ประกันสังคม

หน้าที่ของผู้จัดทำบัญชี 6 งานบัญชีมีขั้นตอนอะไรบ้าง บัญชี ฝ่ายบัญชี แผนก ผู้ มี หน้าที่ จัด ทํา บัญชี
5 (155)

[Total: 155 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี …

หน้าที่ของผู้จัดทำบัญชี 6 งานบัญชีมีขั้นตอนอะไรบ้าง บัญชี ฝ่ายบัญชี แผนก ผู้ มี หน้าที่ จัด ทํา บัญชี Read More »

ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) นับอย่างไร?
5 (158)

[Total: 158 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี …

ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) นับอย่างไร? Read More »

ปริมาณที่สุ่มตัวอย่างในแต่ละธุรกิจขนาดไหนที่กรมสรรพากรพอใจและยอมรับ
5 (112)

[Total: 112 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ปริมาณที่ …

ปริมาณที่สุ่มตัวอย่างในแต่ละธุรกิจขนาดไหนที่กรมสรรพากรพอใจและยอมรับ Read More »

ประกันสังคมออนไลน์ 6 สมัคร ลงทะเบียน เว็บไซต์ ระบบ ยื่น ออนไลน์ เข้า ทําประกันสังคม
5 (245)

[Total: 245 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี …

ประกันสังคมออนไลน์ 6 สมัคร ลงทะเบียน เว็บไซต์ ระบบ ยื่น ออนไลน์ เข้า ทําประกันสังคม Read More »

สิทธิประกันสังคม ตรวจสอบ มาตรา 33 39 สิทธิ ประโยชน์ จ่าย ออนไลน์ ชราภาพ เอง
5 (80)

[Total: 80 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ท …

สิทธิประกันสังคม ตรวจสอบ มาตรา 33 39 สิทธิ ประโยชน์ จ่าย ออนไลน์ ชราภาพ เอง Read More »

ข้อดีของการทำบัญชีชุดเดียว….ที่เจ้าของกิจการควรทราบ..
5 (140)

[Total: 140 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี …

ข้อดีของการทำบัญชีชุดเดียว….ที่เจ้าของกิจการควรทราบ.. Read More »

บริการหน่วยงานเคลื่อนที่ 1 บริการดี ๆ จากประกันสังคม ถึงสถานประกอบการ
5 (78)

[Total: 78 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ท …

บริการหน่วยงานเคลื่อนที่ 1 บริการดี ๆ จากประกันสังคม ถึงสถานประกอบการ Read More »

ส่งประกันสังคมต่อ

สมัครประกันสังคม มาตรา 39 ออนไลน์ ส่งเงินสมทบ ยื่น จ่าย ออนไลน์ แจ้งออก ต่อ ส่งเงินสมทบ เอง
5 (223)

[Total: 223 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี …

สมัครประกันสังคม มาตรา 39 ออนไลน์ ส่งเงินสมทบ ยื่น จ่าย ออนไลน์ แจ้งออก ต่อ ส่งเงินสมทบ เอง Read More »

การใช้สิทธิประกันสังคมต่อ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ ภายใน 6 เดือน หลังจากออกจากงาน
5 (126)

[Total: 126 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี …

การใช้สิทธิประกันสังคมต่อ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ ภายใน 6 เดือน หลังจากออกจากงาน Read More »

วิธีการ คิดอัตรา ค่าล่วงเวลา โอที ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
5 (495)

[Total: 495 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ วิธีคิดค่ …

วิธีการ คิดอัตรา ค่าล่วงเวลา โอที ตามกฎหมายแรงงานกำหนด Read More »

สมุดรายวันจ่ายเงิน #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Cash Disbursemensts Journal
5 (205)

[Total: 205 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ สมุดรายวั …

สมุดรายวันจ่ายเงิน #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Cash Disbursemensts Journal Read More »

กิจกรรมดำเนินงาน #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Operating Activities
5 (264)

[Total: 264 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ กิจกรรมดำ …

กิจกรรมดำเนินงาน #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Operating Activities Read More »

สมุดรายวันรับเงิน #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Cash Receipts Journal
5 (356)

[Total: 356 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ สมุดรายวั …

สมุดรายวันรับเงิน #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Cash Receipts Journal Read More »

สมุดรายวันซื้อ #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Purchases Journal
5 (147)

[Total: 147 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ สมุดรายวั …

สมุดรายวันซื้อ #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Purchases Journal Read More »

ลูกหนี้การค้าสุทธิ #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Trade Account Receivables , Net
5 (203)

[Total: 203 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ลูกหนี้กา …

ลูกหนี้การค้าสุทธิ #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Trade Account Receivables , Net Read More »

รายละเอียดของการทำบัญชีแต่ละประเภทมีข้อจำกัดอย่างไร?
5 (124)

[Total: 124 Average: 5] ~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี …

รายละเอียดของการทำบัญชีแต่ละประเภทมีข้อจำกัดอย่างไร? Read More »

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Cash-generating assets
5 (450)

[Total: 450 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ หน่วยสินท …

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Cash-generating assets Read More »

ประกันสังคมค้างจ่าย

ประกันสังคมค้างจ่าย #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Social security payable
5 (1261)

[Total: 1261 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ประกันสั …

ประกันสังคมค้างจ่าย #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Social security payable Read More »

สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง 13 ข้อ สิทธิของลูกจ้าง ตามกฎหมาย คนทํางาน
5 (371)

[Total: 371 Average: 5] ~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี …

สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง 13 ข้อ สิทธิของลูกจ้าง ตามกฎหมาย คนทํางาน Read More »

ถ้า 400 วัน เงินชดเชยเลิกจ้าง ค่าชดเชย เลิกจ้าง ค่าตกใจ กรณีเลิกจ้าง ได้อะไร
5 (367)

[Total: 367 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี …

ถ้า 400 วัน เงินชดเชยเลิกจ้าง ค่าชดเชย เลิกจ้าง ค่าตกใจ กรณีเลิกจ้าง ได้อะไร Read More »

นับวัน 30 วัน จดหมายลาป่วย ลาป่วย นับวันที่ นับ หยุดได้ไหม วันลา ลา อะไร การนับวันลาป่วย
5 (235)

[Total: 235 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี …

นับวัน 30 วัน จดหมายลาป่วย ลาป่วย นับวันที่ นับ หยุดได้ไหม วันลา ลา อะไร การนับวันลาป่วย Read More »

Scroll to Top