1 ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร บันทึกหมวดบัญชี

ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร
[Total: 1803 Average: 5]

ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร

ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร คือ ?

ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร คือ (Bank Statement) รายงานจากธนาคารที่ส่งมาให้กิจการเพื่อเป็นหลักฐาน (โดยส่วนมากเป็นรายการบัญชีกระแสเงินสด) โดยเมื่อกิจการได้รับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารจะต้องนำมาเปรียบเทียบกับบัญชีเงินสดของกิจการ

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 7, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top