ไม่รับใบกำกับ

ลูกค้า ไม่รับ ใบกำกับภาษีขาย?

Click to rate this post! [Total: 13 Average: 5] ในหน้าน …

ลูกค้า ไม่รับ ใบกำกับภาษีขาย? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

ลูกค้าไม่ยอมรับใบกำกับภาษีขาย

ลูกค้าไม่ยอมรับใบกำกับภาษีขาย ต้องทำอย่างไร

ไม่เป็นไร เพราะเราเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ วันที่ขายสินค้าหรือบริการ กิจการมีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีขายเราต้องออกใบกำกับภาษีขายเพื่อแสดงรายได้ต่อกรมสรรพากร

หากลูกค้าไม่รับใบกำกับภาษีขาย (ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT invoice) คุณควรดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้

 1. ติดต่อลูกค้า

  • ให้ติดต่อกับลูกค้าเพื่อสอบถามเหตุผลที่พวกเขาไม่รับใบกำกับภาษีขาย อาจเป็นเพราะมีข้อขัดแย้งเรื่องราคา หรือมีปัญหาในข้อมูลบนใบกำกับภาษี คุณควรหารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหา
 2. ใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบกำกับภาษีที่คุณออกถูกต้องตามกฎหมายและมีข้อมูลที่ครบถ้วน รวมถึงชื่อและที่อยู่ของบริษัทของคุณ รายละเอียดสินค้าหรือบริการ ราคา และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้อง
 3. ตรวจสอบกฎหมาย

  • คุณควรตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกใบกำกับภาษีขายในพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
 4. รายงานรายได้และภาษี

  • คุณควรรายงานรายได้และภาษีตามกฎหมาย แม้ว่าลูกค้าจะไม่รับใบกำกับภาษีขาย คุณต้องยังคงปฏิบัติตามกฎหมายการเสียภาษี
 5. คำแนะนำ

  • หากคุณไม่แน่ใจหรือมีคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการในการดำเนินการในสถานการณ์นี้ คุณควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินหรือที่ปรึกษาภาษีเพื่อขอคำแนะนำ

ควรระวังอย่าให้สถานการณ์นี้ก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี และควรรักษาการสื่อสารดีๆ กับลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาและรักษาความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติธุรกิจของคุณอย่างราบรื่น

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

ยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริจาคสินค้า

บริจาคสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม  บริษัท บริจาค สินค้า ให้วัด ภาษีมูลค่าเพิ่ม  บริจาคสินค้าให้โรงพยาบาล ภาษีมูลค่าเพิ่ม  นําสินค้าไปบริจาค บันทึกบัญชี บริจาคสินค้า ภาษีเงินได้นิติบุคคล ซื้อของไปบริจาค ภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่ บริจาคสินค้าที่ผลิตเอง ซื้อของบริจาค ภาษีซื้อ

บริษัทบัญชี 50 ดังๆ สำนักงานบัญชี ไม่พลาดก่อนเลือกใช้บริการ?

บริษัทตรวจสอบบัญชี big 4 บริษัทตรวจสอบบัญชี big 5 บริษัท ตรวจ สอบบัญชี 10 อันดับ ชื่อบริษัทบัญชี บริษัท big4 อยู่ที่ไหน บริษัท บัญชี ต่างชาติ บริษัท big4 ในไทย บริษัท ตรวจ สอบบัญชีใน ตลาดหลักทรัพย์
ใบสั่งซื้อคืออะไร

ขั้นตอนการเปิดใบ #10 PO PR ใช้ทำอะไร แบบนี้ใครก็ทำได้ง่ายๆ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใบ po คืออะไร po ย่อมาจาก ใบ pr คือ pr ย่อมาจาก pr po ย่อมาจาก Purchase Requisition คือ เปิด PR คือ Purchase Order คือ ใกล้ฉัน ออนไลน์

เบื้องหลัง จัดบูธแสดงสินค้า เกี่ยวกับภาษี?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การจัดบูธ สมัยใหม่ การจัดบูธแสดงผลงาน การจัดบูธแสดงสินค้า ไอ เดีย การจัดบูธ การออกบูธต้องเตรียมอะไรบ้าง กลยุทธ์ การออกบูธ จัดบูธง่ายๆ การจัดบูธอาหาร ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top