคคลปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท และปรับกรรมการผู้รู้เห็นไม่เกิน 50,000 บาท ทั้งนี้ หวังสร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และสร้างความน่าเชื่อถือทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
           นายวิชัย โภชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีนิติบุคคลกว่า 30,000 ราย ที่ละเลยต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การไม่นำส่งงบการเงิน ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงฐานะของธุรกิจ ประจำปี ภายใน 5 เดือนหลังปิดบัญชี ทำให้ภาคธุรกิจของไทยถูกมองว่าขาดธรรมาภิบาลและได้รับความเชื่อถือจากคู่ค้าและนักลงทุนลดลง
           เพื่อป้องปรามไม่ให้ภาคธุรกิจกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย และนำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมฯ จึงได้มีการกำหนดโทษผู้กระทำความผิดรุนแรงขึ้น ทั้งนิติบุคคลที่เป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลต่างประเทศ และกิจการร่วมค้า ซึ่งจะทำการปรับทั้งนิติบุคคลและกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน
และจากการที่กรมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการนำส่งงบการเงินเป็นพิเศษ นอกจากการปรับอัตราโทษให้สูงขึ้นแล้ว กรมฯ ได้มีการปรับขั้นตอนและวิธีดำเนินการกับผู้ที่ฝ่าฝืนให้มีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยการเรียกตรวจบัญชีอย่างละเอียด และลงโทษตามกฎหมายบัญชีอีกกระทงหากพบมีการทำผิด จะหมายเหตุแจ้งเตือนในหนังสือรับรองนิติบุคคลว่านิติบุคคลรายดังกล่าวไม่ส่งงบการเงิน พร้อมนำชื่อขึ้นเว็บไซต์ของกรมฯ เพื่อให้สาธารณะได้รับทราบและใช้ความระมัดระวังในการทำนิติกรรมด้วย ซึ่งหากพบว่ามีการละเลยไม่ส่งงบการเงินติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี กรมฯ ก็จะลงโทษสูงสุดโดยการเพิกถอนหรือขีดชื่อออกจากทะเบียนธุรกิจ ซึ่งจะทำให้นิติบุคคลนั้นไม่สามารถทำนิติกรรมได้อีกต่อไป
ทั้งนี้ การนำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจโดยตรง สามารถสร้างความน่าเชื่อถือต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม รวมทั้งนักลงทุนและผู้ประกอบการมีข้อมูลสำหรับใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนและรายละเอียดธุรกิจที่ถูกต้องครบถ้วน สามารถแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส การมีธรรมาภิบาลและตรวจสอบได้
           พร้อมกันนี้ กรมพัฒนาธุรกิจ ได้อำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจมากขึ้น โดยได้มีการปรับวิธีการนำส่งงบการเงิน เพื่อลดภาระแก่นิติบุคคล โดยนำส่งงบการเงินเพียง 1 ชุด ได้ที่ (1) ที่ทำการไปรษณีย์กว่า 1,300 แห่งทั่วประเทศ (2) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-5 (3) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดและสาขา หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 หรือ www.dbd.go.th
************************
ที่มา : สำนักกฎหมายและคดี ฉบับที่ 56 / 18 พฤษภาคม 2555

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

 

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top