ในรอบบัญชีแรกจะมีสิทธิ์เลือกปิดบัญชี

12 ในรอบบัญชีแรกจะมีสิทธิ์เลือกปิดบัญชี เดือนไหนก็ได้

Click to rate this post!
[Total: 250 Average: 5]

ในรอบบัญชีแรกจะมีสิทธิ์เลือกปิดบัญชี เดือนไหนก็ได้

ในรอบบัญชีแรกจะมีสิทธิ์เลือกปิดบัญชี เดือนไหนก็ได้

ในรอบบัญชีแรกจะมีสิทธิ์เลือกปิดบัญชี เดือนไหนก็ได้

ตอบ: ขึ้นอยุ่ที่มติของประชุมจดจัดตั้งกิจการค่ะ ว่ามีมติที่ประชุมกำหนดให้กิจการรอบบัญชีอย่างไรค่ะ รอบแรกต้องไม่เกิน 12 เดือน หรือ สิ้นสุด 31 ธันวาคมของทุกปี wanwan020 wanwan012

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top