3 การถอนคำขอจดทะเบียน

การถอนคำขอจดทะเบียน
[Total: 85 Average: 5]

ให้ทำหนังสือขอถอนคำขอจดทะเบียนยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ?

การถอนคำขอจดทะเบียนจะต้องทำอย่างไร?
ตอบ : ให้ทำหนังสือขอถอนคำขอจดทะเบียนยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท โดยผู้ที่ลงลายมือชื่อในหนังสือขอถอนคำขอจะต้องเป็นผู้ที่ลงลายมือชื่อตามอำนาจไว้ในคำขอจดทะเบียนที่จะขอถอนนั้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top