รับทำบัญชี.COM | 7 วิธีคิดค่าบริการทำบัญชีรายเดือนรายปี?

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

วิธี คิดค่าบริการทำบัญชี

ค่าบริการทำบัญชีสามารถคิดโดยใช้หลายวิธีต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการทำงานและทักษะของผู้ทำบัญชี นี่คือวิธีที่ค่าบริการทำบัญชีสามารถคิดได้

 1. คิดตามจำนวนชั่วโมง
  • วิธีนี้เป็นวิธีที่ทำให้คุณชำระค่าบริการตามจำนวนชั่วโมงที่ผู้ทำบัญชีใช้ในการทำงาน
  • ค่าบริการแต่ละชั่วโมงขึ้นอยู่กับระดับความเชี่ยวชาญของผู้ทำบัญชีและสถานภาพทางการศึกษาของพวกเขา
 2. คิดตามรายการบัญชี
  • วิธีนี้คือการคิดค่าบริการตามจำนวนรายการบัญชีที่ต้องการให้ผู้ทำบัญชีดำเนินการ
  • ราคาแต่ละรายการบัญชีขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงาน ยากลำบากของการตรวจสอบและการประมวลผล
 3. คิดตามขนาดธุรกิจ
  • บางครั้งค่าบริการทำบัญชีขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ ยิ่งธุรกิจใหญ่และซับซ้อน ค่าบริการยิ่งมีมูลค่ามากขึ้น
  • ค่าบริการนี้อาจขึ้นอยู่กับรายได้ประจำปีหรือจำนวนพนักงาน
 4. คิดตามช่วงเวลา
  • ค่าบริการทำบัญชีสามารถคิดตามช่วงเวลา เช่น เดือนละค่าบริการหรือรายปี
  • การคิดค่าบริการตามช่วงเวลามักมีข้อได้เปรียบสำหรับธุรกิจที่มีความเสถียรและรายได้ประจำ
 5. คิดตามความซับซ้อนของงาน
  • ค่าบริการทำบัญชีอาจขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงานบัญชี ยกตัวอย่างเช่น การปรับปรุงบัญชีรายเดือนเทียบกับการจัดทำรายงานการเงินปีสิบ
 6. ค่าบริการแบบแพ็คเกจ
  • บางบริการทำบัญชีอาจเสนอแพ็คเกจที่รวมบริการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น บริการจัดทำรายงานการเงินปีสิบและการสอนการจัดบัญชี
  • ค่าบริการแบบแพ็คเกจอาจมีราคาคงที่หรือให้ส่วนลดเมื่อซื้อบริการในชุด
 7. คิดตามระยะเวลาของคำสั่งงาน
  • บางครั้งค่าบริการทำบัญชีอาจขึ้นอยู่กับระยะเวลาของคำสั่งงาน ยกตัวอย่างเช่น การทำบัญชีในช่วงประจำสิ้นปีภาษี

ในการคำนวณค่าบริการทำบัญชี ควรพิจารณาความเสถียรและความรอบคอบของงาน ระดับความยากลำบากของการทำงาน และต้องการความเชี่ยวชาญในงานบัญชี อย่างไรก็ตาม ควรสร้างสัญญาหรือข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อระบุรายละเอียดของค่าบริการและเงื่อนไขการชำระเงิน นอกจากนี้ ควรปรึกษากับผู้ทำบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญในงานบัญชีเพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีคิดค่าบริการที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ