การจดทะเบียนบริษัททัวร์

3 จดทะเบียนบริษัททัวร์ ต่างกับจดทะเบียนอื่นๆ

Click to rate this post!
[Total: 168 Average: 5]

การจดทะเบียนบริษัททัวร์ ต่างกับจดทะเบียนบริษัทอื่นๆ หรือเปล่า

การจดทะเบียนบริษัททัวร์ ต่างกับจดทะเบียนบริษัทอื่นๆ หรือเปล่า

การจดทะเบียนบริษัททัวร์ ต่างกับจดทะเบียนบริษัทอื่นๆ หรือเปล่า

++++ในแง่ของการประกอบธุรกิจทัวร์ในความคิดของดิฉัน ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น ถ้าหากมีการดำเนินธุรกิจในรูปของนิติบุคคลก็จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบุคคลธรรมดาค่ะ ซึ่งก็จะต้องแลกด้วยความยุ่งยาก ภาระภาษีและหน้าที่ในการจัดทำและยื่นงบการเงิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่มากกว่าบุคคลธรรมดาค่ะ

ดังนั้นในอันดับแรกควรสอบถามตัวเองก่อนค่ะว่า จะเลือกดำเนินธุรกิจในรูปของบุคคลหรือนิติบุคคล เพราะจะมีผลกระทบเกี่ยวกับภาระภาษี ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะตามมากค่ะหากไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินธุรกิจในรูปของนิติบุคคลก็ให้เลือกดำเนินธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดาดีกว่า

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top