ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหาย

2 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหาย

Click to rate this post!
[Total: 533 Average: 5]

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหาย

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหาย ต้องแจ้งความก่อนขอใบแทนหรือป่าวคะ

กรณีใบสำคัญชำรุดหรือสูญหาย ให้ติดต่อขอใบแทน โดยกรอกใบบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ และใบคำร้อง โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน โดยไม่ต้องแนบใบแจ้งความแต่อย่างใด ตามระเบียบคู่มือกำหนดแต่นายทะเบียนผู้รับจดฯ มีสิทธิ์ขอหลักฐานเพิ่มได้ ซึ่งอาจรวมถึงใบแจ้งความด้วย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top