ไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัทไม่ได้จด VAT แต่จะขายของให้ห้างสรรพสินค้า

Click to rate this post!
[Total: 213 Average: 5]

บริษัทไม่ได้จด VAT แต่จะขายของให้ห้างสรรพสินค้า ต้องทำยังไง

ตอบ : ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่ สรรพากรท้องที่ก่อน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top