ไม่รับใบกำกับ

รับทำบัญชี.COM | ลูกค้า ไม่รับใบกำกับภาษีขาย ที่เราออกให้ไป?

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

ลูกค้าไม่ยอมรับใบกำกับภาษีขาย

ลูกค้าไม่ยอมรับใบกำกับภาษีขาย ต้องทำอย่างไร

ไม่เป็นไร เพราะเราเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ วันที่ขายสินค้าหรือบริการ กิจการมีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีขายเราต้องออกใบกำกับภาษีขายเพื่อแสดงรายได้ต่อกรมสรรพากร

หากลูกค้าไม่รับใบกำกับภาษีขาย (ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT invoice) คุณควรดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้

 1. ติดต่อลูกค้า

  • ให้ติดต่อกับลูกค้าเพื่อสอบถามเหตุผลที่พวกเขาไม่รับใบกำกับภาษีขาย อาจเป็นเพราะมีข้อขัดแย้งเรื่องราคา หรือมีปัญหาในข้อมูลบนใบกำกับภาษี คุณควรหารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหา
 2. ใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบกำกับภาษีที่คุณออกถูกต้องตามกฎหมายและมีข้อมูลที่ครบถ้วน รวมถึงชื่อและที่อยู่ของบริษัทของคุณ รายละเอียดสินค้าหรือบริการ ราคา และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้อง
 3. ตรวจสอบกฎหมาย

  • คุณควรตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกใบกำกับภาษีขายในพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
 4. รายงานรายได้และภาษี

  • คุณควรรายงานรายได้และภาษีตามกฎหมาย แม้ว่าลูกค้าจะไม่รับใบกำกับภาษีขาย คุณต้องยังคงปฏิบัติตามกฎหมายการเสียภาษี
 5. คำแนะนำ

  • หากคุณไม่แน่ใจหรือมีคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการในการดำเนินการในสถานการณ์นี้ คุณควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินหรือที่ปรึกษาภาษีเพื่อขอคำแนะนำ

ควรระวังอย่าให้สถานการณ์นี้ก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี และควรรักษาการสื่อสารดีๆ กับลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาและรักษาความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติธุรกิจของคุณอย่างราบรื่น

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )