การจดทะเบียนในการขายสินค้าในตลาดนัดตอนเย็น

ตลาดนัด
[Total: 132 Average: 5]

กรณีผู้ประกอบการได้จำหน่ายสินค้าตามตลาดนัดช่วงเย็น โดยเจ้าของตลาดนัดเอกชน ?

กรณีผู้ประกอบการได้จำหน่ายสินค้าตามตลาดนัดช่วงเย็น โดยเจ้าของตลาดนัดเอกชนได้จัดล็อคให้จำหน่ายสินค้า และมีหนังสือรับรองให้ผู้ประกอบการได้นำมาเป็นหลักฐานในการขอจดทะเบียนพาณิชย์นั้น ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ มีความเห็นว่า การจัดจำหน่ายสินค้าตามตลาดนัดช่วงเย็นเช่นนั้น หาใช่มีพื้นที่ที่จำหน่ายสินค้า แบบถาวรและไม่มีป้ายร้านค้า ซึ่งหากมีการไปตรวจสอบ ณ สถานที่ตั้งไม่มีความแน่นอนนั้น จึงไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ แก่ผู้ประกอบการนั้น ถูกต้องหรือป่าว

ตอบ: ในกรณีที่ใช้ตลาดนัดเป็นสถานที่ประกอบกิจการนั้น ควรต้องมีอาคารถาวร ที่มีเลขที่อาคารในบริเวณนั้น หรืออยู่ในละแวกนั้นในการอ้างอิงเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และการระบุสถานที่ประกอบการให้ระบุเลขที่ตลาด และล็อค หรือโซนที่ร้านท่านตั้งอยู่ แต่ถ้าไม่เป็นตามที่กล่าวข้างต้น ถือเป็นการค้าแผงลอยที่ พรบ.ประกาศยกเว้นว่าเป็นลักษณะกิจการที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top