รับทำบัญชี.COM | ค่าใช้จ่าย การจ้างบริษัท ทำบัญชีรายเดือน?

Click to rate this post!
[Total: 26 Average: 5]

ค่าจ้างทำบัญชี

ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทรับทำบัญชีสามารถแปรผันได้ขึ้นอยู่กับบริษัทที่คุณเลือกทำการบัญชีให้ ระดับความซับซ้อนของงานบัญชีที่ต้องการ และปริมาณงานที่ต้องการจัดการด้วยกันอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีตัวแปรอื่น ๆ ที่สามารถส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด้วย เช่น ขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ต้องการบริการบัญชี ระยะเวลาที่ต้องการจ้างบริษัทรับทำบัญชี และระดับความยากง่ายในการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของธุรกิจของคุณ

เพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมที่สุด เราแนะนำให้คุณติดต่อกับบริษัทรับทำบัญชีที่คุณสนใจเพื่อขอใบเสนอราคาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริการของพวกเขา อย่างไรก็ตาม เพื่อให้คุณได้รับความเข้าใจเบื้องต้น เราสามารถยกตัวอย่างค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับบริการบัญชีโดยทั่วไปในบางประเทศมาให้เป็นตัวอย่างดังนี้

  1. ค่าบริการประจำเดือน บริษัทรับทำบัญชีอาจกำหนดค่าบริการเป็นค่าประจำเดือน ซึ่งอาจพิจารณาจากปริมาณงานที่ต้องจัดการ หรือรายการบัญชีที่ต้องทำ เช่น การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน การปรับปรุงข้อมูลบัญชีที่ต้องการ และการให้คำปรึกษาทางบัญชีสำหรับธุรกิจของคุณ

  2. ค่าบริการเพิ่มเติม บางบริษัทอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับงานที่ไม่ได้รวมอยู่ในแพคเกจบริการหลัก ตัวอย่างเช่น การจัดทำรายงานภาษีหรืองานตรวจสอบบัญชีภายนอก

  3. ขนาดและลักษณะของธุรกิจ บริษัทรับทำบัญชีอาจพิจารณาค่าใช้จ่ายโดยพิจารณาจากขนาดและลักษณะของธุรกิจของคุณ เช่น รายได้ปีละหลักพันล้านหรือรายได้ปีละไม่กี่พันล้าน ประเภทธุรกิจ เช่น บุคคลที่ประกอบธุรกิจเป็นรายย่อย หรือบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจซับซ้อน

  4. ระยะเวลาการจ้าง บริษัทรับทำบัญชีอาจมีรายการค่าบริการตามระยะเวลาการจ้าง เช่น ค่าบริการรายปี ค่าบริการรายไตรมาส หรือค่าบริการรายเดือน

ควรระบุว่าข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น ดังนั้น คุณควรติดต่อบริษัทที่คุณสนใจเพื่อขอใบเสนอราคาที่เป็นบัญชีกับพวกเขาเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของบริการเหล่านั้น

วิธี คิดค่าบริการทำบัญชี

การคิดค่าบริการทำบัญชีสามารถแบ่งออกเป็นหลายวิธีตามการกำหนดราคาและค่าแรงงานที่ใช้ นี่คือสามวิธีที่พบบ่อยในการคิดค่าบริการทำบัญชี

  1. ค่าบริการตามเวลาทำงาน บริษัทรับทำบัญชีอาจกำหนดค่าบริการตามจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดอัตราค่าแรงต่อชั่วโมงของพนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ โดยปกติแล้วจะระบุราคาต่อชั่วโมงหรืออาจมีอัตราค่าบริการตามช่วงเวลา เช่น ค่าบริการรายเดือนหรือค่าบริการรายปี

  2. ค่าบริการตามรายการ บางบริษัทอาจกำหนดค่าบริการตามรายการบัญชีที่ต้องจัดการ โดยกำหนดราคาต่อรายการหรือตามความซับซ้อนของรายการ ตัวอย่างเช่น การจัดทำรายงานภาษีหรืองานตรวจสอบบัญชีภายนอก ที่มีค่าบริการแยกตามรายการเฉพาะ

  3. ค่าบริการเป็นเงินคงที่ บางบริษัทอาจกำหนดค่าบริการเป็นเงินคงที่สำหรับบริการบัญชีที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ค่าบริการรายเดือนหรือรายปี ที่ไม่ได้พิจารณาจำนวนชั่วโมงทำงานหรือรายการบัญชีเป็นหลัก

นอกจากนี้ ค่าบริการทำบัญชียังสามารถรวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าซอฟต์แวร์บัญชี ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบบัญชี หรือค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือสนับสนุนทางบัญชี เพื่อให้การคำนวณค่าบริการทำบัญชีเป็นค่าสมเหตุสมผลและครอบคลุมทุกด้าน แนะนำให้คุณติดต่อกับบริษัทที่คุณสนใจเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและใบเสนอราคาเพื่อประเมินค่าบริการที่แน่นอน

รับ ทํา บัญชีรายเดือน ราคา

การคิดค่าบริการทำบัญชีรายเดือนสามารถแตกต่างกันไปตามประเทศและบริษัทที่รับทำบัญชี อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงานบัญชีและขนาดของธุรกิจด้วย ข้อมูลที่จะได้รับต่อไปนี้เป็นตัวอย่างค่าบริการเฉลี่ยสำหรับการทำบัญชีรายเดือน

  • สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงกลางที่มีรายได้ปีละประมาณ $100,000 ถึง $500,000 อาจมีค่าบริการรายเดือนอยู่ในช่วง $200 ถึง $500.

  • สำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่ที่มีรายได้ปีละเกิน $500,000 อาจมีค่าบริการรายเดือนอยู่ในช่วง $500 ถึง $2,000 หรือมากกว่านั้น ซึ่งอาจต้องพิจารณาตามความซับซ้อนของงานบัญชีและการให้คำปรึกษาทางบัญชีสำหรับธุรกิจใหญ่ขึ้น

แต่ควรจำไว้ว่าเป็นข้อมูลเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้น ค่าบริการที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงานบัญชีของธุรกิจคุณ และควรติดต่อกับบริษัทที่คุณสนใจเพื่อขอใบเสนอราคาที่ครอบคลุมและตรงกับความต้องการของคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )