3 ตีราคาตามหลักเข้าก่อน ออกก่อน ประกอบด้วย

first-in-first-out
[Total: 119 Average: 5]

ตีราคาตามหลักเข้าก่อน ออกก่อน

ตีราคาตามหลักเข้าก่อน – ออกก่อน คือ (First-in , First-Out) ?

ตีราคาตามหลักเข้าก่อน – ออกก่อน (First-in , First-Out) เป็นวิธีการหนึ่งในการตีมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยใช้หลักการสินค้าที่ซื้อเข้ามาก่อนจะถูกนำขายออกไปก่อนเสมอ สินค้าคงเหลือปลายปีจึงเป็นสินค้าที่ซื้อเข้ามาทีหลัง ดังนั้นต้นทุนของสินค้าที่ซื้อเข้ามาก่อนจะเป็นต้นทุนขายและต้นทุนสินค้าที่เข้ามาทีหลังจึงเป็นสินค้าคงเหลือ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top