ประกันสังคม

ฟลีแลนซ์เข้าประกันสังคมได้ไหม

ฟรีแลนซ์สมัครมาตรา 40 เข้าระบบ ประกันสังคม

ฟรีแลนซ์สมัครมาตรา40 การประกอบอาชีพอิสระเองหรือว่าฟรีแล …

ฟรีแลนซ์สมัครมาตรา 40 เข้าระบบ ประกันสังคม Read More »

เบอร์โทรสำนักงานประกันสังคม

สายด่วน #1506 เบอร์ประกันสังคม นนทบุรี ศาลากลาง สะดวกกว่า?

สายด่วนประกันสังคม เบอร์โทรประกันสังคม สํานักงานประกันส …

สายด่วน #1506 เบอร์ประกันสังคม นนทบุรี ศาลากลาง สะดวกกว่า? Read More »

รับทำประกันสังคม

รับทำประกันสังคม ม.33 รับเอาชื่อเข้าบริษัท?

รับทำประกันสังคม ประกันสังคม คือ ประกันสังคม คือ นายจ้า …

รับทำประกันสังคม ม.33 รับเอาชื่อเข้าบริษัท? Read More »

หน้าที่นักบัญชี

หน้าที่ ของ ผู้จัดทำบัญชี งานบัญชี มีขั้นตอน อะไรบ้าง?

หน้าที่ของผู้จัดทำบัญชี มีหน้าที่อะไรบ้าง >กรณีที่ 1 …

หน้าที่ ของ ผู้จัดทำบัญชี งานบัญชี มีขั้นตอน อะไรบ้าง? Read More »

ชั่วโมงการพัฒนาความรู้

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ทาง วิชาชีพบัญชี

นอกจากนี้การเป็นวิทยากรสามารถนับได้ 3 เท่าของชั่วโมงบรร …

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ทาง วิชาชีพบัญชี Read More »

สิทธิสงเคราะห์บุตร

สิทธิ สงเคราะห์บุตร ยื่น รับสิทธิ สงเคราะห์บุตร ด้วย?

สิทธิสงเคราะห์บุตร ประโยชน์ทดแทน “สปส.อุ้มคลอดบุต …

สิทธิ สงเคราะห์บุตร ยื่น รับสิทธิ สงเคราะห์บุตร ด้วย? Read More »

ปริมาณที่สุ่มตัวอย่างในแต่ละธุรกิจ

ธุรกิจขนาดไหน ที่ กรมสรรพากร พอใจ และยอมรับ?

ปริมาณที่สุ่มตัวอย่างในแต่ละธุรกิจขนาดไหนที่กรมสรรพากรพ …

ธุรกิจขนาดไหน ที่ กรมสรรพากร พอใจ และยอมรับ? Read More »

แจ้งนายจ้างขึ้นทะเบียน

สมัคร ประกันสังคม ออนไลน์ ลงทะเบียน?

ประกันสังคมออนไลน์ สมัคร ระบบ ยื่นประกันสังคม ออนไลน์ อ …

สมัคร ประกันสังคม ออนไลน์ ลงทะเบียน? Read More »

ผู้ประกันตนขาดส่ง

ส่งเงินสมทบประกันสังคม ขาดส่ง ส่งเงินสมทบ

ผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบกี่เดือน ถึงหมดสิทธิการเป็นผู้ …

ส่งเงินสมทบประกันสังคม ขาดส่ง ส่งเงินสมทบ Read More »

สิ้นสภาพลูกจ้าง

สิทธิประกันสังคม ตรวจสอบสิทธิ ประโยชน์

สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกั …

สิทธิประกันสังคม ตรวจสอบสิทธิ ประโยชน์ Read More »

ข้อดีของการทำบัญชีชุดเดียวที่เจ้าของกิจการควรทราบ

ข้อดี การ ทำบัญชี ชุดเดียว?

บัญชีชุดเดียว คือ ข้อเสียของระบบบัญชีเดี่ยว ข้อดีของระบบบัญชีเดี่ยว จดแจ้งบัญชีชุดเดียว บัญชีชุดเดียว กรมสรรพากร บัญชีเดี่ยว บัญชีคู่ ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม บัญชีคู่ คือ

ต้องจ่ายเงินเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆของลูกจ้าง ส่วนสิทธิประโยชน์นั้น

ประโยชน์ ที่ คุณจะได้รับ จากการทำประกันสังคม ของลูกจ้าง

ต้องจ่ายเงินเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆของลูกจ้าง ส่วนสิทธิ …

ประโยชน์ ที่ คุณจะได้รับ จากการทำประกันสังคม ของลูกจ้าง Read More »

สิทธิ ประกันสังคม กรณี การขอรับเงิน ทดแทน?

แม้กระทั่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ยังคงสามารถได้ร …

สิทธิ ประกันสังคม กรณี การขอรับเงิน ทดแทน? Read More »

รูปแบบ การ ว่างงาน ที่ไม่ได้รับ สิทธิ ประโยชน์ จาก ประกันสังคม?

ได้ว่ามีอยู่หลากหลายกรณี ซึ่งบางกรณีทางบริษัทประกันสังค …

รูปแบบ การ ว่างงาน ที่ไม่ได้รับ สิทธิ ประโยชน์ จาก ประกันสังคม? Read More »

ได้รับ สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม กรณี เสียชีวิต?

กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ทางประกันสังคมจะทำการจ่ …

ได้รับ สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม กรณี เสียชีวิต? Read More »

เงื่อนไข สิทธิ ประโยชน์ ประกันสังคม ใน กรณี คลอดบุตร?

จะสามารถทำการเบิกค่าคลอดบุตรในแต่ละครั้งได้ ก็ต่อเมื่อเ …

เงื่อนไข สิทธิ ประโยชน์ ประกันสังคม ใน กรณี คลอดบุตร? Read More »

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว โหลด ตัวอย่าง

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว สัญญาจ้างงานชั่วคราว บริษัท เอ …

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว โหลด ตัวอย่าง Read More »

สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนที่จงใจทำให้ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย

ประกันสังคม กรณี ประสบ อันตราย หรือเจ็บป่วย?

ประกันสังคม ประโยชน์เพิ่มเติม สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกัน …

ประกันสังคม กรณี ประสบ อันตราย หรือเจ็บป่วย? Read More »

ส่งประกันสังคมต่อ

สมัครประกันสังคม ออนไลน์ ส่งเงินสมทบ ยื่น จ่าย

สมัครประกันสังคม มาตรา 39 ส่งเงินประกันสังคมต่อ         …

สมัครประกันสังคม ออนไลน์ ส่งเงินสมทบ ยื่น จ่าย Read More »

ใช้ แรงงานเด็ก นายจ้างเด็ก?

การจ้างแรงงาน ต่ำกว่า 18 ปี แบบแจ้ง การจ้างลูกจ้าง ต่ำกว่า 18 ปี กฎหมาย การใช้แรงงาน กฎหมายแรงงาน อายุขั้นต่ำ พร บ คุ้มครองแรงงาน มาตรา 44 การใช้แรงงานทั่วไป อายุ 18 ทํางานได้ไหม

สิทธิเงินบำนาญชราภาพ จะได้รับสิทธิก็ต่อเมื่อได้ส่งเงินสมทบมาแล้ว กี่เดือน

เงินบำนาญชราภาพ สิทธิเงินบำนาญชราภาพ กี่เดือน

เงินบำนาญชราภาพ สิทธิเงินบำนาญชราภาพ จะได้รับสิทธิก็ต่อ …

เงินบำนาญชราภาพ สิทธิเงินบำนาญชราภาพ กี่เดือน Read More »

เจ้าหนี้ การค้า

เจ้าหนี้การค้า #5 งบบัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร?

เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า คือ เจ้าหนี้การค้า คือ (T …

เจ้าหนี้การค้า #5 งบบัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร? Read More »

สมุดรายวันจ่ายเงิน คือ

สมุดรายวันจ่ายเงิน สมุดบัญชีขั้นต้น การจ่ายเงินเท่านั้น?

สมุดรายวันจ่ายเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน คือ สมุดรายวันจ่า …

สมุดรายวันจ่ายเงิน สมุดบัญชีขั้นต้น การจ่ายเงินเท่านั้น? Read More »

กิจกรรมดำเนินงาน

กิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities)

กิจกรรมจัดหาเงิน กิจกรรมดำเนินงาน คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน มีอะไรบ้าง งบกระแสเงินสด กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานแสดงได้กี่วิธีอะไรบ้าง กิจการต้องแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน cash flow operation : cfo มีกี่วิธี กระแสเงินสด คํานวณ กระแสเงินสด คืออะไร

สมุดรายวันซื้อ

สมุดรายวันซื้อ สมุดบัญชีขั้นต้น การซื้อเชื่อเท่านั้น?

สมุดรายวันซื้อ สมุดบัญชีขั้นต้นที่ใช้บันทึกเฉพาะรายการท …

สมุดรายวันซื้อ สมุดบัญชีขั้นต้น การซื้อเชื่อเท่านั้น? Read More »

สมุดรายวันรับเงิน คือ

สมุดรายวันรับเงิน งบบัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร?

สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันรับเงิน คือ สมุดรายวันรับเง …

สมุดรายวันรับเงิน งบบัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร? Read More »

เอกสาร จดทะเบียน ภาษีธุริกจเฉพาะ

เอกสารจดทะเบียนภาษีธุริกจเฉพาะ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เอ …

เอกสาร จดทะเบียน ภาษีธุริกจเฉพาะ Read More »

เงินที่ลูกค้าค้างชำระค่าสินค้า

ลูกหนี้การค้าสุทธิ ค้างชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการ?

ลูกหนี้การค้าสุทธิ เงินที่ลูกค้าค้างชำระค่าสินค้าหรือค่ …

ลูกหนี้การค้าสุทธิ ค้างชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการ? Read More »

รายละเอียดของการทำบัญชี แต่ละประเภท มีข้อจำกัดอย่างไร

รายละเอียด ของ การทำบัญชี แต่ละประเภทมีข้อจำกัดอย่างไร

รายละเอียดของการทำบัญชี แต่ละประเภท มีข้อจำกัดอย่างไร ผ …

รายละเอียด ของ การทำบัญชี แต่ละประเภทมีข้อจำกัดอย่างไร Read More »

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น และได้จดทะเบียน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ลาออก ได้เท่าไหร่

เช็ค ยอด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ % กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ลาออก ได้เท่าไหร่ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ลาออก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลาออกจากงาน pantip กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ tisco กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ scb

การจัดตั้งหางหุ้นส่วนสามัญมีหลักเกณฑ์ตาม ป.พ.พ.มาตราที่ 1012 ดังนี้

การดำเนิน ธุรกิจขนาดเล็ก และ ภายในครอบครัว

การจัดตั้งหางหุ้นส่วนสามัญมีหลักเกณฑ์ตาม ป.พ.พ.มาตราที่ …

การดำเนิน ธุรกิจขนาดเล็ก และ ภายในครอบครัว Read More »

ยกเลิก สัญญาจ้าง แรงงาน?

ลูกจ้าง ยกเลิกสัญญาจ้าง ยกเลิกสัญญาจ้างก่อนเริ่มงาน สัญญาจ้างแรงงานยกเลิกทันที บอกเลิกสัญญาจ้างล่วงหน้ากี่วัน วิธี บอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้รับ เหมา นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้าง ตัวอย่างหนังสือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ประกอบด้วย?

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อใ …

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ประกอบด้วย? Read More »

ประกันสังคมค้างจ่าย

ประกันสังคมค้างจ่าย งบบัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร?

ประกันสังคมค้างจ่าย ประกันสังคมค้างจ่าย คือ ประกันสังคม …

ประกันสังคมค้างจ่าย งบบัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร? Read More »

Scroll to Top