ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร

รับทำบัญชี.COM | ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร

ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร คือ (Bank Statement) รายงานจากธนาคารที่ส่งมาให้กิจการเพื่อเป็นหลักฐาน (โดยส่วนมากเป็นรายการบัญชีกระแสเงินสด) โดยเมื่อกิจการได้รับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารจะต้องนำมาเปรียบเทียบกับบัญชีเงินสดของกิจการ

เงินฝากธนาคาร (Bank Deposit) เงินที่คุณฝากไว้ในบัญชีที่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน การเงินฝากนี้สามารถถอนได้ตามความต้องการของคุณ และมักมีรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ยที่ธนาคารจะจ่ายให้คุณตามระยะเวลาและประเภทของบัญชีเงินฝากของคุณ เงินฝากธนาคารมักมีหลายประเภท รวมถึง

  1. บัญชีออมทรัพย์ (Savings Account) บัญชีออมทรัพย์เป็นบัญชีที่มักจะให้ดอกเบี้ยน้อยกว่าบัญชีอื่น ๆ แต่มีความสะดวกในการถอนเงิน มักมีข้อกำหนดในการถอนเงินจำกัดตามจำนวนรายการในแต่ละเดือน

  2. บัญชีฝากประจำ (Fixed Deposit Account) บัญชีฝากประจำเป็นบัญชีที่คุณฝากเงินไว้ในระยะเวลาที่กำหนด และมักจะมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ โดยหากคุณถอนเงินก่อนระยะเวลาที่กำหนดอาจมีค่าปรับ

  3. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Checking Account) บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเป็นบัญชีที่คุณใช้ในการทำธุรกรรมการเงินประจำ มักมีบัตร ATM หรือเช็คบุ๊คให้คุณสามารถถอนเงินหรือจ่ายเงินตามความต้องการได้

  4. บัญชีเงินฝากออมสิน (Certificate of Deposit – CD) บัญชีเงินฝากออมสินเป็นการฝากเงินในระยะเวลาที่กำหนดโดยมักมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ แต่คุณไม่สามารถถอนเงินได้ก่อนระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีค่าปรับ

การเงินฝากธนาคารเป็นวิธีที่ปลอดภัยในการเก็บเงินและสรรพากระหว่างที่คุณยังสามารถเข้าถึงเงินได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ การเงินฝากธนาคารมักมีการปรับปรุงดอกเบี้ยที่ดีกว่าถ้าเทียบกับการเก็บเงินในที่ซ่อนเงินในบ้าน และมักมีความปลอดภัยเพิ่มเติมเนื่องจากเงินฝากของคุณมักมีการประกันคุ้มครองโดยรัฐบาลในกรณีที่ธนาคารล้มละลายหรือขาดทุน

 
ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร คือ
ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร คือ
Click to rate this post!
[Total: 154 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )