ประกันสังคม

สมัครประกันสังคม

40 มาตรา ลงทะเบียน ออนไลน์ สมัคร สมาชิก

ในหน้านี้ สมัคร ประกันสังคมมาตรา 40ลงทะเบียนประกันสังคม มาตรา 40 ผ่าน มือ ถือลงทะเบียนประกันสังคมมาตรา 40สมัคร ลงทะเบียน เยียวยา มาตรา 40 ได้ที่คุณสมบ …

40 มาตรา ลงทะเบียน ออนไลน์ สมัคร สมาชิก Read More »

เบอร์โทรสำนักงานประกันสังคม

1506 สายด่วน เบอร์ประกันสังคม โทร ติดต่อ

ในหน้านี้ สายด่วนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรีเบอร์ประกันสังคมสายด่วนติดต่อประกันสังคมออนไลน์สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี ติดต่อ …

1506 สายด่วน เบอร์ประกันสังคม โทร ติดต่อ Read More »

รับทำประกันสังคม

5% ของค่าจ้าง ทำประกันสังคม เข้า รับเอาชื่อเข้าบริษัท

ในหน้านี้ ประกันสังคมประกันสังคม คือขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนประกันสังคมเอกสารที่ต้องใช้ในการขึ้นทะเบียนนายจ้างสิทธิประโยชน์ประกันสังคมแก่ลูกจ้างทำไมต้ …

5% ของค่าจ้าง ทำประกันสังคม เข้า รับเอาชื่อเข้าบริษัท Read More »

ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน

4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน

ในหน้านี้ ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรประโยชน์ทด …

4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน Read More »

เงินสมทบประกันสังคม

7 เงินสมทบประกันสังคม | Social Security Fund

ในหน้านี้ เงินสมทบประกันสังคมการเรียกเก็บเงินสมทบสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรเงินสมทบประกันสังคม การ …

7 เงินสมทบประกันสังคม | Social Security Fund Read More »

หน้าที่นักบัญชี

ห้ามพลาด 6 หน้าที่ของผู้จัดทำบัญชี งานบัญชีมีขั้นตอนอะไรบ้าง

หน้าที่ของผู้จัดทำบัญชี มีหน้าที่อะไรบ้าง >กรณีที่ 1< ผู้ทำบัญชี ซึ่งบริษัทจะต้องจัดให้มี ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติ และเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญ …

ห้ามพลาด 6 หน้าที่ของผู้จัดทำบัญชี งานบัญชีมีขั้นตอนอะไรบ้าง Read More »

ชั่วโมงการพัฒนาความรู้

9 ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

นอกจากนี้การเป็นวิทยากรสามารถนับได้ 3 เท่าของชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) นับอย่างไร ตอบ: ทำบัญชีจะต้องมีการพัฒน …

9 ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี Read More »

สิทธิสงเคราะห์บุตร

ห้ามพลาด 4 สิทธิสงเคราะห์บุตร ยื่นรับสิทธิสงเคราะห์บุตรด้วย

ในหน้านี้ สิทธิสงเคราะห์บุตรประโยชน์ทดแทนสำนักงานบัญชี บริการอะไรสิทธิสงเคราะห์บุตร ประโยชน์ทดแทน “สปส.อุ้มคลอดบุตร พร้อมแบ่งภาระสงเคราะห์บุตร&# …

ห้ามพลาด 4 สิทธิสงเคราะห์บุตร ยื่นรับสิทธิสงเคราะห์บุตรด้วย Read More »

ปริมาณที่สุ่มตัวอย่างในแต่ละธุรกิจ

10% ธุรกิจขนาดไหนที่กรมสรรพากรพอใจและยอมรับ

ในหน้านี้ ปริมาณที่สุ่มตัวอย่างในแต่ละธุรกิจขนาดไหนที่กรมสรรพากรพอใจและยอมรับปริมาณที่สุ่มตัวอย่างในแต่ละธุรกิจขนาดไหนที่กรมสรรพากรพอใจและยอมรับสำนักง …

10% ธุรกิจขนาดไหนที่กรมสรรพากรพอใจและยอมรับ Read More »

แจ้งนายจ้างขึ้นทะเบียน

ห้ามพลาด 6 ข้อ สมัครประกันสังคมออนไลน์ ลงทะเบียน

ประกันสังคมออนไลน์ สมัคร ระบบ ยื่นประกันสังคม ออนไลน์ อิเล็กทรอนิกส์ เว็บ กรณีจดทะเบียนนิติบุคคลกรณีจดทะเบียนนิติบุคคล (ต้องใช้เอกสารแนบทุกข้อกำหนด)1. …

ห้ามพลาด 6 ข้อ สมัครประกันสังคมออนไลน์ ลงทะเบียน Read More »

สิ้นสภาพลูกจ้าง

33 39 40 มาตรา สิทธิประกันสังคม ตรวจสอบสิทธิ ประโยชน์

สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคม ให้ความคุ้มคร …

33 39 40 มาตรา สิทธิประกันสังคม ตรวจสอบสิทธิ ประโยชน์ Read More »

ผู้ประกันตนขาดส่ง

39 ม ส่งเงินสมทบประกันสังคม ขาดส่ง ส่งเงินสมทบ

ผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบกี่เดือน ถึงหมดสิทธิการเป็นผู้ประกันตน ถ้าเป็นผู้ประกันตน ม.33 สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเมื่อออกจากงาน แต่ประกันสังคมให้ความ …

39 ม ส่งเงินสมทบประกันสังคม ขาดส่ง ส่งเงินสมทบ Read More »

กำลังปรับปรุง

2 ข้อดี ของการทำบัญชีชุดเดียว ที่เจ้าของกิจการควรทราบ

ข้อดีของการทำบัญชีชุดเดียวที่เจ้าของกิจการควรทราบ           รัฐบาลได้มีกิจกรรมส่งเสริมกิจการ SME มากมายหลายประการ โดยเฉพาะการรณรงค์ให้กิจการที่ประกอบธ …

2 ข้อดี ของการทำบัญชีชุดเดียว ที่เจ้าของกิจการควรทราบ Read More »

กำลังปรับปรุง

90วัน สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม

ทำประกันสังคมกันเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นเรามาดูสิทธิประโยชน์                 สิทธิประโยชน์ประกันสังคม เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งในทุกวันนี้มี …

90วัน สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม Read More »

กำลังปรับปรุง

1.5% ประโยชน์ที่คุณจะได้รับการจากการทำประกันสังคมของลูกจ้าง

ต้องจ่ายเงินเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆของลูกจ้าง ส่วนสิทธิประโยชน์นั้น                   การทำประกันสังคมเป็นสิ่งสำคัญมากๆ สำหรับนายจ้างที่ต้องจ่ายเงินเพ …

1.5% ประโยชน์ที่คุณจะได้รับการจากการทำประกันสังคมของลูกจ้าง Read More »

กำลังปรับปรุง

3 บริการหน่วยงานเคลื่อนที่ บริการดี ๆ

บริการอย่างเต็มรูปแบบจากสำนักงานประกันสังคม                   ทางด้านสำนักงานประกันสังคมในตอนนี้ ได้เปิดให้บริการดี ๆ ถึงสถานประกอบการต่าง ๆ โดยเฉพาะส …

3 บริการหน่วยงานเคลื่อนที่ บริการดี ๆ Read More »

กำลังปรับปรุง

3วัน สิทธิประกันสังคม กรณีการขอรับเงินทดแทน

แม้กระทั่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ยังคงสามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนส่วนใหญ่ ในกรณีที่ประสบพบเจอกับอันตราย หรือแม้กร …

3วัน สิทธิประกันสังคม กรณีการขอรับเงินทดแทน Read More »

กำลังปรับปรุง

3 รูปแบบการว่างงาน ที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม

ได้ว่ามีอยู่หลากหลายกรณี ซึ่งบางกรณีทางบริษัทประกันสังคม                  กรณีที่ผู้ประกันตน มีเหตุทำให้ต้องว่างงาน ถือได้ว่ามีอยู่หลากหลายกรณี ซึ่งบา …

3 รูปแบบการว่างงาน ที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม Read More »

กำลังปรับปรุง

2 การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีเสียชีวิต

กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ทางประกันสังคมจะทำการจ่ายเงินสงเคราะห์              การเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลทำให้ผู้ประกันตนต้องเสียชีวิ …

2 การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีเสียชีวิต Read More »

กำลังปรับปรุง

65 ตรี รายจ่ายตามมาตรา เงินกองทุน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซี่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น  เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป้นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฏกระทรวง พอสรุปได้ดัง …

65 ตรี รายจ่ายตามมาตรา เงินกองทุน Read More »

กำลังปรับปรุง

15 เดือน เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีคลอดบุตร

จะสามารถทำการเบิกค่าคลอดบุตรในแต่ละครั้งได้ ก็ต่อเมื่อเป็นผู้ที่จ่ายเงิน                 การทำประกันสังคม ย่อมส่งผลดีต่อชีวิตพนักงานประจำ หรือ พนักงาน …

15 เดือน เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีคลอดบุตร Read More »

กำลังปรับปรุง

3 สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว โหลด ตัวอย่าง

ในหน้านี้ สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราวสัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว ตัวอย่าง สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว …

3 สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว โหลด ตัวอย่าง Read More »

กำลังปรับปรุง

120 วัน ประกันสังคมกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย

ในหน้านี้ ประกันสังคม ประโยชน์เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนที่จงใจทำให้ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตายสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อส …

120 วัน ประกันสังคมกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย Read More »

ส่งประกันสังคมต่อ

39 ม. สมัครประกันสังคม ออนไลน์ ส่งเงินสมทบ ยื่น จ่าย

ในหน้านี้ สมัครประกันสังคม มาตรา 39ส่งเงินประกันสังคมต่อสำนักงานบัญชี บริการอะไรสมัครประกันสังคม มาตรา 39 ส่งเงินประกันสังคมต่อ                   สำนั …

39 ม. สมัครประกันสังคม ออนไลน์ ส่งเงินสมทบ ยื่น จ่าย Read More »

การใช้สิทธิประกันสังคม

39 ม การใช้สิทธิประกันสังคมต่อ

การใช้สิทธิประกันสังคมต่อ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน              สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งผู้ประกันตนที่ออกจากงาน ต้องการใช้สิทธิประกันสังคมต่อ …

39 ม การใช้สิทธิประกันสังคมต่อ Read More »

กำลังปรับปรุง

55 เงินบำนาญชราภาพ สิทธิเงินบำนาญชราภาพ กี่เดือน

ในหน้านี้ เงินบำนาญชราภาพสิทธิเงินบำนาญชราภาพ จะได้รับสิทธิก็ต่อเมื่อได้ส่งเงินสมทบมาแล้ว กี่เดือนสำนักงานบัญชี บริการอะไรเงินบำนาญชราภาพ สิทธิเงินบำน …

55 เงินบำนาญชราภาพ สิทธิเงินบำนาญชราภาพ กี่เดือน Read More »

กำลังปรับปรุง

3 กรณีคลอดบุตร เบิกค่าคลอด เงินสงเคราะห์บุตร

ในหน้านี้ กรณีคลอดบุตรประกันสังคมจะได้รับสิทธิต่อเมื่อได้ส่งเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 7 เดือนสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี …

3 กรณีคลอดบุตร เบิกค่าคลอด เงินสงเคราะห์บุตร Read More »

กำลังปรับปรุง

15 ปี การใช้แรงงานเด็ก ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า

ในหน้านี้ การใช้แรงงานเด็กการใช้แรงงานเด็กสำนักงานบัญชี บริการอะไรการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานเด็ก – ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเ …

15 ปี การใช้แรงงานเด็ก ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า Read More »

กำลังปรับปรุง

39 ม. ผู้ประกันตน ออกจากงาน รีบสมัคร

ผู้ประกันตนที่ออกจากงานประสงค์จะใช้สิทธิประกันสังคมต่อ โดยสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน            สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งผู้ประกันตนที่ออกจากงาน …

39 ม. ผู้ประกันตน ออกจากงาน รีบสมัคร Read More »

เจ้าหนี้ การค้า

2 เจ้าหนี้การค้า คือ บัญชีประเภท มาจาก

ในหน้านี้ เจ้าหนี้การค้าเจ้าหนี้การค้า คือเจ้าหนี้การค้า อยู่หมวดไหนเจ้าหนี้การค้า มีอะไรบ้างเจ้าหนี้การค้า บันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า อยู่ในงบอะไรเจ้า …

2 เจ้าหนี้การค้า คือ บัญชีประเภท มาจาก Read More »

กำลังปรับปรุง

7 ค่าใช้จ่ายในการขาย คือ ได้มาจาก มีอะไร

ในหน้านี้ ค่าใช้จ่ายในการขาย มีอะไรบ้างค่าใช้จ่ายในการขาย มีอะไรสำนักงานบัญชี บริการอะไรค่าใช้จ่ายในการขาย มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายในการขาย มีอะไร ค่าใช้ …

7 ค่าใช้จ่ายในการขาย คือ ได้มาจาก มีอะไร Read More »

กำลังปรับปรุง

4 รายได้จากการขายสินค้า ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

รายได้จาการขายสินค้า มีอะไรบ้าง –  รายได้จากการขายสินค้าเชื่อ–  รายได้จาการขายสินค้าสด–  รับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย–  เพิ่มหนี้ …

4 รายได้จากการขายสินค้า ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง Read More »

กำลังปรับปรุง

6 รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

รายได้อื่นๆ มีอะไรบ้าง – รายได้จากการขายเบ็ดเตล็ด– ดอกเบี้ยรับ– กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน– กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแล …

6 รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง Read More »

กำลังปรับปรุง

2 วิธีการ คิดอัตรา ค่าล่วงเวลา โอที

ในหน้านี้ วิธีคิดค่าล่วงเวลามีหลักเกณฑ์การกำหนดค่าล่วงเวลาหลังเที่ยงคืนหรือเปล่าสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได …

2 วิธีการ คิดอัตรา ค่าล่วงเวลา โอที Read More »

กำลังปรับปรุง

3 สมุดรายวันรับเงิน คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

ในหน้านี้ สมุดรายวันรับเงินสมุดรายวันรับเงิน คือสำนักงานบัญชี บริการอะไรสมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันรับเงิน คือ สมุดรายวันรับเงิน คือ (Cash Receipts J …

3 สมุดรายวันรับเงิน คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี Read More »

กำลังปรับปรุง

3 สมุดรายวันจ่ายเงิน คือ บันทึกงบ หมวดบัญชี

ในหน้านี้ สมุดรายวันจ่ายเงินสมุดรายวันจ่ายเงิน คือสำนักงานบัญชี บริการอะไรสมุดรายวันจ่ายเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน คือ สมุดรายวันจ่ายเงิน คือ (Cash Disbu …

3 สมุดรายวันจ่ายเงิน คือ บันทึกงบ หมวดบัญชี Read More »

กำลังปรับปรุง

3 สมุดรายวันซื้อ คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

ในหน้านี้ สมุดรายวันซื้อสมุดบัญชีขั้นต้นที่ใช้บันทึกเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกันการซื้อเชื่อเท่านั้นสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงาน …

3 สมุดรายวันซื้อ คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี Read More »

กำลังปรับปรุง

3 กิจกรรมดำเนินงาน คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

ในหน้านี้ กิจกรรมดำเนินงานกระแสเงินสดของกิจการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานกิจกรรมหลักก่อให้เกิดรายได้สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงาน …

3 กิจกรรมดำเนินงาน คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี Read More »

กำลังปรับปรุง

ห้ามพลาด 6 เอกสารจดทะเบียนภาษีธุริกจเฉพาะ

เอกสารจดทะเบียนภาษีธุริกจเฉพาะ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เอกสารที่ต้องแนบพร้อมแบบคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ มีดังนี้(1)สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และหร …

ห้ามพลาด 6 เอกสารจดทะเบียนภาษีธุริกจเฉพาะ Read More »

กำลังปรับปรุง

3 ลูกหนี้การค้าสุทธิ คือ บันทึกหมวดบัญชี

ในหน้านี้ ลูกหนี้การค้าสุทธิเงินที่ลูกค้าค้างชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่บริษัท/กิจการได้ขายสินค้าหรือบริการไปแล้วสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้ว …

3 ลูกหนี้การค้าสุทธิ คือ บันทึกหมวดบัญชี Read More »

กำลังปรับปรุง

อย่าลืม 6 การดำเนินธุรกิจขนาดเล็กและภายในครอบครัว

การจัดตั้งหางหุ้นส่วนสามัญมีหลักเกณฑ์ตาม ป.พ.พ.มาตราที่ 1012 ดังนี้ สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ นั้น เกิดจากความสมัครใจ …

อย่าลืม 6 การดำเนินธุรกิจขนาดเล็กและภายในครอบครัว Read More »

กำลังปรับปรุง

30 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น และได้จดทะเบียน เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซ …

30 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Read More »

กำลังปรับปรุง

อย่าลืม 43 รายละเอียดของการทำบัญชีแต่ละประเภทมีข้อจำกัดอย่างไร

รายละเอียดของการทำบัญชี แต่ละประเภท มีข้อจำกัดอย่างไร ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ตาม พ.ร.บ.การบัญชี 2543 หรือนักกฎหมายบัญชี  คือผู้ที่มีหน้าที่สำหรับ …

อย่าลืม 43 รายละเอียดของการทำบัญชีแต่ละประเภทมีข้อจำกัดอย่างไร Read More »

กำลังปรับปรุง

3 การยกเลิก สัญญาจ้างแรงงาน

ความระงับสัญญาจ้างแรงงานระงับไปด้วยเหตุใด สัญญาจ้างแรงงานระงับไปด้วยสาเหตุต่างๆ ดังนี้ 1. เมื่อคู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิ …

3 การยกเลิก สัญญาจ้างแรงงาน Read More »

กำลังปรับปรุง

2 หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ประกอบด้วย

ในหน้านี้ หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ ( Cash-generating assets )สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อ …

2 หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ประกอบด้วย Read More »

ประกันสังคมค้างจ่าย

5% ประกันสังคมค้างจ่าย คือ หมวด บัญชี

ในหน้านี้ ประกันสังคมค้างจ่ายประกันสังคมค้างจ่าย คือประกันสังคมค้างจ่าย อยู่หมวดไหนประกันสังคมค้างจ่าย อยู่ในงบอะไรประกันสังคมค้างจ่าย บันทึกบัญชีประก …

5% ประกันสังคมค้างจ่าย คือ หมวด บัญชี Read More »

กำลังปรับปรุง

345 วัน กฎหมายแรงงาน ลากิจได้กี่วัน

ลูกจ้างลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน วันลากิจ :    ลูกจ้างลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน สำนักงานบั …

345 วัน กฎหมายแรงงาน ลากิจได้กี่วัน Read More »

กำลังปรับปรุง

6 วิธีเลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย ไล่ออก

นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด ข้อยกเว้น ที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย กรณี การเลิกจ้าง มาตรา 119 นายจ้างไม่ต้อ …

6 วิธีเลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย ไล่ออก Read More »

Scroll to Top