ไม่รับใบกำกับ

กำกับภาษีขายเราต้องออกใบกำกับภาษี

Click to rate this post!
[Total: 109 Average: 5]

ลูกค้าไม่ยอมรับใบกำกับภาษีขาย

ลูกค้าไม่ยอมรับใบกำกับภาษีขาย ต้องทำอย่างไร

ไม่เป็นไร เพราะเราเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ วันที่ขายสินค้าหรือบริการ กิจการมีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีขายเราต้องออกใบกำกับภาษีขายเพื่อแสดงรายได้ต่อกรมสรรพากร

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top