กรณีเปิดกิจการใหม่ต้องจัดระบบเอกสารอย่างไร

3 กรณีเปิดกิจการใหม่ต้องจัดระบบเอกสารอย่างไรครับ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

กรณีเปิดกิจการใหม่ต้องจัดระบบเอกสารอย่างไรครับ

กรณีเปิดกิจการใหม่ต้องจัดระบบเอกสารอย่างไรครับ

ตอบ: กรณีที่กิจการจดจัดตั้งใหม่ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรด้วยค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top