ประกันสังคม

ฟลีแลนซ์เข้าประกันสังคมได้ไหม

ฟรีแลนซ์สมัครมาตรา 40 เข้าระบบ ประกันสังคม

ในหน้านี้ ฟรีแลนซ์สมัครมาตรา40สมัครมาตรา40ประกันสังคมมาตรา 40ฟรีแลนซ์สมัครมาตรา40 การประกอบอาชีพอิสระเองหรือว่าฟรีแลนซ์ โดยไม่อาศัยเงินเดือน ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จมีรายได้มากพอที่จะใช้รักษาตัวเมื่อเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ บางครั้งอาจจะจำเป็นต้องใช้จ่ายอย่างอื่นที่สำคัญกว่า จึงทำให้ต้อง …

ฟรีแลนซ์สมัครมาตรา 40 เข้าระบบ ประกันสังคม Read More »

สมัครประกันสังคม

40 มาตรา ลงทะเบียน ออนไลน์ สมัคร สมาชิก

ในหน้านี้ สมัคร ประกันสังคมมาตรา 40ลงทะเบียนประกันสังคม มาตรา 40 ผ่าน มือ ถือลงทะเบียนประกันสังคมมาตรา 40สมัคร ลงทะเบียน เยียวยา มาตรา 40 ได้ที่คุณสมบัติลงทะเบียน สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีดังนี้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับสิทธิ กรณีว่างงานสมัคร ประกันสังค …

40 มาตรา ลงทะเบียน ออนไลน์ สมัคร สมาชิก Read More »

เบอร์โทรสำนักงานประกันสังคม

1506 สายด่วน เบอร์ประกันสังคม โทร ติดต่อ

ในหน้านี้ สายด่วนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรีเบอร์ประกันสังคมสายด่วนติดต่อประกันสังคมออนไลน์สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี ติดต่อ อย่างไรอยากแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินความพึงพอใจได้ที่ไหนประกันสังคมบางบัวทองติดต่อส่วนกลางกระแสตอบรับขึ้นชื่อเรื่องโทรติดยากจริงไหมประกันสังคม ว่าง …

1506 สายด่วน เบอร์ประกันสังคม โทร ติดต่อ Read More »

รับทำประกันสังคม

5% ประกันสังคม เข้า รับเอาชื่อเข้าบริษัท

ในหน้านี้ ประกันสังคมประกันสังคม คือขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนประกันสังคมเอกสารที่ต้องใช้ในการขึ้นทะเบียนนายจ้างสิทธิประโยชน์ประกันสังคมแก่ลูกจ้างทำไมต้องจัดทำประกันสังคมประกันสังคม ประกันสังคม คือ ประกันสังคม คือ นายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ฝ่ายละ 5% ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 7 …

5% ประกันสังคม เข้า รับเอาชื่อเข้าบริษัท Read More »

ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน

4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน

ในหน้านี้ ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ลูกจ้างซี่งเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานต่อเมื่อผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไ …

4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน Read More »

เงินสมทบประกันสังคม

7 เงินสมทบประกันสังคม | Social Security Fund

ในหน้านี้ เงินสมทบประกันสังคมการเรียกเก็บเงินสมทบสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรเงินสมทบประกันสังคม การเรียกเก็บเงินสมทบ -นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเป็นรายปี-เงินสมทบให้คำนวณจากค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างทั้งปี คนละไม่เกิน 240,000 บาทต่อปี-กำหนดอัตรา …

7 เงินสมทบประกันสังคม | Social Security Fund Read More »

หน้าที่นักบัญชี

6 หน้าที่ของผู้จัดทำบัญชี งานบัญชีมีขั้นตอนอะไรบ้าง

หน้าที่ของผู้จัดทำบัญชี มีหน้าที่อะไรบ้าง >กรณีที่ 1< ผู้ทำบัญชี ซึ่งบริษัทจะต้องจัดให้มี ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติ และเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามที่อธิบดีประกาศกำหนด กล่าวโดยย่อคือ ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย มีความรู้ภาษาไทยดีพอ และต้องจบปริญญาตรีด้านบัญชี นี่คือคุณสมบัติที่สำคัญๆ สำหร …

6 หน้าที่ของผู้จัดทำบัญชี งานบัญชีมีขั้นตอนอะไรบ้าง Read More »

ชั่วโมงการพัฒนาความรู้

9 ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

นอกจากนี้การเป็นวิทยากรสามารถนับได้ 3 เท่าของชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) นับอย่างไร ตอบ: ทำบัญชีจะต้องมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD ย่อมาจาก Continuing Professional Development) เพื่อคงสถานะความรู้ทางวิชาชีพไว้ตลอดเวลา รวมทั้งเพิ่มพูมความรู้ใหม่ ๆ ท …

9 ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี Read More »

สิทธิสงเคราะห์บุตร

4 สิทธิสงเคราะห์บุตร ยื่นรับสิทธิสงเคราะห์บุตรด้วย

ในหน้านี้ สิทธิสงเคราะห์บุตรประโยชน์ทดแทนสำนักงานบัญชี บริการอะไรสิทธิสงเคราะห์บุตร ประโยชน์ทดแทน “สปส.อุ้มคลอดบุตร พร้อมแบ่งภาระสงเคราะห์บุตร”+++สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แนะผู้ประกันตนยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรแล้ว อย่าลืมยื่นรับสิทธิสงเคราะห์บุตรด้วย แจงวิธีปฏิบัติรับประโยชน์ …

4 สิทธิสงเคราะห์บุตร ยื่นรับสิทธิสงเคราะห์บุตรด้วย Read More »

ปริมาณที่สุ่มตัวอย่างในแต่ละธุรกิจ

10% ธุรกิจขนาดไหนที่กรมสรรพากรพอใจและยอมรับ

ในหน้านี้ ปริมาณที่สุ่มตัวอย่างในแต่ละธุรกิจขนาดไหนที่กรมสรรพากรพอใจและยอมรับปริมาณที่สุ่มตัวอย่างในแต่ละธุรกิจขนาดไหนที่กรมสรรพากรพอใจและยอมรับสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรปริมาณที่สุ่มตัวอย่างในแต่ละธุรกิจขนาดไหนที่กรมสรรพากรพอใจและยอมรับ ปริมาณที่ส …

10% ธุรกิจขนาดไหนที่กรมสรรพากรพอใจและยอมรับ Read More »

แจ้งนายจ้างขึ้นทะเบียน

6 ข้อ สมัครประกันสังคมออนไลน์ ลงทะเบียน

ประกันสังคมออนไลน์ สมัคร ระบบ ยื่นประกันสังคม ออนไลน์ อิเล็กทรอนิกส์ เว็บ กรณีจดทะเบียนนิติบุคคลกรณีจดทะเบียนนิติบุคคล (ต้องใช้เอกสารแนบทุกข้อกำหนด)1.สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์2.สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายคำขอจดทะเบี …

6 ข้อ สมัครประกันสังคมออนไลน์ ลงทะเบียน Read More »

ผู้ประกันตนขาดส่ง

39 ม ส่งเงินสมทบประกันสังคม ขาดส่ง ส่งเงินสมทบ

ผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบกี่เดือน ถึงหมดสิทธิการเป็นผู้ประกันตน ถ้าเป็นผู้ประกันตน ม.33 สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเมื่อออกจากงาน แต่ประกันสังคมให้ความคุ้มครองต่อ 4กรณี คือ กรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต ต่ออีก 6เดือน ถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา39 สิ้นสุดเมื่อไม่ส่งเงินสมทบ3เดือนติด …

39 ม ส่งเงินสมทบประกันสังคม ขาดส่ง ส่งเงินสมทบ Read More »

สิ้นสภาพลูกจ้าง

33 39 40 มาตรา สิทธิประกันสังคม ตรวจสอบสิทธิ ประโยชน์

สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคม ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทนประกันสังคม 7 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงา …

33 39 40 มาตรา สิทธิประกันสังคม ตรวจสอบสิทธิ ประโยชน์ Read More »

ปป

ข้อดี การทำบัญชีชุดเดียว

บัญชีชุดเดียว คือ ข้อเสียของระบบบัญชีเดี่ยว ข้อดีของระบบบัญชีเดี่ยว จดแจ้งบัญชีชุดเดียว บัญชีชุดเดียว กรมสรรพากร บัญชีเดี่ยว บัญชีคู่ ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม บัญชีคู่ คือ

ปป

90วัน สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม

ทำประกันสังคมกันเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นเรามาดูสิทธิประโยชน์                 สิทธิประโยชน์ประกันสังคม เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งในทุกวันนี้มีผู้สนใจทำประกันสังคมกันเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นเรามาดูสิทธิประโยชน์ประกันสังคมอีก 4 ข้อกันต่อเลยค่ะ สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม กรณีเกิดการว่างงาน …

90วัน สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม Read More »

ปป

1.5% ประโยชน์ที่คุณจะได้รับการจากการทำประกันสังคมของลูกจ้าง

ต้องจ่ายเงินเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆของลูกจ้าง ส่วนสิทธิประโยชน์นั้น                   การทำประกันสังคมเป็นสิ่งสำคัญมากๆ สำหรับนายจ้างที่ต้องจ่ายเงินเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆของลูกจ้าง ส่วนสิทธิประโยชน์นั้น ก็ได้รับทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง ที่สำคัญรัฐบาลก็ได้รับด้วยเช่นกัน แต่วันนี้จะมาพูดถึงสิทธิประโยชน์ที …

1.5% ประโยชน์ที่คุณจะได้รับการจากการทำประกันสังคมของลูกจ้าง Read More »

บริการอย่างเต็มรูปแบบจากสำนักงานประกันสังคม

3 บริการหน่วยงานเคลื่อนที่ บริการดี ๆ

บริการอย่างเต็มรูปแบบจากสำนักงานประกันสังคม                   ทางด้านสำนักงานประกันสังคมในตอนนี้ ได้เปิดให้บริการดี ๆ ถึงสถานประกอบการต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่ ย่อมได้รับบริการอย่างเต็มรูปแบบจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งรูปแบบการให้บริการที่โดนใจและตรงจุด สำหรับสถานประกอบการและผู้ประกันตนทุ …

3 บริการหน่วยงานเคลื่อนที่ บริการดี ๆ Read More »

ปป

3 รูปแบบการว่างงาน ที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม

ได้ว่ามีอยู่หลากหลายกรณี ซึ่งบางกรณีทางบริษัทประกันสังคม                  กรณีที่ผู้ประกันตน มีเหตุทำให้ต้องว่างงาน ถือได้ว่ามีอยู่หลากหลายกรณี ซึ่งบางกรณีทางบริษัทประกันสังคม จะจัดการจ่ายเงินชดเชยให้ และยังคงมีหลากหลายกรณีที่ทางบริษัทประกันสังคม ระบุอย่างชัดเจน ว่าไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประ …

3 รูปแบบการว่างงาน ที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม Read More »

ปป

3วัน สิทธิประกันสังคม กรณีการขอรับเงินทดแทน

แม้กระทั่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ยังคงสามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนส่วนใหญ่ ในกรณีที่ประสบพบเจอกับอันตราย หรือแม้กระทั่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ยังคงสามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม ในกรณีการขอรับเงินทดแทนจากองทุนเงินทดแทนได้เช่นเดียวกัน ซึ่งในกรณีนี้ม …

3วัน สิทธิประกันสังคม กรณีการขอรับเงินทดแทน Read More »

ปป

2 การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีเสียชีวิต

กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ทางประกันสังคมจะทำการจ่ายเงินสงเคราะห์              การเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลทำให้ผู้ประกันตนต้องเสียชีวิต ถือได้ว่ามีอยู่หลากหลายเหตุการณ์ด้วยกัน ซึ่งเราไม่สามารถที่จะคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ ทำให้ผู้ประกันตนหลากหลายคน หรือกลุ่มบุคคลทั่วไปอาจจะเกิดความ …

2 การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีเสียชีวิต Read More »

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซี่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น

65 ตรี รายจ่ายตามมาตรา เงินกองทุน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซี่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น  เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป้นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฏกระทรวง พอสรุปได้ดังนี้-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซี่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 …

65 ตรี รายจ่ายตามมาตรา เงินกองทุน Read More »

ปป

15 เดือน เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีคลอดบุตร

จะสามารถทำการเบิกค่าคลอดบุตรในแต่ละครั้งได้ ก็ต่อเมื่อเป็นผู้ที่จ่ายเงิน                 การทำประกันสังคม ย่อมส่งผลดีต่อชีวิตพนักงานประจำ หรือ พนักงานเงินเดือน ในทุก ๆ กรณีด้วยกัน และสำหรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีคลอดบุตรนั้น ถือได้ว่ามีเงื่อนไขเพียงไม่กี่ประการ ซึ่งผู้ประกันตนที่มีสิทธิในกรณ …

15 เดือน เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีคลอดบุตร Read More »

ปป

3 สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว โหลด ตัวอย่าง

ในหน้านี้ สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราวสัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว ตัวอย่าง สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว มีข้อความอย่างไร เขียนที่ ……………………………………………&#82 …

3 สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว โหลด ตัวอย่าง Read More »

ส่งประกันสังคมต่อ

39 ม. สมัครประกันสังคม ออนไลน์ ส่งเงินสมทบ ยื่น จ่าย

ในหน้านี้ สมัครประกันสังคม มาตรา 39ส่งเงินประกันสังคมต่อสำนักงานบัญชี บริการอะไรสมัครประกันสังคม มาตรา 39 ส่งเงินประกันสังคมต่อ                   สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งผู้ประกันตนที่ออกจากงาน ต้องการใช้สิทธิประกันสังคมต่อ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ ภายใน 6 เดือน หลังจากออกจากงาน …

39 ม. สมัครประกันสังคม ออนไลน์ ส่งเงินสมทบ ยื่น จ่าย Read More »

ปป

120 วัน ประกันสังคมกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย

ในหน้านี้ ประกันสังคม ประโยชน์เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนที่จงใจทำให้ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตายสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรประกันสังคม ประโยชน์เพิ่มเติม สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนที่จงใจทำให้ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย           พระราชบั …

120 วัน ประกันสังคมกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย Read More »

การใช้สิทธิประกันสังคม

39 ม การใช้สิทธิประกันสังคมต่อ

การใช้สิทธิประกันสังคมต่อ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน              สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งผู้ประกันตนที่ออกจากงาน ต้องการใช้สิทธิประกันสังคมต่อ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ ภายใน 6 เดือน หลังจากออกจากงาน นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม แจ้ง ผู้ประกันตนที่ออกจากงา …

39 ม การใช้สิทธิประกันสังคมต่อ Read More »

ปป

ใช้แรงงานเด็ก นายห้ามจ้างเด็ก

การจ้างแรงงาน ต่ำกว่า 18 ปี แบบแจ้ง การจ้างลูกจ้าง ต่ำกว่า 18 ปี กฎหมาย การใช้แรงงาน กฎหมายแรงงาน อายุขั้นต่ำ พร บ คุ้มครองแรงงาน มาตรา 44 การใช้แรงงานทั่วไป อายุ 18 ทํางานได้ไหม

ปป

55 เงินบำนาญชราภาพ สิทธิเงินบำนาญชราภาพ กี่เดือน

ในหน้านี้ เงินบำนาญชราภาพสิทธิเงินบำนาญชราภาพ จะได้รับสิทธิก็ต่อเมื่อได้ส่งเงินสมทบมาแล้ว กี่เดือนสำนักงานบัญชี บริการอะไรเงินบำนาญชราภาพ สิทธิเงินบำนาญชราภาพ จะได้รับสิทธิก็ต่อเมื่อได้ส่งเงินสมทบมาแล้ว กี่เดือน            จะได้รับสิทธิก็ต่อเมื่อได้ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน และมีอายุครบ …

55 เงินบำนาญชราภาพ สิทธิเงินบำนาญชราภาพ กี่เดือน Read More »

ผู้ประกันตนที่ออกจากงานประสงค์จะใช้สิทธิประกันสังคมต่อ โดยสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน

39 ม. ผู้ประกันตน ออกจากงาน รีบสมัคร

ผู้ประกันตนที่ออกจากงานประสงค์จะใช้สิทธิประกันสังคมต่อ โดยสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน            สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งผู้ประกันตนที่ออกจากงาน ต้องการใช้สิทธิประกันสังคมต่อ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ ภายใน 6 เดือน หลังจากออกจากงาน           นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงา …

39 ม. ผู้ประกันตน ออกจากงาน รีบสมัคร Read More »

ปป

7 ค่าใช้จ่ายในการขาย คือ ได้มาจาก มีอะไร

ในหน้านี้ ค่าใช้จ่ายในการขาย มีอะไรบ้างค่าใช้จ่ายในการขาย มีอะไรสำนักงานบัญชี บริการอะไรค่าใช้จ่ายในการขาย มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายในการขาย มีอะไร ค่าใช้จ่ายในการขาย มีอะไรบ้าง– ค่านายหน้าพนักงานขาย– ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย– ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์– ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา&# …

7 ค่าใช้จ่ายในการขาย คือ ได้มาจาก มีอะไร Read More »

ปป

4 รายได้จากการขายสินค้า ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

รายได้จาการขายสินค้า มีอะไรบ้าง –  รายได้จากการขายสินค้าเชื่อ–  รายได้จาการขายสินค้าสด–  รับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย–  เพิ่มหนี้ สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร 47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120โทร.081-931-8341 AN …

4 รายได้จากการขายสินค้า ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง Read More »

ปป

6 รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

รายได้อื่นๆ มีอะไรบ้าง – รายได้จากการขายเบ็ดเตล็ด– ดอกเบี้ยรับ– กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน– กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา– เงินปันผล– รายได้อื่นๆ สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร 47/103 ตำบลบางพูด อ …

6 รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง Read More »

เจ้าหนี้ การค้า

7 เจ้าหนี้การค้า คือ บัญชีประเภท มาจาก

ในหน้านี้ เจ้าหนี้การค้าเจ้าหนี้การค้า คือเจ้าหนี้การค้า อยู่หมวดไหนเจ้าหนี้การค้า มีอะไรบ้างเจ้าหนี้การค้า บันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า อยู่ในงบอะไรเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า คือ เจ้าหนี้การค้า คือ (Trade Account Payable) เงินที่กิจการค้างชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่ซื้อมาเพื่อขายหรือเพื่อใช้ในการ …

7 เจ้าหนี้การค้า คือ บัญชีประเภท มาจาก Read More »

มีหลักเกณฑ์การกำหนดค่าล่วงเวลาหลังเที่ยงคืนหรือเปล่า

2 วิธีการ คิดอัตรา ค่าล่วงเวลา โอที

ในหน้านี้ วิธีคิดค่าล่วงเวลามีหลักเกณฑ์การกำหนดค่าล่วงเวลาหลังเที่ยงคืนหรือเปล่าสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรวิธีคิดค่าล่วงเวลา มีหลักเกณฑ์การกำหนดค่าล่วงเวลาหลังเที่ยงคืนหรือเปล่า ค่าล่วงเวลา หลังเที่ยงคืน มีหลักเกณฑ์การกำหนดค่าล่วงเวลาหลังเที่ยงคืนห …

2 วิธีการ คิดอัตรา ค่าล่วงเวลา โอที Read More »

สมุดรายวันรับเงิน คือ

3 สมุดรายวันรับเงิน คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

ในหน้านี้ สมุดรายวันรับเงินสมุดรายวันรับเงิน คือสำนักงานบัญชี บริการอะไรสมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันรับเงิน คือ สมุดรายวันรับเงิน คือ (Cash Receipts Journal) รายงานบันทึกรายการรับเงินสดหรือเงินฝากธนาคารทุกชนิดในแต่ละวันของกิจการโดยระบุ รายการจำนวนเงินพร้อมแยก เดบิต เครดิต จากนั้นทุกๆสิ้นเดือนจะทำการ …

3 สมุดรายวันรับเงิน คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี Read More »

ปป

3 สมุดรายวันจ่ายเงิน คือ บันทึกงบ หมวดบัญชี

ในหน้านี้ สมุดรายวันจ่ายเงินสมุดรายวันจ่ายเงิน คือสำนักงานบัญชี บริการอะไรสมุดรายวันจ่ายเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน คือ สมุดรายวันจ่ายเงิน คือ (Cash Disbursemensts Journal) สมุดที่ใช้บันทึกรายการเงินจ่ายโดยเฉพาะ เช่น ซื้อสินค้าเป็นเงินสดจำนวนเงินเท่าใด จ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้เป็นจำนวนเงินเท่าใด เป็นต้น …

3 สมุดรายวันจ่ายเงิน คือ บันทึกงบ หมวดบัญชี Read More »

สมุดรายวันซื้อ

3 สมุดรายวันซื้อ คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

ในหน้านี้ สมุดรายวันซื้อสมุดบัญชีขั้นต้นที่ใช้บันทึกเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกันการซื้อเชื่อเท่านั้นสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรสมุดรายวันซื้อ สมุดบัญชีขั้นต้นที่ใช้บันทึกเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกันการซื้อเชื่อเท่านั้น สมุดรายวันซื้อ (Purchases Journa …

3 สมุดรายวันซื้อ คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี Read More »

ปป

กิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities)

กิจกรรมจัดหาเงิน กิจกรรมดำเนินงาน คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน มีอะไรบ้าง งบกระแสเงินสด กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานแสดงได้กี่วิธีอะไรบ้าง กิจการต้องแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน cash flow operation : cfo มีกี่วิธี กระแสเงินสด คํานวณ กระแสเงินสด คืออะไร

ปป

6 เอกสารจดทะเบียนภาษีธุริกจเฉพาะ

เอกสารจดทะเบียนภาษีธุริกจเฉพาะ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เอกสารที่ต้องแนบพร้อมแบบคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ มีดังนี้(1)สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และหรือหลักฐานแสดงการอยู่อาศัยจริงภาพถ่ายบัตร ประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ยื่นคำขอ และหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำ …

6 เอกสารจดทะเบียนภาษีธุริกจเฉพาะ Read More »

ปป

3 ลูกหนี้การค้าสุทธิ คือ บันทึกหมวดบัญชี

ในหน้านี้ ลูกหนี้การค้าสุทธิเงินที่ลูกค้าค้างชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่บริษัท/กิจการได้ขายสินค้าหรือบริการไปแล้วสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรลูกหนี้การค้าสุทธิ เงินที่ลูกค้าค้างชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่บริษัท/กิจการได้ขายสินค้าหรือบริการไปแล้ว …

3 ลูกหนี้การค้าสุทธิ คือ บันทึกหมวดบัญชี Read More »

ปป

6 การดำเนินธุรกิจขนาดเล็กและภายในครอบครัว

การจัดตั้งหางหุ้นส่วนสามัญมีหลักเกณฑ์ตาม ป.พ.พ.มาตราที่ 1012 ดังนี้ สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ นั้น เกิดจากความสมัครใจของบุคคล ที่ต้องทำธุรกิจร่วมกัน ส่วนมากมักจะเป็นการดำเนินธุรกิจขนาดเล็กและภายในครอบครัว การจัดตั้งหางหุ้นส่วนสามัญมีหลักเกณฑ์ตาม ป.พ.พ.มาตราที่ 1012 ดังนี้ …

6 การดำเนินธุรกิจขนาดเล็กและภายในครอบครัว Read More »

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น และได้จดทะเบียน

30 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เช็ค ยอด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ % กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ลาออก ได้เท่าไหร่ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ลาออก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลาออกจากงาน pantip กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ tisco กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ scb

ปป

43 รายละเอียดของการทำบัญชีแต่ละประเภทมีข้อจำกัดอย่างไร

รายละเอียดของการทำบัญชี แต่ละประเภท มีข้อจำกัดอย่างไร ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ตาม พ.ร.บ.การบัญชี 2543 หรือนักกฎหมายบัญชี  คือผู้ที่มีหน้าที่สำหรับในการจัดทำบัญชี ซึ่งจะประกอบด้วย ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  ร …

43 รายละเอียดของการทำบัญชีแต่ละประเภทมีข้อจำกัดอย่างไร Read More »

ปป

ยกเลิก สัญญาจ้างแรงงาน

ลูกจ้าง ยกเลิกสัญญาจ้าง ยกเลิกสัญญาจ้างก่อนเริ่มงาน สัญญาจ้างแรงงานยกเลิกทันที บอกเลิกสัญญาจ้างล่วงหน้ากี่วัน วิธี บอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้รับ เหมา นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้าง ตัวอย่างหนังสือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ

2 หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ประกอบด้วย

ในหน้านี้ หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ ( Cash-generating assets )สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ ( Cash-generating assets ) หน่วยสินทรัพย์ที …

2 หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ประกอบด้วย Read More »

ประกันสังคมค้างจ่าย

5% ประกันสังคมค้างจ่าย คือ หมวด บัญชี

ในหน้านี้ ประกันสังคมค้างจ่ายประกันสังคมค้างจ่าย คือประกันสังคมค้างจ่าย อยู่หมวดไหนประกันสังคมค้างจ่าย อยู่ในงบอะไรประกันสังคมค้างจ่าย บันทึกบัญชีประกันสังคมค้างจ่าย ประกันสังคมค้างจ่าย คือ ประกันสังคมค้างจ่าย หมายถึง เงินที่ค้างจ่าย ประกันสังคมที่อยู่ประกอบกิจการรูปแบบบริษัท จะได้นำส่งให้ สำนักงานป …

5% ประกันสังคมค้างจ่าย คือ หมวด บัญชี Read More »

สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

30 วัน สิทธิของผู้ประกันตนมีอะไรบ้าง

สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทนประกันสังคม 7 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ตลอดระยะเวลาที่เป็นลูกจ้าง ในกรณีที่ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้ …

30 วัน สิทธิของผู้ประกันตนมีอะไรบ้าง Read More »

การเข้ามามีส่วนร่วมในประกันสังคม ในส่วนของการเข้ามามีส่วนร่วมในประกันสังคม

5% หลักการของการประกันสังคม

การเข้ามามีส่วนร่วมในประกันสังคม ในส่วนของการเข้ามามีส่วนร่วมในประกันสังคม       ถึงแม้ว่าในประเทศต่าง ๆ จะมีการเลือกใช้การประกันสังคมที่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นัก เป็นเพราะการประกันสังคม ถือได้ว่าเป็นโครงการบริหารทางสังคม ซึ่งอยู่ในรูปแบบระยะยาวอีกระบบหนึ่ง โดยทางรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อ …

5% หลักการของการประกันสังคม Read More »

Scroll to Top