กรณีหักเงินประกันสังคม

3 กรณีหักเงินประกันสังคม

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

กรณีหักเงินประกันสังคม

กรณีหักเงินประกันสังคมเกิน ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

ตอบ: วันที่กิจการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน เดบิท เงินเดือน เครดิต เงินสด เครดิต ประกันสังคมค้างจ่าย(หนี้สิน)ในวันที่กิจการจ่ายประกันสังคมให้กับสำนักงานประกันสังคมเดบิท ประกันสังคม (ค่าใช้จ่าย)เดบิท ประกันสังคมค้างจ่าย(หนี้สิน) เครดิต เงินสด

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top