การจ่ายเงินสดปันผล

รับทำบัญชี.COM | รูปแบบขั้นตอนการจ่ายเงินสดปันผลบริษัทจำกัด?

Click to rate this post!
[Total: 77 Average: 5]

การจ่ายเงินสดปันผล

เงินสดปันผลเราจะต้องจ่ายจากอะไร

เงินสดปันผล ( Cash Dividend ) เงินสดปันผลจะจ่ายจากกำไรสะสม การที่จะจ่ายได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณเงินสดที่กิจการถืออยู่ว่ามีเพียงพอหรือไม่ การจ่ายเงินสดปันผลจะทำให้ในงบดุลมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสินทรัพย์( เงินสดลดลงตามจำนวนปันผลที่จ่าย)และด้านหนี้สินและทุนก็ลดลงเช่นกัน ( กำไรสะสมลดลงตามจำนวนปันผลที่จ่าย )

“ปันผล” (dividend) การแจกจ่ายรายได้จากกิจการหรือการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนในธุรกิจหรือบริษัท ซึ่งรายได้นี้ส่วนใหญ่มาจากกำไรหรือผลกำไรที่ได้รับจากกิจกรรมธุรกิจ. การปันผลเป็นวิธีที่บริษัทหรือองค์กรใช้เพื่อแบ่งปันความร่ำรวยกับผู้ถือหุ้นและสร้างมูลค่าให้กับผู้ลงทุน

หุ้นที่จ่ายปันผลจะมีรายได้จากการรับเงินปันผลในรูปแบบเงินสดหรือหุ้นเพิ่มเติม ปันผลสามารถจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบเงินสดเป็นปริมาณเงินที่คงที่ต่อหุ้นหรือในรูปแบบหุ้นเพิ่มเติมที่จะไปเพิ่มจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม. บริษัทหรือองค์กรจะกำหนดอัตราการปันผลและระยะเวลาการจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในทุกการปันผล

การปันผลมักถือเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดลูกค้าหรือผู้ถือหุ้นให้กับบริษัท และเป็นวิธีที่บริษัทบ่งบอกถึงความสำเร็จและความเชื่อมั่นในการทำกำไรของตนเอง การปันผลมีความสำคัญในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัทและส่วนสำคัญในการวางแผนการเงินของนักลงทุน

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )