รับทำบัญชี.COM | ไก่สดวิธีขายให้รวยตัวแทนขายแฟรนไชส์ทุนน้อย?

Click to rate this post!
[Total: 348 Average: 5]

ธุรกิจไก่สด

การเริ่มต้นธุรกิจไก่สดเป็นกระบวนการที่ต้องการการวางแผนและการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อให้ธุรกิจของคุณเริ่มทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มต้นธุรกิจไก่สด

 1. วางแผนธุรกิจ
  • กำหนดเป้าหมายและความเป็นไปได้ของธุรกิจของคุณ
  • วิเคราะห์ตลาดเพื่อทราบเป้าหมายลูกค้าและคู่แข่งในตลาด
  • กำหนดเค้าโครงการองค์กรธุรกิจ เช่น โครงสร้างบริษัท หรือการจัดการธุรกิจ
 2. วิเคราะห์การเงิน
  • ประมาณรายรับและรายจ่ายในช่วงเริ่มต้น
  • กำหนดงบประมาณการลงทุนและทุนประกอบธุรกิจ
  • ประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการเรื่องการเงิน
 3. เลือกและจัดหาสถานที่
  • เลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจไก่สด เช่น ร้านหรือบริเวณที่สะดวกสบาย
  • จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เช่น อุปกรณ์ทำอาหาร ตู้เย็น เป็นต้น
 4. จัดหาวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
  • จัดหาวัตถุดิบที่เหมาะสมและมีคุณภาพสำหรับการเตรียมอาหาร
  • วางแผนการจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ เช่น กล่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือทำความสะอาด เป็นต้น
 5. เริ่มดำเนินการ
  • จัดเตรียมสูตรอาหารไก่สดที่คุณจะใช้ และทำการทดลองปรุงอาหาร
  • กำหนดวิธีการจัดส่งอาหารไก่สดถึงลูกค้า เช่น ส่งถึงที่อยู่หรือรับที่ร้าน
 6. การตลาดและโปรโมชั่น
  • สร้างและเปิดตัวแบรนด์ของคุณ รวมถึงสร้างโลโก้และการติดป้ายชื่อร้าน
  • สร้างแผนการตลาด เช่น การโฆษณาทางออนไลน์ การใช้โซเชียลมีเดีย เป็นต้น
  • จัดโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าเพื่อดึงดูดความสนใจ
 7. ปรับปรุงและพัฒนา
  • ฟังความคิดเสียหายจากลูกค้าและปรับปรุงการบริการของคุณ
  • พัฒนาเมนูและการเสิร์ฟอาหารเพื่อรักษาความนิยม

การเริ่มต้นธุรกิจไก่สดต้องการการวางแผนและความตั้งใจที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ธุรกิจของคุณเริ่มทำงานอย่างเป็นระบบและมีความสำเร็จ.

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจไก่สด

นี่คือตัวอย่างของรูปแบบ comparison table ที่แสดงรายรับและรายจ่ายของธุรกิจไก่สด

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
ยอดขายอาหารไก่สด xxx,xxx
บริการจัดส่ง xx,xxx
รายรับรวม xxx,xxx
วัตถุดิบและวัสดุปลอดภัย xx,xxx
ค่าพนักงาน xx,xxx
ค่าเช่าพื้นที่ xx,xxx
ค่าส่วนแบ่ง (VAT, ภาษี) xx,xxx
รายจ่ายอื่นๆ xx,xxx
รายจ่ายรวม xxx,xxx
กำไรสุทธิ xxx,xxx

โปรดจำไว้ว่าข้อมูลในตารางเป็นแค่ตัวอย่างเพื่อแสดงถึงรูปแบบเท่านั้น การระบุค่าที่แน่นอนขึ้นอยู่กับธุรกิจที่แตกต่างกัน และควรใช้ข้อมูลที่เป็นความจริงในการกรอกในตารางของคุณ.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจไก่สด

 1. เจ้าของธุรกิจ คุณเป็นผู้เริ่มต้นและเจ้าของธุรกิจไก่สด เริ่มต้นดำเนินธุรกิจ วางแผน และผู้บริหารทั้งหมด.
 2. เชฟหรือผู้ปรุงอาหาร เชฟหรือผู้ปรุงอาหารเป็นคนที่คอยสร้างสูตรอาหารไก่สดที่อร่อยและมีคุณภาพ และคอยจัดการกระบวนการทำอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐาน.
 3. พนักงานทำอาหาร พนักงานทำอาหารเป็นคนที่มีหน้าที่ปรุงอาหารตามคำสั่ง และตามกระบวนการที่กำหนด ในการเตรียมอาหารสำหรับลูกค้า.
 4. พนักงานจัดส่ง พนักงานจัดส่งเป็นคนที่มีหน้าที่ส่งอาหารไก่สดถึงที่อยู่ของลูกค้า โดยใช้รถหรือยานพาหนะอื่นๆ.
 5. ผู้จัดการร้าน ผู้จัดการร้านมีหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการร้าน รวมถึงการจัดการเรื่องการเงิน การจัดการคลังสินค้า และการบริการลูกค้า.
 6. พนักงานบริการลูกค้า พนักงานบริการลูกค้ามีหน้าที่ในการตอบคำถามของลูกค้า ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเมนู และดูแลความพึงพอใจของลูกค้า.
 7. ผู้ตรวจสอบคุณภาพอาหาร ผู้ตรวจสอบคุณภาพอาหารมีหน้าที่ตรวจสอบว่าอาหารไก่สดที่เตรียมมามีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐาน.
 8. ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นคนที่จัดการกับการสรรหาและการบริหารงานของทีมงานในธุรกิจไก่สด.

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจไก่สด

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่ช่วยให้คุณทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจไก่สดของคุณ นี่คือตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT

จุดแข็ง (Strengths)

 • คุณภาพสูงของอาหารไก่สดที่มีรสชาติอร่อยและสดใหม่
 • ความเชี่ยวชาญของเชฟในการปรุงอาหารไก่
 • สถานที่ตั้งที่สะดวกสบายและมีความเหมาะสม
 • บริการจัดส่งที่รวดเร็วและประทับใจ
 • แบรนด์และโลโก้ที่มีความน่าจดจำ

จุดอ่อน (Weaknesses)

 • ความขาดแคลนแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในการปรุงอาหาร
 • ค่าใช้จ่ายสูงในการจัดหาวัตถุดิบคุณภาพสูง
 • การควบคุมคุณภาพและความสะอาดที่มีข้อจำกัด
 • การแข่งขันจากร้านอาหารอื่นที่เสนอเมนูที่คล้ายคลึง

โอกาส (Opportunities)

 • การเติบโตของตลาดอาหารแบบที่สุขภาพดีและทางเลือกอาหารไก่ที่สดใหม่
 • ความนิยมของอาหารไก่ในวงกว้างและการเสนอเมนูที่คล้ายคลึงในการสร้างความสนใจ
 • การใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออนไลน์ในการส่งถึงกลุ่มลูกค้า
 • การเปิดร้านสาขาเพิ่มเติมเพื่อขยายธุรกิจ

อุปสรรค (Threats)

 • ความแข็งแกร่งของคู่แข่งในตลาดอาหารไก่
 • การเปลี่ยนแปลงในรสนิยมและแนวโน้มการบริโภคอาหาร
 • ความจำเป็นในการปฏิบัติตามมาตรฐานความสะอาดและคุณภาพอาหาร
 • ความจำเป็นในการปรับตัวเมื่อเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิด เช่น การระบาดของโรค
 • ความผันผวนในเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณเข้าใจแนวโน้มและโอกาสของธุรกิจของคุณ รวมถึงช่วยให้คุณตระหนักถึงข้อด้อยและอุปสรรคที่ควรจัดการ เพื่อวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จ.

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจไก่สด ที่ควรรู้

 1. อาหารไก่สด (Fresh Chicken)
  • ไก่ที่ยังไม่ได้รับการประมวลผลหรือแช่แข็ง มีความสดใหม่และเหมาะสำหรับการปรุงอาหาร.
 2. เมนู (Menu)
  • รายการอาหารที่ร้านเสนอแก่ลูกค้า ซึ่งอาจประกอบไปด้วยอาหารไก่สดและอื่นๆ.
 3. รสชาติ (Flavor)
  • คุณลักษณะของรสอาหารไก่สด เช่น รสเผ็ด เปรี้ยว หวาน หรือเค็ม.
 4. การปรุงอาหาร (Cooking)
  • กระบวนการการเตรียมอาหารไก่สดโดยใช้วิธีต่างๆ เช่น ทอด ย่าง ต้ม เป็นต้น.
 5. โซเชียลมีเดีย (Social Media)
  • แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้ในการโฆษณาและสื่อสารกับลูกค้า เช่น Facebook, Instagram, Twitter.
 6. การจัดส่ง (Delivery)
  • กระบวนการส่งอาหารไก่สดถึงที่อยู่ของลูกค้า โดยใช้รถหรือยานพาหนะอื่น.
 7. คุณภาพ (Quality)
  • คุณลักษณะและมาตรฐานที่สำคัญของอาหารไก่สด เช่น ความสดใหม่ รสชาติ และความปลอดภัยในการบริโภค.
 8. บรรจุภัณฑ์ (Packaging)
  • วัสดุที่ใช้ในการห่อหุ้มอาหารไก่สด เพื่อป้องกันความเสียหายและรักษาความสดใหม่.
 9. ราคา (Price)
  • จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายในการซื้ออาหารไก่สด สามารถเป็นตัวกำหนดให้กับผู้บริโภคว่าจะซื้อหรือไม่.
 10. ลูกค้าประจำ (Regular Customers)
  • ผู้ที่เข้ามาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอที่ร้านอาหารไก่สด และมักจะเป็นผู้ที่ชอบและเชื่อมั่นในเมนูและคุณภาพ.

ธุรกิจ ธุรกิจไก่สด ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจไก่สดอาจแตกต่างไปตามกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่นของแต่ละประเทศหรือพื้นที่ ดังนั้นคุณควรตรวจสอบกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือที่ทำการท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนธุรกิจของคุณในพื้นที่ที่คุณต้องการดำเนินธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม มีขั้นตอนที่เป็นทั่วไปที่สามารถเริ่มต้นดำเนินธุรกิจไก่สดได้ดังนี้

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ คุณอาจต้องจดทะเบียนธุรกิจเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาตามกฎหมายท้องถิ่น เพื่อให้ธุรกิจของคุณเป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกกฎหมาย.
 2. ใบอนุญาตทางธุรกิจ บางพื้นที่อาจกำหนดให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมอาหารและยาในประเทศ.
 3. ใบรับรองสุขอนามัย เมื่อเกี่ยวข้องกับอาหาร อาจจำเป็นต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานสุขอนามัย เพื่อยืนยันว่าธุรกิจของคุณปฏิบัติตามมาตรฐานสุขอนามัย.
 4. การอนุญาตในการจัดส่ง ถ้าคุณเสนอบริการจัดส่งอาหารไก่สด คุณอาจต้องได้รับการอนุญาตในการจัดส่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.
 5. ใบรับรองคุณภาพอาหาร (HACCP) การได้รับใบรับรอง HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) ช่วยให้คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารไก่สดได้รับการปรับปรุงและควบคุม.
 6. ทะเบียนการเสียภาษี คุณอาจต้องจดทะเบียนเพื่อเสียภาษีการค้าหรือภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ.

คำแนะนำทั้งหมดนี้เป็นแนวทางเพียงอย่างหนึ่ง คุณควรตรวจสอบกับหน่วยงานท้องถิ่นและที่ทำการท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจไก่สดที่เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของพื้นที่ที่คุณต้องการดำเนินธุรกิจ.

บริษัท ธุรกิจไก่สด เสียภาษีอย่างไร

ภาษีที่ธุรกิจไก่สดอาจต้องเสียจะแตกต่างไปตามกฎหมายและข้อกำหนดภาษีของแต่ละประเทศหรือพื้นที่ที่ธุรกิจดำเนินการ นี่คือภาษีที่บางประเทศหรือพื้นที่อาจกำหนดให้ธุรกิจไก่สดเสีย

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากคุณเป็นบุคคลธรรมดาและมีรายได้จากธุรกิจไก่สด คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมาย.
 2. ภาษีบริโภค (Value Added Tax, VAT) บางประเทศและพื้นที่อาจมีการเสียภาษีบริโภคหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในการซื้อขายอาหารไก่สด ภาษีนี้จะเรียกเก็บจากผู้บริโภคเมื่อซื้อสินค้าหรือบริการ.
 3. ภาษีอากรนิยม (Excise Tax) บางประเทศอาจเรียกเก็บภาษีอากรนิยมบนสินค้าอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการบรรจุหีบห่อหรือต่อเติม.
 4. ภาษีอื่นๆ อื่นๆ อาจรวมถึงภาษีท้องถิ่น รายได้พิเศษ หรือค่าสิ่งเสียได้ตามข้อกำหนดท้องถิ่น.

คำแนะนำทั้งหมดนี้เป็นแนวทางเพียงอย่างหนึ่ง คุณควรตรวจสอบกับหน่วยงานท้องถิ่นและที่ทำการท้องถิ่นเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีที่ต้องเสียสำหรับธุรกิจไก่สดของคุณในพื้นที่ที่คุณต้องการดำเนินธุรกิจ.

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )