รับทำบัญชี.COM | ค่าบริการสาธารณูปโภควิธีการเข้าใจและจัดการค่าใช้จ่าย?

Click to rate this post!
[Total: 39 Average: 5]

ค่าบริการสาธารณูปโภค

ค่าบริการสาธารณูปโภค (Public Utility Bills) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณูปโภคที่บุคคลหรือครัวเรือนใช้ประจำเดือน ซึ่งรวมถึงค่าบริการที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันและมีการเรียกเก็บตามระยะเวลาที่ระบุ รายการค่าบริการสาธารณูปโภคที่ส่วนใหญ่มีประกอบด้วยคือ

 1. ค่าน้ำประปา (Water Bill) ค่าบริการน้ำประปาที่ใช้ในบ้านหรืออพาร์ทเมนท์ รวมถึงค่าบริการครบวงจรที่มากับการปรับปรุงระบบน้ำประปา
 2. ค่าไฟฟ้า (Electricity Bill) ค่าบริการไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านหรือสถานที่ทำงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายต่อการก่อนใช้งานระบบไฟฟ้าและค่าบริการเชื่อมต่อ
 3. ค่าแก๊ส (Gas Bill) ค่าบริการแก๊สที่ใช้ในการทำอาหารและเครื่องครัวหรือใช้ในการทำความอุ่นในบ้าน
 4. ค่าโทรศัพท์ (Telephone Bill) ค่าบริการโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือ รวมถึงค่าบริการอินเทอร์เน็ตและเสริมบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. ค่าอินเทอร์เน็ต (Internet Bill) ค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในบ้านหรือสถานที่ทำงาน
 6. ค่าโทรทัศน์สาย (Cable TV Bill) ค่าบริการการรับชมโทรทัศน์สาย รวมถึงค่าบริการรับชมสื่อบันเทิงออนไลน์เช่น Netflix, Disney+, หรือ Amazon Prime
 7. ค่าบริการรับจากโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV Bill) ค่าบริการการรับชมโทรทัศน์ดาวเทียม เช่น DirecTV หรือ DISH Network
 8. ค่าบริการขนส่งสาธารณูปโภค (Public Transportation Fare) ค่าบริการขนส่งสาธารณูปโภคเช่น รถไฟ, รถเมล์, และรถประจำทางสาธารณะ
 9. ค่าขยะ (Garbage/Trash Bill) ค่าบริการการจัดการขยะและการคัดแยกขยะ
 10. ค่าเน็ตเวิร์ก (Network Fee) ค่าบริการเน็ตเวิร์กที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสาธารณูปโภค เช่น ค่าบริการเน็ตเวิร์กน้ำประปาหรือไฟฟ้า
 11. ค่าบริการสุขภาพ (Healthcare Premium) ค่าประกันสุขภาพหรือค่าบริการสุขภาพเมื่อมีการเข้ารับการรักษา

รายการค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสำคัญในการบริหารการเงินประจำเดือน และควรรวมเข้ากับงบประมาณเดือนของคุณเพื่อให้คุณสามารถวางแผนการใช้จ่ายและจัดการเงินในทุกเดือนอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )