3 การทำบัญชีผิดพลาดของสินค้าคงเหลือ

การทำบัญชีผิดพลาดของสินค้าคงเหลือ
[Total: 140 Average: 5]

การทำบัญชีผิดพลาดของสินค้าคงเหลือ

การทำบัญชีผิดพลาดของสินค้าคงเหลือ ?

ถ้าบริษัทมียอดคงเหลือสินค้าตามบัญชีแต่ในความเป็นจริงไม่มีสินค้าคงเหลือแล้วซึ่งเกิดจากการทำบัญชีผิดพลาดของปีก่อน ควรจะมีการปรับปรุงอย่างไร จึงจะเป็นวิธีที่ถูกต้องค่ะ

บริษัทไม่มีสินค้าคงเหลือตามที่ปรากฏในบัญชีเพราะการบันทึกบัญชีผิดพลาดของปีก่อน ในกรณีนี้ บริษัทต้องปรับปรุงรายการสินค้าให้ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยการปรับปรุงสินค้าและต้นทุนขายดังกล่าวกับบัญชีกำไรสะสมต้นปีค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top