การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 7 ขั้นตอนกลยุทธ์สำหรับความสำเร็จธุรกิจ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีอะไรบ้าง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีกี่ขั้นตอน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ตัวอย่าง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ pdf การวางแผนเชิงกลยุทธ์ คือ การวางแผนกลยุทธ์ 4ขั้นตอน ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ 9 ขั้นตอน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ภาษาอังกฤษ ใกล้ฉัน ออนไลน์
Click to rate this post!
[Total: 28 Average: 5]

การวางแผนเชิงกลยุทธ์

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้ในการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์หลักขององค์กรเพื่อทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในระยะยาว กระบวนการนี้มักนำมาใช้ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและรับมือกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

  1. การวิเคราะห์สถานการณ์ ขั้นตอนแรกคือการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกและภายในที่มีผลต่อองค์กร ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์การแข่งขันในตลาด, ภาวะความพร้อมขององค์กร, และโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

  2. กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) คือภาพรวมของสิ่งที่องค์กรต้องการที่จะเป็นในอนาคต และกำหนดพันธกิจ (Mission) คือการระบุหน้าที่หลักขององค์กร

  3. การตระหนักถึงค่านิยมและปรัชญา การเข้าใจค่านิยมและปรัชญาขององค์กรเพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีทิศทางและการกระทำที่สอดคล้องกัน

  4. การวางเป้าหมายยุทธศาสตร์ การกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

  5. การสร้างกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์หรือวิธีการที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ รวมถึงการกำหนดแผนการดำเนินงานและการจัดทำงบประมาณ

  6. การดำเนินการและมีผลสัมฤทธิ์ การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติจริง ๆ และการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ได้รับการบรรลุ

  7. การประเมินและปรับปรุง กระบวนการสุดท้ายคือการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อหาวิธีการปรับปรุงและปรับกลยุทธ์ต่อไป

การวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพแวดล้อมธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมธุรกิจ เพื่อสร้างความสำเร็จและความยั่งยืนในระยะยาว

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย 10 ปรับกลยุทธ์ ธุรกิจของคุณ วิธีลด เพื่อเพิ่มกำไร?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้นทุนขาย มีอะไรบ้าง ต้นทุนขาย สูตร ตัวอย่างงบต้นทุนขาย การคิดต้นทุนขาย กําไร และราคาขาย วิธีคิด ต้นทุน กำไร งบต้นทุนขาย ต้นทุนขาย ภาษาอังกฤษ วิธีคิดราคาขายต่อชิ้น ใกล้ฉัน ออนไลน์

ปั๊มน้ำมัน กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจ ปั๊มน้ำมัน ขนาดเล็ก ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก ในชุมชน ราคา เปิดปั้ม ปตท กําไรดีไหม ลงทุน ปั๊มน้ำมัน 2 หัวจ่าย เปิดปั้ม ปตท เปิดปั้ม pt ลงทุนเท่าไหร่ ปั๊มน้ำมัน ขนาดเล็ก พร้อม ใบอนุญาต เปิดปั๊มน้ํามัน ลงทุนเท่าไหร่
ค่าเบี้ยประกัน

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า งบบัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร?

หัก ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า หมวดไหน วิธีคำนวณ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า สินทรัพย์หมุนเวียน ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า หมายถึง ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า หมวด ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า บันทึกบัญชี ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า มาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงค่าใช้จ่ายล่วงหน้า มีอะไรบ้าง ใกล้ฉัน ออนไลน์

รับทําบัญชี #2 DBD สำนักงานบัญชี นราธิวาส ปิดงบ จดบริษัท?

สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท จดบริษัท จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท ปิดงบ เลิกบริษัท รับจดเลิกบริษัท ปิดบริษัท เลิกกิจการ รับปิดบริษัท

แม่ค้าร้านค้า ขายของออนไลน์ รายรับจ่าย รู้ก่อนโดนย้อนหลัง?

หัก ณ ที่จ่าย ขายของออนไลน์อะไรดี อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี ไอ เดีย การขายของออนไลน์ เว็บขายของออนไลน์ เริ่มต้นขายของออนไลน์ ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ อาชีพขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์
แพลตฟอร์ม ร้านค้าออนไลน์

แพลตฟอร์ม ร้านค้า ออนไลน์ ยอดนิยม?

ร้านค้าออนไลน์ยอดนิยม ร้านค้าออนไลน์ มีอะไรบ้าง ร้านค้าออนไลน์ หมายถึง เปิดร้านค้าออนไลน์ รายชื่อร้านค้าออนไลน์ สมัครร้านค้าออนไลน์ ตัวอย่างเว็บไซต์ขายของออนไลน์ ขายของออนไลน์ที่ไหนดี 2566 แพลตฟอร์ม ขายของออนไลน์ต่างประเทศ

Leave a Comment

Scroll to Top